Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור[]

אנחנו חושבים שזה רעיון טוב להגדיר את חוקי החיים יחדיו על הנייר.הכוונה היא שכל תושב האי יכול לבדוק מה מותר ומה אסור - כלומר לא יהיה יותר מקום לתירוצים!

השפעה[]

סוג הממשל נורמאצי.


Advertisement