Ikariam Wiki
Advertisement

זהב הינו הבסיס לכלכלת הערים שלך. הזהב משמש לתחזוקת הערים, רכישת נכסים והחלפת סחורות עם שחקנים אחרים.

מסך כספים.gif

כמות הזהב שלך אינה שייכת לעיר אחת אלא מייצגת את כלל העושר של האימפרייה שלך. טבלה של הכנסות והוצאות עבור כל הערים שלך מתקבלת על ידי לחיצה על סמל הזהב בצד ימין למעלה.


כלכלת העיר

ייצור הזהב תלוי בחלוקת העבודה של האוכוסלייה שלך. הכנסתך מחושבת באופן הבא:

  • כל אזרח מייצר 3 זהב קטן.gif בשעה.
  • כל פועל מייצר 0 זהב קטן.gif בשעה.
  • כל מדען צורך 6 זהב קטן.gif בשעה (לאחר חקירת צינור מכתב הצריכה יורדת ל-3 זהב קטן.gif בשעה).
  • התחזוקה של יחידות וספינות מלחמה עולות כמצויין עבור כל יחידה, עד כדי הפחתה בעקבות מחקרים.
  • יחידות וספינות מלחמה בתנועה צורכות כמות כפולה של זהב.

אם אתה נשאר ללא זהב ובעל הכנסה שלילית אז המדענים שלך, העובדים, היחידות וספינות המלחמה יהפכו לאזרחים חופשיים שוב. זהב משולם בכל שעה עגולה (לפי שעון השרת). תחילה משלמים למדענים, לאחר מכן ליחידות (היקרים תחילה) ולבסוף לספינות. במקרה ונגמר לך הזהב, אז הספינות, היחידות והמדענים מתחילים לנטוש עד שההכנסה הופכת לחיובית.

כמות הזהב שאתה יכול להחזיק איננה קשורה למחסנים שלך.

שימושים נוספים

בנוסף להוצאות התחזוקה של ערים, זהב משמש לדברים הבאים:

מאזן כספי

בגרסא החדשה השתנה מבט המאזן הכספי באיקרים למאזן מפורט יותר שמספק יותר ידע לגבי המצב הכלכלי בעריכם.

מדיה:מבט זהב כללי.png

כל צבע מסמל מידע אחר:

ירוק כהה-הכנסה כוללת לשעה מהערים.

כחול כהה-האחזקה של המדענים לשעה.

סגול-הכנסה כולל מדענים.

צהוב-העלות של הצבא והציים כולל הוזלת עלויות בסך הכל.

ורוד-העלות של כוחות בתנועה.

ירוק-ההכנסה(הסגול)פחות האחזקה(הצהוב),או בקיצור,הסכום הכללי שאתם מרוויחים לשעה.