FANDOM


בעקבות מיזוג השרתים נוצרה בעיה, מכיוון שלשחקן אסור להחזיק כפולים (שחקנים באותו שרת) אבל יש שחקנים ששיחקו בכמה שרתים והמיזוג מחייב אותם להיות במצב של כמה שחקנים באותו שרת. כדי לפתור את הבעיה יש את החוזה שיתוף שרת.

חובה לחתום על חוזה שיתוף רשת בין שני שחקנים באותו שרת אם הם משחקים מאותה רשת אינטרנט, מי שלא חותם על חוזה שיתוף רשת מסתכן בבאן. חוזה שיתוף רשת משפיע מייד אחרי שחותמים אותו וההשפעה שלו מפסיקה ברגע שאחד הצדדים מבטל אותו.

החוזה אינו מונע מהמשתמשים להיות באותה ברית, להיות ברשימת החברים אחד של השני או לחתום על חוזי תרבות.

השפעות החוזה עריכה

-לא ניתן להציב כוחות בערים אחד של השני (גם אם יש חוזה צבאי או שהם באותה ברית)

-לא ניתן לשלוח משאבים אחר לשני

-לא ניתן לסחור אחד עם השני

-לא ניתן לתקוף אחד את השני

-לא ניתן להגן אחד על השני

-לא ניתן להילחם ביחד (גם אם בקרב משתתפים עוד שחקנים)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.