Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך יועץ המחקר נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
יועץ המחקר
יועץ המחקר.pngיועץ המחקר פעיל.png
אחראי על:
מחקרים

יועץ המחקר

יועץ המחקר אחראי על כל נושא החקר וההתפתחות המדעית של השחקן.


המידע המופיע ביועץ המחקר

  • כמות סך המדענים בכל הערים
  • כמות נקודות המחקר שיש לרשות השחקן
  • סך נקודות המחקר לשעה שמקבל השחקן
  • רשימת כל המחקרים
  • חלונית שאומרת כמה זמן עד למחר הקרוב בכל נושא


יועץ המחקר לאחר שהופעל חשבון פרימיום

בכדי להגיע אל יועץ הפרימיום נדרש להפעיל חשבון פרימיום וכאשר היועץ מוזהב, ניתן ללחוץ על הפלוס המוזהב .

האפשרויות ביועץ פרימיום

  • מבט על כל הערים והצגת הערים בהן ישנן אקדמיות, ורמתן.
  • הצגת כמות המדענים המועסקים בכל אקדמיה ומספר המדענים המקסימלי שניתן להעסיק בכל אקדמיה.
  • מראה עלויות מדענים ליום.
  • קישור מהיר לאקדמיות- לחיצה על הקישור מעבירה ישירות לאקדמיה בעיר שנבחרה.
  • מציג נקודות המחקר הקיימות ביחס למחקר הזול ביותר שבאפשרותך לחקור.

Advertisement