Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך יחידות נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.

הסבר

יחידה, או יחידה צבאית- היא למעשה חייל או כלי צבאי השימושי בקרבות יבשתיים. היחידות מתאפיינות בסוג, כוח, עמידות בקרבות, מהירות, גודל ולכל יחידה תנאי בניה שונים. כל יחידה צבאית עולה כמות מסויימת של זהב(זהב קטן.gif) כל שעה- נהוג לכנות זאת "תחזוקה". כמו כן ישנה עלות חד פעמית של משאבים עבור כל יחידה. כל היחידות בנויות מעץ(עץ קטן.gif) ומרביתן גם מגופרית(גופרית קטן.gif), אך יחידות מסויימות בנויות מיין(יין קטן.gif) ואף מקריסטל(קריסטל קטן.gif).
ישנם 15 סוגים של יחידות. 14 מתוכם ניתנים לגיוס במגורי החיילים וניתן להלחם בעזרתם מול יריבים. היחידה האחרונה היא "ברברי" והיא היחידה המגנה על כפר הברברים והשחקנים במשחק לא יכולים לגייס אותה לשורותיהם.

להלן כל היחידות הצבאיות:

היחידות

קלע

קלע.png

הקלע הוא כלי נשק זול וקל. אמנם יריביו המשוריינים אינם מרגישים כמעט את הנזק שלו בשדה הקרב, אבל לפחות התחמושת מוכנה וזמינה.

הקלעים נכנסים לקו השני אחרי הרובאים והקשתים.

לא דרוש שום מחקר.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
8 - 1 5 אנושי קו שני 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 20 0 2 3 ל-5 סיבובים 2 0.4 1 1ד 30שנ


קשת

קשת.png

קשת יכול לירות חצים על אויביו ממרחק בטוח.

הקשת נכנס לקו השני לפני הקלעים אבל אחרי הרובאים.

מחקר דרוש: בליסטיקה.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
16 - 1 5 אנושי קו שני 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 30 25 4 5 ל-3 סיבובים 7 1.1 2.75 4 ד


רובאי

רובאי.png

הקליעים הנורים מהמוסקט של הרובאי, יכולים לחדור אפילו את השריון העמיד ביותר. עם זאת, עקב שדה הראיה שלהם, רק שורה אחת של רובאים יכולה לירות בזמן שהאחרים נאלצים לטעון.

הרובאי נכנס לקו השני לפני כל שאר היחידות.

מחקר דרוש: אבקת שריפה.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
12 - 4 5 אנושי קו שני 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 50 150 3 29 ל-3 סיבובים 13 4 10 10ד


נושא חנית

נושא חנית.png

נושאי חנית מגוייסים מתוך האוכלוסיה הכפרית, ונכנסים לקרב עם שריון קל וחניתות בסיסיות. לרוב אין להם סיכוי כנגד לוחמים מקצועיים.

נושאי החנית נכנסים לאגפים אחרי נושאי החרב ולקו הראשון לפני נושאי החרב אבל אחרי הפלנקס וענקי הקיטור.

לא דרוש שום מחקר.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
13 - 1 3 אנושי אגפים\קו ראשון 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 30 - 1 29 ל-3 סיבובים 1 1.1 2.75


נושא חרב

נושא חרב.png

אלה שמספיק אמיצים כדי לקפוץ לחזית הקרב יקבלו חרב מבריקה. החייל הזה גם נושא עליו שיריון קל שלא מפריע לו כשהוא רץ לכיוון אויביו. למרות זאת, אם העיר שלו מותקפת הוא יעדיף להתחבא מאחורי השריון הכבד של הפלנקס.

נושא החרב נכנס לאגפים לפני כל היחידות האחרות.

מחקר דרוש: צבא מקצועי.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
18 - 1 3 אנושי אגפים 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 30 30 4 10 6 1.2 3


פלנקס

פלנקס.png

הפלנקסים הם נושאי חנית משוריינים היטב בני המעמד הבינוני של העיר, המהווים את מרכז הכוח של כל צבא יווני. הם מתקדמים במבנה הנקרא `פלנקס` כחומה בלתי ניתנת לעצירה של חניתות ומגינים.

הפלנקסים נכנסים לקו הראשון לפני כל היחידות האחרות.

מחקר דרוש: צבא מקצועי.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
56 1 1 5 אנושי קו ראשון 60
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
1 40 30 3 18 4 1.4 3.5


ענקי קיטור

ענק קיטור.png

המכונות העצומות נעות כאנשים בשדה הקרב, אבל פגיעתן קשה. סלעים, חיצים וחרבות ניתזות מפניהם. אבוי למי שינסה להתנגד להם.

הענקים נכנסים לקו הראשון אחרי הפלנקס.

מחקר דרוש: רובוטיקה.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
184 3 3 15 מכונה קו ראשון 40
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
2 180 130 12 5 ל-3 סיבובים 7 1.1 2.75 1ד 30שנ


גירוקופטר

גירוקופטר.png

כדי להפוך לטייס הגירוקופטר צריך להיות אמיץ במיוחד, כי המכונות המוזרות האלה טסות במהירות מסחררת גבוה מעל כולם!

