FANDOM


זהב הינו הבסיס לכלכלת הערים שלך. הזהב משמש לתחזוקת הערים, רכישת נכסים והחלפת סחורות עם שחקנים אחרים.

מסך כספים

כמות הזהב שלך אינה שייכת לעיר אחת אלא מייצגת את כלל העושר של האימפרייה שלך. טבלה של הכנסות והוצאות עבור כל הערים שלך מתקבלת על ידי לחיצה על סמל הזהב בצד ימין למעלה.


כלכלת העיר

ייצור הזהב תלוי בחלוקת העבודה של האוכוסלייה שלך. הכנסתך מחושבת באופן הבא:

  • כל אזרח מייצר 3 זהב קטן בשעה.
  • כל פועל מייצר 0 זהב קטן בשעה.
  • כל מדען צורך 6 זהב קטן בשעה (לאחר חקירת צינור מכתב הצריכה יורדת ל-3 זהב קטן בשעה).
  • התחזוקה של יחידות וספינות מלחמה עולות כמצויין עבור כל יחידה, עד כדי הפחתה בעקבות מחקרים.
  • יחידות וספינות מלחמה בתנועה צורכות כמות כפולה של זהב.

אם אתה נשאר ללא זהב ובעל הכנסה שלילית אז המדענים שלך, העובדים, היחידות וספינות המלחמה יהפכו לאזרחים חופשיים שוב. זהב משולם בכל שעה עגולה (לפי שעון השרת). תחילה משלמים למדענים, לאחר מכן ליחידות (היקרים תחילה) ולבסוף לספינות. במקרה ונגמר לך הזהב, אז הספינות, היחידות והמדענים מתחילים לנטוש עד שההכנסה הופכת לחיובית.

כמות הזהב שאתה יכול להחזיק איננה קשורה למחסנים שלך.

שימושים נוספים

בנוסף להוצאות התחזוקה של ערים, זהב משמש לדברים הבאים:

מאזן כספי

בגרסא החדשה השתנה מבט המאזן הכספי באיקרים למאזן מפורט יותר שמספק יותר ידע לגבי המצב הכלכלי בעריכם.

מדיה:מבט זהב כללי.png

כל צבע מסמל מידע אחר:

ירוק כהה-הכנסה כוללת לשעה מהערים.

כחול כהה-האחזקה של המדענים לשעה.

סגול-הכנסה כולל מדענים.

צהוב-העלות של הצבא והציים כולל הוזלת עלויות בסך הכל.

ורוד-העלות של כוחות בתנועה.

ירוק-ההכנסה(הסגול)פחות האחזקה(הצהוב),או בקיצור,הסכום הכללי שאתם מרוויחים לשעה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.