FANDOMתיאור

המרגמה הזאת כל כך גדולה, שאפילו הרקולס לא יכול למשוך אותה לבד. רק ספינת קיטור משוריינת מספיק חזקה לסחוב אותה ואת כל הכדורים הענקיים שהיא יכולה לירות על האויב.

השפעה

מאפשר בניית ספינות מרגמה במספנה.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.