הגירקופטרים הם יחידת ההגנה האווירית היחידה.

מחקר דרוש: מעוף הציפור.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
29 - 1 15 מכונה הגנה אווירית 80
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
3 25 100 15 17 ל-4 סיבובים 10 2.5 6.25 15ד


מפציצים

מפציץ.png

הכדורים הפורחים הנפלאים האלה ממפציצים את האוייב המופתע מלמעלה. הם צריכים להגן על עצמם רק מיריות האויב... ומציפורים עם מקור חד!

המפציצים הם יחידת התקיפה האווירית היחידה.

מחקר דרוש: העקרון הארכימדי.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
40 - 2 30 מכונה התקפה אווירית 20
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
5 40 250 45 48 ל-2 סיבובים 11 5.8 14.5 30ד


איל ברזל

איל-ברזל.png

בעזרת ראש הברזל הענקי שלו, אייל הברזל עוזר מאוד לפרוץ חומות. יש לו גם גג גדול שנותן לחיילים מחסה מפני חיצים, אבנים ושאר מיני דברים.

איל הברזל נכנס לעמדות הארטילריה אחרון.

מחקר דרוש: מצור.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
88 1 5 30 מכונה ארטילריה 40
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
5 220 - 15 80 3 4.4 11 10ד


קטפולטה

קטפולטה.png

כשהקטפולטה משחררת את אבניה הענקיות, האוייבים שלנו וחומות העיר שלהם רועדים מפחד! מהנדסי המצור המנוסים מחשבים את מהירות הרוח וזוית לפגיעה מושלמת .

הקטפולטות נכנסות לעמדות הארטילריה לפני איילי הברזל אבל אחרי המרגמות.

מחקר דרוש: חוק המנוף.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
54 - 5 30 מכונה ארטילריה 40
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
5 260 300 25 133 ל-5 סיבובים 8 11.2 28 30ד


מרגמה

מרגמה.png

פיצוץ הרימונים גורם הרס וחורבן לאויבים ולחומותיהם. קולו של הפיצוץ שנגרם בעת השיגור מספיק כדי לגרום לאויבים שלנו לרוץ ולהסתתר.

המרגמות נכנסות ראשונות לעמדות הארטילריה.

מחקר דרוש: יציקת קנה.


 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
32 - 5 30 מכונה ארטילריה 40
citizen(s)עלות Woodעלות Sulphur/Sulfurעלות gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה זמן בניה מקסימלי
5 300 1250 30 270 ל-3 סיבובים 14 31 77.5 40ד


רופא

רופא.png

הרופאים מטפלים בחיילים הפצועים בשדה הקרב כדי להחזיר אותם לכושר לחימה שוב.

הרופאים הם יחידת עתודה, הם משפיעים רק על הכוחות שלהם ואין להם שום השפעה על יחידות האויב, כמובן שיחידות האויב גם לא יכולות להרוג אותם.

מחקר דרוש: אנטומיה.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
- - - 10 אנושי עתודה 60
citizen(s)עלות Woodעלות
קריסטל קטן.gif
עלות
gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה
1 50 450 20 - 9 10 -

טבח

טבח.png

טבחים מספקים לכוחות אוכל מזין ומגישים להם יין מחייה כדי לאפשר ללוחמינו להלחם יותר. כמובן שטבחים יכולים להשתמש בסכין גם מחוץ למטבח אם הקרב דורש זאת.

הטבחים הם יחידת עתודה, הם משפיעים רק על הכוחות שלהם ואין להם שום השפעה על יחידות האויב, כמובן שיחידות האויב גם לא יכולות להרוג אותם.

כל טבח מעלה את המורל לצד שלו ב1%.

מחקר דרוש: מומחיות קולינרית.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
- - - 20 אנושי עתודה 40
citizen(s)עלות Woodעלות
יין קטן.gif
עלות
gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה
1 50 150 10 - 5 4 -

ספרטני

ספרטני.png

הוא נולד לקרב. השבט שלו זה שבט מלחמתי.

הספרטנים נכנסים לקו הראשון אחרי הפלנקס אבל לפני ענקי הקיטור.

הספרטנים הם יחידת פרימיום, לכן הם לא עולים משאבים, אזרחים או זהב.

את הספרטנים ניתן לקנות פעם בכמה חודשים בחבילות של 300 ספרטנים בלבד.

לא דרוש אף מחקר.

 Hit pointsנקודות פגיעה  Armourשיריון  Size גודל
משקל.png
 משקל בספינה
 Class קבוצה  Typeעמדה  Speedמהירות
60 6 1 5 אנושי קו ראשון 60
citizen(s)עלות Woodעלות
גופרית קטן.gif
עלות
gold upkeep costמחיר לשעה
Screenshot 11.png
נזק
מגורי חיילים Minimum Barracks Level גנרלים נקודות התקפה/נקודות הגנה
0 0 0 0 28 0 1.6 4