Ikariam Wiki
Advertisement

תיאור

פועל שמקבל מנוחה טובה ירצה לעבוד יותר טוב מאשר פועל עייף. בגלל זה כל אזרח צריך לקבל יום מנוחה בשבוע! זה יעשה את כל האזרחים שלנו שמחים יותר!

השפעה

מעלה את שביעות הרצון בכל הערים ב-25.Advertisement