FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך חומת העיר נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
חומת העיר
חומת העיר
מחקר דרוש
אין
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

החומה מגינה על אזרחי העיר מפני אויבים ושמש.
הזהר! אויבים ינסו לפרוץ פרצות בחומה או לטפס מעליה.
כל רמה של החומה מעלה את עמידותה.

מגבלת מצודה

כל הרחבה של החומה מגדילה את מגבלת המצודה ב-50
למידע נוסף ראה מגבלת מצודה

שימוש בחומה במהלך לחימה

כאשר העיר שלך מותקפת החומה משמשת כקו ההגנה הראשון. החומה תופסת את הקו הקדמי בשדה הקרב ומגינה על החיילים והאזרחים שלך עד אשר היריב מצליח לפרוץ את החומה. תחת הגנת החומה יחידות לטווח רחוק, ארטילריה ויחידות לוחמה אווירית יכולות לתקוף את היריב. לחומה יש נזק משלה שהיא גורמת ליחידות הקו הראשון של היריב.

לכל חלק בחומה יש נקודות פגיעה, נזק ושריון משלו. בכל הרחבה של רמה בחומה מתווספות לה 50 נקודות פגיעה נוספות, ו-4 שריון נוספים. בנוסף יתווסף לחומה נזק בכל הרחבה, אך, קפיצות משמעותיות בנזק יתקיימו רק ברמות 10 ו-20. דיוק החומה יגדל ברמות 10 ו-20 בלבד. משלב 20, איילים (לא משודרגים או עם נפחייה) לא מסיבים נזק לחומה בכלל.

ברגע שהתוקף הורס חלק בחומה, יחידות הקו הראשון שלך תופסות את המקום של החלק שנהרס,כאשר אין יחידות שיכולות למלא את הקו הראשון התוקף מנצח אפילו בלי להרוס את כל חלקי החומה. ברגע שהחומה נהרסת לגמרי, יחידות האגפים ייכנסו ללחימה, במקרה ולאחד הצדדים אין יחידות אגפים או שהם כבר מתו, יחידות האגפים של היריב ייכנסו ללחימה מטווח קרוב מול יחידות הטווח רחוק של היריב.

מספר חלקי החומה

מספר חלקי החומה בעיר נקבע לפי רמת בניין העירייה בעיר.

  • בניין עירייה רמה 1-4: 3 חלקים
  • בניין עירייה רמה 5-9: 5 חלקים
  • בניין עירייה רמה 10+: 7 חלקים

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן יחידה התקפה יחידה הגנה נשק נזק יחידה סוג רמה
1 21ד

