FANDOM


מדריך זה מדבר על לחימה חכמה ויעילה ועל שיטות המאפשרות לחסוך באופן ניכר בזמן, זהב , משאבים וחיילים.

לוחמה יבשתית עריכה

לוחמה יבשתית היא נוחה יותר לרוב השחקנים, מכמה סיבות. אחת מהן היא שיש שתי אפשרויות לחימה; בזיזה וכבישת עיר, בעוד שבלוחמה ימית תוכל רק לכבוש נמל.

שיטות הלוחמה היבשתית עריכה

שימוש מטרה יתרונות חסרונות הערות
החלפת החיילים בסוף הסיבוב העלאת המורל חיסכון בחיילים

הצלת חיילים פצועים

תחמושת נוספת ליחידות הזקוקות לתחמושת

ביחס לשליחת כל היחידות ביחד אין שום חיסרון מובהק חוץ מהצורך להיות מחובר בכל זמן המתקפה השיטה נקראת "רענון"
כיבוש עיר ליד ערי היריב התקפה לפני שהיריב מספיק להתכונן ליריב יש פחות זמן להתכונן למתקפה החיסרון תלוי במרחק של העיר מהעיר ממנה אתה מתכוון לתקוף בעיקרון זמן הוא החיסרון היחיד בתוכנית זאת אבל החיסרון זניח בהנחה ותשלח את החיילים בצורה ישירה השיטה אינה יעילה בהנחה ויש לך חבר ברית באזור או באי עצמו או אדם שיסכים לחתום איתך על חוזה צבאי לזמן מה
מרד בזמן פעולת לחימה של היריב שחרור החומה יותר בקלות אם צבא היריב יצא לפעולת לחימה אחרת השחרור קל יותר כשחלק ניכר מצבא היריב לא יכול להילחם השיטה אינה יעילה כל עוד ניתן להשתמש בשיטה הקודמת (שליחת חייל אחד) השיטה ניתנת לביצוע בד"כ אם כבשו את העיר שלך כדי לתקוף עיר קרובה של מישהו אחר
שימוש בענקי קיטור ופלנקסים למנוע מוות של ענקי קיטור כדי שנוכל לשרוד יותר זמן פחות ענקי קיטור נפגעים בזמן שהפלנקסים שהם זולים וקלים לגיוס מתים במקומם

אפשר להחזיק מעמד יותר זמן בשדה הקרב

השיטה אינה יעילה בהנחה וליריב יש רק קטפולטות ואילי ברזל כיוון שאז עדיף לשלוח רק ענקים ולרענן אותם ואז לא נאבד יחידות קו ראשון בכלל השיטה יעילה בעיקר כשיש מרגמות ליריב ובהנחה ששולחים את הנגלה של הענקים והפלנקסים כאשר הפלנקסים ממוקמים במרכז (ראה ערך המדריך ללוחם המתחיל)
שימוש במרגמות ואיילי ברזל מניעת מוות של מרגמות כתוצאה מפגיעה ממפציצים איילי הברזל לא נפגעים ממפציצים ולכן סופגים את הנזק במקום המרגמות וכך יותר מרגמות שורדות והחומה נפגעת יותר השיטה אינה יעילה כאשר אין ליריב מפציצים אז עדיף לשלוח רק מרגמות כיוון שהחומה תישבר מהר יותר. השיטה יעילה רק אם אתם ממקמים את אילי הברזל במרכז(ראה ערך המדריך ללוחם המתחיל)
החזקת יחידות הפוגעות בארטילריה של היריב פגיעה בארטילריה של היריב, ובכך גם ביכולת הריסת החומה שלו וגם במורל בהגנה:

החומה מחזיקה מעמד יותר זמן ולאחר שהיא נשברת פחות חיילי קו קדמי מתים

בהתקפה:

פחות חיילי קו קדמי מתים

אין שום חיסרון לעומת לחימה בלי יחידות אלה

יחידות אלה (מפציצים) הן חובה בכל קרב

לוחמה ימית עריכה

בלוחמה ימית ישנה אפשרות אחת בלבד והיא כבישת נמל עם זאת כבישת נמל היא הפעולה הכי אפקטיבית והכרחית באיקרים כיוון שבכדי לבצע כל פעולה אחרת חובה לכבוש קודם את נמל העיר.

שיטות לוחמה ימית עריכה

כל השיטות שצוינו לגבי לחימה רגלית מלבד שליחת חייל יחיד לשחרור חומה משמשות גם בימי במקבילים הימיים:

איל ברזל~צוללת

מרגמה~ספינת טילים

מפציצים= ספינות מפציצים

גירוקופטר= ספינת מירוץ

פלנקס= להביור

ענק קיטור= קיטור ניגוח

נושא חרב= איל ברזל (ספינה)

הערות+ קרדיט עריכה

נכתב על ידי אריאל נוני, נערך על ידי 35aviel35 ומקי סכינאי.

כל השיטות הכתובות בערך זה הן שיטות לחימה בסיסיות מאוד ומרבית הלוחמים הותיקים מכירים אותן, אף על פי כן שימוש בשיטות אלה בצורה הנכונה עלול להוות את ההבדל בין ניצחון להפסד.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.