FANDOM


המבנים עריכה

חובה עריכה

 • בניין עירייה(יש מקום שמור) - צריך בשביל להוסיף אזרחים לעיר + עוד כמה דברים, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר להוסיף לעיר עוד אזרחים + עוד כמה דברים.
 • מחסן - צריך בשביל לאחסן ולהגן על משאבים, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר לאחסן ולהגן על יותר משאבים.
 • ארמון/מגורי המושל - צריך כדי להקים מושבות ולמנוע שחיתות, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר להקים יותר מושבות ולהפחית יותר שחיתות.
 • נמל(יש מקום שמור) - צריך כדי להעביר משאבים/יחדות ממקום למקום , ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר להעביר יותר סחורות לדקה
 • חומת העיר(יש מקום שמור) - צריך בשביל להגן על העיר מפני פלישת אויבים, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה החומה יותר עמידה בפני פולשים.
 • אקדמיה - צריך בשביל להקצות מדענים ובשביל נקודות מחקר, כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת להקצות יותר מדענים

רצויעריכה

 • מגורי חיילים - צריך בשביל לאמן חיילים, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר לאמן יותר סוגי חיילים וגם זמן האימון קטן.
 • מספנה - צריך בשביל לאמן ספינות קרב, ככל שרמת המבנה יותר גבוהה כך אפשר לאמן יותר סוגי ספינות וגם זמן הייצור שלהם קטן
 • בית מרזח - צריך כדי להעלות את שביעות הרצון בעיר, כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת להעלות את הגשת היין לשעה.
 • מוזיאון - צריך כדי להעלות את שביעות הרצון בעיר, כל רמה נוספת של המנה מאפשרת לחתום על יותר חוזי תרבות ובכך להעלות את שביעות הרצון בערים.

מבנים נוספיםעריכה

 • מבצר הפיראטים(יש מקום שמור) - מאפשר השתתפות בתחרות של הפיראטים, כל רמה נוספת של המבנה משפרת את כוח הצוות ב+2 וכל שתי רמות מאפשרות פעולת לכידה נוספת.
 • תחנת הסחר - מאפשר סחר של משאבים, כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת להציע יותר סחורות וטווח ארוך יותר למסחר.
 • שוק שחור - מאפשר סחר של יחידות, כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת להציע יותר יחידות וטווח ארוך יותר למסחר.
 • בית מלאכה - מאפשר שיפור יחידות, כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת שיפורים נוספים.
 • מקדש - מאפשר הקצאת כוהנים והפעלת ניסים. כל רמה נוספת של המבנה מאפשרת להקצות עוד כהנים.
 • שגרירות - מאפשרת הצטרפות/ייסוד ברית, כל רמה נוספת של המבנה נותנת יותר נקודות דיפלומטיה.
 • מאגר - מאפשר הגדלת אחסון המשאבים, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה עוד יותר את אחסון המשאבים.
 • ארכיון תרשים ימי - מגביר את מהירות הספינות, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה עוד יותר את מהירות הספינות.
 • בית היערן - מגדיל את ייצור העצים, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה ב2% את ייצור העצים.
 • יקב - מגדיל את ייצור היין, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה ב2% את ייצור היין.
 • חרש אבן - מגדיל את ייצור השיש, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה ב2% את ייצור השיש.
 • נפח זכוכית - מגדיל את ייצור העצים, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה ב2% את ייצור העצים.
 • מגדל האלכימאי - מגדיל את ייצור הגופרית, כל רמה נוספת של המבנה מגדילה ב2% את ייצור הגופרית.
 • נגריה - מקטין את צריכת העצים, כל רמה נוספת של המבנה מקטינה ב1% את צריכת העצים.
 • מרתף יין - מקטין את צריכת היין, כל רמה נוספת של המבנה מקטינה ב1% את צריכת היין.
 • משרד האדריכל - מקטין את צריכת השיש, כל רמה נוספת של המבנה מקטינה ב1% את צריכת השיש.
 • משרד אופטיקאי - מקטין את צריכת הקריסטל, כל רמה נוספת של המבנה מקטינה ב1% את צריכת הקריסטל
 • אזור ניסויים בחומרי נפץ - מקטין את צריכת הגופרית, כל רמה נוספת של המבנהמקטינה ב1% את צריכת הגופרית.

הערות:

 • שימו לב שלכל המבנים המפורטים פה יש עמוד באיקיפדיה, לכן התיאור שלהם לא מלא אלא מפורט בקצרה.
 • יכול להיות פה דעות אישיות שלי לכן אל תסתמכו על זה יותר מדי.

נכתב ונערך על ידי 35aviel35

בהתבסס על הגרסאות הראשונות של הדף שנכתבו על ידי שי למפרט(אני) ששכח ממנו... מטרתו של הדף הייתה להציג את שיטת יצירת הערים שפיתחתי(ומה שהעלתי לפה היא רק הגרסא הראשונה שלה).

בכל זאת, כל הכבוד על ההשקעה אביאל.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.