114
גל 111 • גי 107
פל 98 • המ 61

-

1.14

0

150 4 בליסטרה 12 30% 1
2 51ד 36ש

361
גל 353 • גי 339
פל 310 • המ 194

203
גל 198 • גי 190
פל 174 • המ 109

5.64

0

200 8 בליסטרה 14 30% 2
3 1ש 2ד

657
גל 643 • גי 617
פל 565 • המ 354

516
גל 505 • גי 485
פל 443 • המ 278

11.73

0

250 12 בליסטרה 16 30% 3
4 1ש 13ד

1,012
גל 991 • גי 951
פל 870 • המ 546

892
גל 874 • גי 838
פל 767 • המ 481

19.04

0

300 16 בליסטרה 18 30% 4
5 1ש 26ד

1,439
גל 1,410 • גי 1,352
פל 1,237 • המ 777

1,344
גל 1,317 • גי 1,263
פל 1,155 • המ 725

27.83

0

350 20 בליסטרה 20 30% 5
6 1ש 40ד

1,951
גל 1,911 • גי 1,833
פל 1,677 • המ 1,053

1,885
גל 1,847 • גי 1,771
פל 1,621 • המ 1,017

38.36

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

400 24 בליסטרה 22 30% 6
7 1ש 56ד

2,565
גל 2,513 • גי 2,411
פל 2,205 • המ 1,385

2,535
גל 2,484 • גי 2,382
פל 2,180 • המ 1,368

51

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

450 28 בליסטרה 24 30% 7
8 2ש 13ד

3,302
גל 3,235 • גי 3,103
פל 2,839 • המ 1,783

3,315
גל 3,248 • גי 3,116
פל 2,850 • המ 1,790

66.17

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

500 32 בליסטרה 26 30% 8
9 2ש 31ד

4,186
גל 4,102 • גי 3,934
פל 3,599 • המ 2,260

4,251
גל 4,165 • גי 3,995
פל 3,655 • המ 2,295

84.37

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

550 36 בליסטרה 28 30% 9
10 2ש 52ד

5,247
גל 5,142 • גי 4,932
פל 4,512 • המ 2,833

5,374
גל 5,266 • גי 5,051
פל 4,621 • המ 2,901

106.21

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

600 40 קטפולטה 80 50% 10
11 3ש 15ד

6,521
גל 6,390 • גי 6,129
פל 5,608 • המ 3,521

6,721
גל 6,586 • גי 6,317
פל 5,780 • המ 3,629

132.42

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

650 44 קטפולטה 85 50% 11
12 3ש 39ד

8,049
גל 7,888 • גי 7,566
פל 6,922 • המ 4,346

8,338
גל 8,171 • גי 7,837
פל 7,170 • המ 4,502

163.87

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

700 48 קטפולטה 90 50% 12
13 4ש 7ד

9,882
גל 9,684 • גי 9,289
פל 8,498 • המ 5,336

10,279
גל 10,073 • גי 9,662
פל 8,839 • המ 5,550

201.61

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

750 52 קטפולטה 95 50% 13
14 4ש 37ד

12,083
גל 11,841 • גי 11,358
פל 10,391 • המ 6,524

12,608
גל 12,355 • גי 11,851
פל 10,842 • המ 6,808

246.91

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

800 56 קטפולטה 100 50% 14
15 5ש 10ד

14,724
גל 14,429 • גי 13,840
פל 12,662 • המ 7,950

15,402
גל 15,093 • גי 14,477
פל 13,245 • המ 8,317

301.26

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

850 60 קטפולטה 105 50% 15
16 5ש 57ד

17,892
גל 17,534 • גי 16,818
פל 15,387 • המ 9,661

18,755
גל 18,379 • גי 17,629
פל 16,129 • המ 10,127

366.47

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

900 64 קטפולטה 110 50% 16
17 6ש 27ד

21,695
גל 21,261 • גי 20,393
פל 18,657 • המ 11,715

22,779
גל 22,323 • גי 21,412
פל 19,589 • המ 12,300

444.74

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

950 68 קטפולטה 115 50% 17
18 7ש 11ד

26,258
גל 25,732 • גי 24,682
פל 22,581 • המ 14,179

27,607
גל 27,054 • גי 25,950
פל 23,742 • המ 14,907

538.65

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

1000 72 קטפולטה 120 50% 18
19 7ש 59ד

31,733
גל 31,098 • גי 29,829
