FANDOM


יועץ הצבא
יועץ הצבאיועץ הצבא פעיל
אחראי על:
תנועת כוחות, דוחות


היועץ הצבאי מדווח על תנועה של כוחות צבאיים וספינות היוצאים מן העיר שלך או נמצאים בדרך אליה, והוא שומר על דוחות הקרב שהתקבלו מהקרבות שבהם השתתפת.

תנועת הכוחות

דרך כרטיסייה זו ניתן לצפות בכל התנועה הימית והרגלית, שמוצאה או יעדה הן ערי השחקן. ניתן לצפות גם במיקום הצבא במידה ונמצא בקרב על עיר מסוימת, או כבש עיר מסוימת ובה הצבא התמקם.
למעשה, הכרטיסייה הזו מחולקת לשלושה חלקים, כך:

תנועת הצבא/הצי

בחלק זה ניתן לצפות ב:

  • ספינות סחר שטוענות משא בעיר שלך והן עומדות לצאת לדרך.
  • ספינות סחר שיצאו מהעיר שלך ונמצאות בדרכן ליעד אחר, וספינות סחר שיצאו מיעד אחר ונמצאות בדרכן לעיר שלך.
  • צבא רגלי שיצא מהעיר שלך ונמצא בדרכו ליעד אחר, וצבא רגלי שיצא מיעד אחר ונמצא בדרכו לעיר שלך.
  • צי ימי שיצא מהעיר שלך ונמצא בדרכו ליעד אחר, וצי ימי שיצא מיעד אחר ונמצא בדרכו לעיר שלך.
  • צוות פיראטים שיצא מהעיר שלך ונמצא בדרכו ליעד אחר, וצוות פיראטים שיצא מיעד אחר ונמצא בדרכו לעיר שלך.
  • קרבות שמתרחשים ברגע זה על עיר שנמצאת בשליטתך, או על עיר שאתה תוקף.

כאשר מתקיימת תנועת כוחות צבאיים שמטרתם כיבוש או בזיזה לכיוונך, היועץ הצבאי יזהר בצבע אדום.

ערים כבושות

בחלק זה ניתן לצפות ברשימת הערים שכבשת וטרם שוחררו.
קיימת אפשרות להסיג את הכוחות ולאחר מכן לבטל את הכיבוש על העיר.
למידע נוסף, ראה ערך: כיבוש עיר.

נמלים כבושים

בחלק זה ניתן לצפות ברשימת הנמלים שכבשת וטרם שוחררו.
קיימת אפשרות להסיג את הכוחות ולאחר מכן לבטל את הכיבוש הימי על העיר.
למידע נוסף, ראה ערך: כיבוש נמל.

דוחות קרב

בכרטיסייה הזו מוצגים הדוחות האחרונים שלך- כלומר דוחות שבהם השתתפו הכוחות הצבאיים שלך ודוחות שהתקיימו באחת מהערים שלך.
דוח שצבוע בצבע ירוק, הוא דוח שהתוצאה שלו היא ניצחון עבורך.
דוח שצבוע בצבע אדום, הוא דוח שהתוצאה שלו היא הפסד עבורך.
הדוחות ניתנים לסימון ולמחיקה.

ארכיון

בעבר, ניתן היה לשמור דוחות בארכיון תמורת אמברוסיה. דוחות שנשמרו בארכיון ישארו שם לעד ולא ימחקו בחלוף הזמן (בניגוד לדוחות שאינם נשמרים בארכיון, הנמחקים לאחר תקופה).
היום, לא ניתן לשמור דוחות בארכיון.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.