FANDOM


יועץ הערים
יועץ העריםיועץ הערים פעיל
אחראי על:
חדשות העיר, נתיבי סחר


יועץ הערים מדווח על פעילויות חדשות שהתרחשו בממלכת האיים, ואחראי על נתיבי הסחר.

חדשות העיר

בכרטיסייה זו מוצגים האירועים האחרונים שהתרחשו בממלכת האיים של השחקן. ניתן לחלק את האירועים האלו למספר קטגוריות. קיימת אפשרות לסנן את האירועים שיוצגו לפי הקטגוריות הללו.

 • צבאי
 • משאבים
 • ייצור
 • ריגול
 • דיפלומטיה
 • חדשות
 • פיראטיות

נתיבי סחר

נתיב סחר מאפשר לשחקן להעביר מדי יום בשעה שנקבעה מראש, באופן אוטומטי, כמות משאבים על פי בחירתו מעיר אחת לאחרת. אם בעיר המוצא לא ימצאו המשאבים הדרושים, או מספיק ספינות מטען להובלתם של אותם משאבים, העברת המשאבים לא תתקיים. העברת המשאבים תתבצע בכל יום, במשך מספר הימים הרשומים, באותה שעת משחק אותה ציינתם, והדבר חל החל מרגע הנתן האישור. בנוסף, ע"מ למנוע אי נעימויות ובכדי לוודא שהמשלוחאכן יגיע, יש לוודא שעל הנמלים של עיר המוצא (ממנה יוצא המשלוח) ושל עיר היעד (העיר שאליה המשאבים יגיעו) לא הוטל הסגר ימי.

כל השחקנים יכולים להגדיר נתיב סחר אחד, ללא תשלום. ניתן להאריך אותו לשבועות נוספים ללא הגבלה. ניתן להגדיר נתיבי סחר נוספים, למשך 7 ימים תמורת 10 אמברוסיה עבור כל נתיב. הארכת נתיב כזה לשבוע נוסף דורשת תשלום נוסף של אמברוסיה.

ניהול נתיבי הסחר

 • בכרטיסיית נתיבי הסחר שביועץ הערים- השחקן צריך לציין מהי עיר המוצא, מהי עיר היעד, כמות המשאבים וסוג המשאב שרוצים לשלוח (עבור כל נתיב ניתן לבחור סוג משאב אחד בלבד).
 • הכפתור "הארך" מאריך את התקופה בה יפעל נתיב הסחר ב7 ימים נוספים. הארכה בנתיב הראשון היא ללא תשלום, הארכה בנתיב שעלה לשחקן אמבורסיה תדרוש תשלום אמבורסיה נוספת.
 • הכפתור "צור נתיב סחר חדש" מאפשר להוסיף נתיב סחר חדש שהפעלתו כרוכה בתשלום אמבורסיה.
 • קיים כפתור ייעודי לביטול נתיב הכרוך בתשלום אמבורסיה. כלומר, ניתן לבטל את כל הנתיבים חוץ מהראשון. כדי להפסיק את פעילותו של נתיב הסחר הראשון יש לשנות את כמות המשאבים ל 0.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.