פל 27,290 • המ 17,135

33,402
גל 32,733 • גי 31,397
פל 28,725 • המ 18,037

651.35

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  3

1050 76 קטפולטה 125 50% 19
20 8ש 53ד

38,304
גל 37,537 • גי 36,005
פל 32,941 • המ 20,684

40,355
גל 39,547 • גי 37,933
פל 34,705 • המ 21,791

786.59

5
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

1100 76 פצצות 250 80% 20
21 9ש 51ד

46,189
גל 45,265 • גי 43,417
פל 39,722 • המ 24,942

48,699
גל 47,725 • גי 45,777
פל 41,881 • המ 26,297

948.88

6
גל  6 • גי  6
פל  6 • המ  4

1150 80 פצצות 260 80% 21
22 10ש 56ד

55,650
גל 54,537 • גי 52,311
פל 47,859 • המ 30,051

58,711
גל 57,536 • גי 55,188
פל 50,491 • המ 31,703

1,143.61

8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4

1200 84 פצצות 270 80% 22
23 12ש 7ד

67,004
גל 65,663 • גי 62,983
פל 57,623 • המ 36,182

70,726
גל 69,311 • גי 66,482
פל 60,824 • המ 38,192

1,377.3

9
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5

1250 88 פצצות 280 80% 23
24 13ש 25ד

80,629
גל 79,016 • גי 75,791
פל 69,340 • המ 43,539

85,144
גל 83,441 • גי 80,035
פל 73,223 • המ 45,977

1,657.73

11
גל  11 • גי  10
פל  9 • המ  6

1300 92 פצצות 290 80% 24
25 14ש 51ד

96,979
גל 95,039 • גי 91,160
פל 83,401 • המ 52,368

102,446
גל 100,397 • גי 96,299
פל 88,103 • המ 55,320

1,994.25

13
גל  13 • גי  12
פל  11 • המ  7

1350 96 פצצות 300 80% 25
26 16ש 26ד

116,599
גל 114,267 • גי 109,603
פל 100,275 • המ 62,963

123,208
גל 120,743 • גי 115,815
פל 105,958 • המ 66,532

2,398.07

16
גל  15 • גי  15
פל  14 • המ  9

1400 100 פצצות 310 80% 26
27 18ש 10ד

140,143
גל 137,340 • גי 131,734
פל 120,522 • המ 75,677

148,122
גל 145,159 • גי 139,234
פל 127,384 • המ 79,985

2,882.65

19
גל  18 • גי  18
פל  16 • המ  10

1450 104 פצצות 320 80% 27
28 20ש 4ד

168,395
גל 165,027 • גי 158,291
פל 144,819 • המ 90,933

178,019
גל 174,458 • גי 167,337
פל 153,096 • המ 96,130

3,464.14

23
גל  22 • גי  21
פל  19 • המ  12

1500 108 פצצות 330 80% 28
29 22ש 10ד

202,298
גל 198,252 • גי 190,160
פל 173,976 • המ 109,240

213,896
גל 209,618 • גי 201,062
פל 183,950 • המ 115,503

4,161.94

27
גל  27 • גי  25
פל  23 • המ  15

1550 112 פצצות 340 80% 29
30 1י 28ד

242,982
גל 238,122 • גי 228,403
פל 208,964 • המ 131,210

256,948
גל 251,809 • גי 241,531
פל 220,975 • המ 138,751

4,999.3

32
גל  32 • גי  31
פל  28 • המ  18

1600 116 פצצות 350 80% 30
31 1י 3ש

291,802
גל 285,965 • גי 274,293
פל 250,949 • המ 157,573

308,610
גל 302,437 • גי 290,093
פל 265,404 • המ 166,649

6,004.12

39
גל  38 • גי  37
פל  33 • המ  21

1650 120 פצצות 360 80% 31
32 1י 5ש

350,387
גל 343,379 • גי 329,363
פל 301,332 • המ 189,208

370,605
גל 363,192 • גי 348,368
פל 318,720 • המ 200,126

7,209.92

47
גל  46 • גי  44
פל  40 • המ  25

1700 124 פצצות 370 80% 32
33 1י 8ש

420,689
גל 412,275 • גי 395,447
פל 361,792 • המ 227,172

444,998
גל 436,098 • גי 418,298
פל 382,698 • המ 240,298

8,656.87

56
גל  55 • גי  53
פל  48 • המ  30

1750 128 פצצות 380 80% 33
34 1י 12ש

505,049
גל 494,948 • גי 474,746
פל 434,342 • המ 272,726

534,270
גל 523,584 • גי 502,213
פל 459,472 • המ 288,505

10,393.19

67
גל  66 • גי  63
פל  58 • המ  36

1800 132 פצצות 390 80% 34
35 1י 15ש

606,284
גל 594,158 • גי 569,906
