Ikariam Wiki
Advertisement
הקמת ממשלה
מדע.jpg
מדע
נקודות מחקר
2,836 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
56.72
דרישות
דיו (מדע)
מאפשר
המצאה (מדע)
תיאור

אנחנו חשבנו על העובדה שצורות שונות של ממשל יכולות לתת לנו יתרונות מיוחדים. לבצע זאת ידרוש די הרבה אירגון ווכל הנראה נצטרך לצמצם את הסגל, אבל זה יהיה נהדר לקבל סוג כזה של ממשל.

השפעה

מאפשר התחלה של מהפכה, סוגי הממשל: אוליגרכיה, רודנותAdvertisement