FANDOM


חפירת באר
מדע
מדע
נקודות מחקר
24 מחקר קטן
ניקוד מדענים
0.48
דרישות
אין
מאפשר
נייר (מדע)
גידול יין (כלכלה)


תיאור

אאוריקה! באר במושבה שלנו! עכשיו אנחנו לא צריכים לחכות לגשם כל הזמן. התושבים שלנו יחיו יותר טוב והשדות שלנו לא יהיו יבשים כל כך הרבה זמן!

השפעה

כמות האוכלוסייה ושביעות הרצון בעיר הבירה שלך גדלים ב-50 כל אחד.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.