פל 521,404 • המ 327,393

641,397
גל 628,569 • גי 602,913
פל 551,601 • המ 346,354

12,476.81

80
גל  79 • גי  76
פל  69 • המ  44

1850 136 פצצות 400 80% 35
36 1י 20ש

727,765
גל 713,209 • גי 684,099
פל 625,877 • המ 392,993

769,949
גל 754,550 • גי 723,752
פל 662,156 • המ 415,772

14,977.14

97
גל  95 • גי  91
פל  83 • המ  52

1900 140 פצצות 410 80% 36
37 2י 33ד

873,541
גל 856,070 • גי 821,128
פל 751,245 • המ 471,712

924,213
גל 905,728 • גי 868,760
פל 794,823 • המ 499,075

17,977.54

116
גל  114 • גי  109
פל  100 • המ  63

1950 144 פצצות 420 80% 37
38 2י 5ש

1,048,473
גל 1,027,503 • גי 985,564
פל 901,686 • המ 566,175

1,109,328
גל 1,087,141 • גי 1,042,768
פל 954,022 • המ 599,037

21,578.01

139
גל  136 • גי  131
פל  120 • המ  75

2000 148 פצצות 430 80% 38
39 2י 10ש

1,258,393
גל 1,233,225 • גי 1,182,889
פל 1,082,217 • המ 679,532

1,331,467
גל 1,304,837 • גי 1,251,578
פל 1,145,061 • המ 718,992

25,898.6

167
גל  163 • גי  157
פל  143 • המ  90

2050 152 פצצות 440 80% 39
40 2י 16ש

1,510,294
גל 1,480,088 • גי 1,419,676
פל 1,298,852 • המ 815,558

1,598,031
גל 1,566,070 • גי 1,502,149
פל 1,374,306 • המ 862,936

31,083.25

200
גל  196 • גי  188
פל  172 • המ  108

2100 156 פצצות 450 80% 40
41 2י 23ש

1,703,823
גל 1,669,746 • גי 1,601,593
פל 1,465,287 • המ 920,064

1,802,838
גל 1,766,781 • גי 1,694,667
פל 1,550,440 • המ 973,532

35,066.61

226
גל  221 • גי  212
פל  194 • המ  122

2150 160 פצצות 450 80% 41
42 3י 6ש

2,044,798
גל 2,003,902 • גי 1,922,110
פל 1,758,526 • המ 1,104,190

2,163,661
גל 2,120,387 • גי 2,033,841
פל 1,860,748 • המ 1,168,376

42,084.59

271
גל  265 • גי  255
פל  233 • המ  146

2200 164 פצצות 450 80% 42
43 3י 14ש

2,453,968
גל 2,404,888 • גי 2,306,729
פל 2,110,412 • המ 1,325,142

2,596,650
גל 2,544,717 • גי 2,440,851
פל 2,233,119 • המ 1,402,191

50,506.18

325
גל  318 • גי  305
פל  279 • המ  176

2250 168 פצצות 450 80% 43
44 3י 23ש

2,944,973
גל 2,886,073 • גי 2,768,274
פל 2,532,676 • המ 1,590,285

3,116,237
גל 3,053,912 • גי 2,929,262
פל 2,679,963 • המ 1,682,767

60,612.1

390
גל  382 • גי  366
פל  335 • המ  211

2300 172 פצצות 450 80% 44
45 4י 9ש

3,534,178
גל 3,463,494 • גי 3,322,127
פל 3,039,393 • המ 1,908,456

3,739,741
גל 3,664,946 • גי 3,515,356
פל 3,216,177 • המ 2,019,460

72,739.19

468
גל  458 • גי  440
פל  402 • המ  253

2350 176 פצצות 450 80% 45
46 4י 19ש

4,241,224
גל 4,156,399 • גי 3,986,750
פל 3,647,452 • המ 2,290,260

4,487,946
גל 4,398,187 • גי 4,218,669
פל 3,859,633 • המ 2,423,490

87,291.7

561
גל  550 • גי  528
פל  483 • המ  303

2400 180 פצצות 450 80% 46
47 5י 7ש

5,089,680
גל 4,987,886 • גי 4,784,299
פל 4,377,124 • המ 2,748,427

5,385,792
גל 5,278,076 • גי 5,062,644
פל 4,631,781 • המ 2,908,327

104,754.72

674
גל  660 • גי  633
פל  579 • המ  364

2450 184 פצצות 450 80% 47
48 5י 20ש

6,107,826
גל 5,985,669 • גי 5,741,356
פל 5,252,730 • המ 3,298,226

6,463,205
גל 6,333,940 • גי 6,075,412
פל 5,558,356 • המ 3,490,130

125,710.31

808
גל  792 • גי  760
פל  695 • המ  437

2500 186 פצצות 450 80% 48 רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן יחידה התקפה יחידה הגנה נשק נזק יחידה סוג רמה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.