FANDOMתיאור עריכה

אנחנו חושבים שזה רעיון טוב להגדיר את חוקי החיים יחדיו על הנייר.הכוונה היא שכל תושב האי יכול לבדוק מה מותר ומה אסור - כלומר לא יהיה יותר מקום לתירוצים!

השפעה עריכה

סוג הממשל נורמאצי.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.