FANDOM


חשבון פרימיום עריכה

בחשבון פרימיום אתה יכול להנהיג את האימפריה שלך לשפע לא מוכר - אתה צריך רק קצת אמברוסיה, אוכל האלים, והיועצים והפועלים שלך אפילו יעבדו קשה יותר בשבילך! אתה יכול לבחור את הבונוסים הבאים: כל הזמן להיות מעודכן בכל הפעילויות באימפריה שלך ולהחזיק בשליטה מלאה על נתינך הם האתגרים בפניהם ניצב כל מנהיג טוב! כל זה יכול להיות קל יותר - עם איקרים פלוס!

רשימת מבנים בבניה

תכנון הבניה מאפשר לך להכין רשימת בניה לביצוע. הבניינים יבנו/יורחבו לפי הסדר שמופיע ברשימה. רשימת הבניה תופיע בצד במסך העיר.ניתן לשים ברשימת הבנייה 4 מבנים.

מבט בונה כללי

מבט העיר הכללי של יועץ העיר המשופר נותן לך שלושה מבטים שלמים וחדשים על כל כלכלת האימפריה שלך.

במבט חטוף אתה יכול לראות איפה האזרחים שלך עובדים. שביעות הרצון בכל הערים מוצגת במסך אחד מבט כללי על רשימת המלאי בכל הערים וכל שלבי המכרות בכל האיים קישורים ישירים לכל הערים ולמכרות שלב הרחבה של כל המבנים החשובים כדוגמת בניין העירייה שלך עבור כל הערים!

מבט צבא כללי

בתור מפקד החיילים שלך יש לך מבט גנרל כללי על כל הצבאות והציים שלך וכמו כן, על עלויות התחזוקה שלהם. כל הצבא שלך זמין במבט אחד - בדוק איפה היחידות שלך מוצבות וכמה יחידות אתה רוצה לשלוח לקרב! סך כל עלויות התחזוקה לשעה על פי סוג היחידה או בכלליות ראה מה עולה הכי הרבה וייעל את הצבא שלך! סטטיסטיקות עלכוחות וספינות זמינות.

מבט מחקר כללי

בעזרת מבט-כללי על המחקר תוכל להפוך ידע לכח ממשי! תוכל לקבל מבט כללי מלא על כל ההוצאות שלך! שים לב לשלבי האקדמיה שלך והמחקרים שמתבצעים בהן בכל הערים שלך! רישום העלויות לכל המחקרים! קישורים ישירים לכל האקדמיות!

מבט דיפלומטיה כללי

בדיפלומטיה, כמו במלחמה, דוחות מודיעין מדוייקים הם הבסיס עבור כל החלטה מבוססת. אתה תמצא את כל מה שאתה צריך במבט הזה! כל המרגלים הפעילים בכל הערים במבט אחד! בדוק ישירות איזה משימה הושלמה, במקום שהמרגלים שלך נמצאים ומתי הם יסיימו עם המשימות! ה סיכון הנוכחי להתפס עבור כל מרגליך - מצא את המרגל הכי מוסווה בעיר היעד שלך במבט אחד! קישורים ישירים לערי המוצא של המרגלים כדי לתת להם משימות חדשות ברגע!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.