FANDOMמגדל היין בוחר את המקומות המוארים ביותר באי ומכסה אותם בענבי יין. לכן היבול גדול יותר וטוב בהרבה. על כל רמה נוספת של היקב עולה היצור ביין ב2%

יקב
יקב
מחקר דרוש
{{{תנאי}}}
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

עלויות הבנייה

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן ! בונוס רמה
1 18ד

274
גל 268 • גי 257
פל 235 • המ 147

-

2.74

0

2%

1


2 30ד

467
גל 457 • גי 438
פל 401 • המ 252

116
גל 113 • גי 109
פל 99 • המ 62

5.83

0

4%

2


3 43ד 12ש

718
גל 703 • גי 674
פל 617 • המ 387

255
גל 249 • גי 239
פל 219 • המ 137

9.73

0

6%

3


4 57ד 43ש

1,045
גל 1,024 • גי 982
פל 898 • המ 564

436
גל 427 • גי 409
פל 374 • המ 235

14.81

0

8%

4


5 1ש 13ד

1,469
גל 1,439 • גי 1,380
פל 1,263 • המ 793

671
גל 657 • גי 630
פל 577 • המ 362

21.4

0

10%

5


6 1ש 31ד

2,021
גל 1,980 • גי 1,899
פל 1,738 • המ 1,091

977
גל 957 • גי 918
פל 840 • המ 527

29.98

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

12%

6


7 1ש 50ד

2,738
גל 2,683 • גי 2,573
פל 2,354 • המ 1,478

1,375
גל 1,347 • גי 1,292
פל 1,182 • המ 742

41.13

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

14%

7


8 2ש 11ד

3,671
גל 3,597 • גי 3,450
פל 3,157 • המ 1,982

1,892
גל 1,854 • גי 1,778
פל 1,627 • המ 1,021

55.63

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

16%

8


9 2ש 35ד

4,883
גל 4,785 • גי 4,590
פל 4,199 • המ 2,636

2,564
גל 2,512 • גי 2,410
פל 2,205 • המ 1,384

74.47

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

18%

9


10 3ש 57ש

6,459
גל 6,329 • גי 6,071
פל 5,554 • המ 3,487

3,437
גל 3,368 • גי 3,230
פל 2,955 • המ 1,855

98.96

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

20%

10


11 3ש 29ד

8,508
גל 8,337 • גי 7,997
פל 7,316 • המ 4,594

4,572
גל 4,480 • גי 4,297
פל 3,931 • המ 2,468

130.8

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

22%

11


12 4ש 22ש

11,172
גל 10,948 • גי 10,501
פל 9,607 • המ 6,032

6,049
גל 5,928 • גי 5,686
פל 5,202 • המ 3,266

172.21

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

24%

12


13 4ש 34ד

14,634
גל 14,341 • גי 13,755
פל 12,585 • המ 7,902

7,968
גל 7,808 • גי 7,489
פל 6,852 • המ 4,302

226.02

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

26%

13


14 5ש 12ד

19,135
גל 18,752 • גי 17,986
פל 16,456 • המ 10,332

10,462
גל 10,252 • גי 9,834
פל 8,997 • המ 5,649

295.97

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

28%

14


15 5ש 53ד

24,987
גל 24,487 • גי 23,487
פל 21,488 • המ 13,492

13,705
גל 13,430 • גי 12,882
פל 11,786 • המ 7,400

386.92

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

30%

15


16 6ש 39ד

32,594
גל 31,942 • גי 30,638
פל 28,030 • המ 17,600

17,921
גל 17,562 • גי 16,845
פל 15,412 • המ 9,677

505.15

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  3

32%

16


17 7ש 29ד

42,483
גל 41,633 • גי 39,934
פל 36,535 • המ 22,940

23,402
גל 22,933 • גי 21,997
פל 20,125 • המ 12,637

658.85

6
גל  6 • גי  5
פל  5 • המ  3

34%

17


18 8ש 24ד

55,339
גל 54,232 • גי 52,018
פל 47,591 • המ 29,883

30,527
גל 29,916 • גי 28,695
פל 26,253 • המ 16,484

858.66

7
גל  7 • גי  7
פל  6 • המ  4

36%

18


19 9ש 25ד

72,050
גל 70,609 • גי 67,727
פל 61,963 • המ 38,907

39,790
גל 38,994 • גי 37,402
פל 34,219 • המ 21,486

1,118.4

9
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5

38%

19


20 10ש 31ד

93,778
גל 91,902 • גי 88,151
פל 80,649 • המ 50,640

51,830
גל 50,793 • גי 48,720
פל 44,573 • המ 27,988

1,456.08

12
גל  12 • גי  11
פל  10 • המ  7

40%

20


21 11ש 45ד

122,021
גל 119,580 • גי 114,699
פל 104,938 • המ 65,891

67,485
גל 66,135 • גי 63,435
פל 58,037 • המ 36,441

1,895.06

16
גל  15 • גי  15
פל  13 • המ  9

42%

21


22 13ש 6ד

158,740
גל 155,565 • גי 149,215
פל 136,516 • המ 85,719

87,835
גל 86,078 • גי 82,564
פל 75,538 • המ 47,430

2,465.75

20
גל  20 • גי  19
פל  17 • המ  11

44%

22


23 14ש 34ד

206,471
גל 202,341 • גי 194,082
פל 177,565 • המ 111,494

114,290
גל 112,004 • גי 107,432
פל 98,289 • המ 61,716

3,207.61

26
גל  26 • גי  25
פל  23 • המ  14

46%

23


24 16ש 12ד

268,524
גל 263,153 • גי 252,412
פל 230,930 • המ 145,002

148,680
גל 145,706 • גי 139,759
פל 127,864 • המ 80,287

4,172.04

34
גל  33 • גי  32
פל  29 • המ  18

48%

24


25 17ש 59ד

349,149
גל 342,166 • גי 328,200
פל 300,268 • המ 188,540

193,389
גל 189,521 • גי 181,785
פל 166,314 • המ 104,430

5,425.38

44
גל  43 • גי  41
פל  38 • המ  24

50%

25


26 19ש 58ד

454,063
גל 444,981 • גי 426,819
פל 390,494 • המ 245,194

251,512
גל 246,481 • גי 236,421
פל 216,300 • המ 135,816

7,055.75

57
גל  56 • גי  54
פל  49 • המ  31

52%

26


27 22ש 8ד

590,392
גל 578,584 • גי 554,968
פל 507,737 • המ 318,811

327,069
גל 320,527 • גי 307,444
פל 281,279 • המ 176,617

9,174.61

74
גל  73 • גי  70
פל  64 • המ  40

54%

27


28 1י 31ד

767,620
גל 752,267 • גי 721,562
פל 660,153 • המ 414,514

425,294
גל 416,788 • גי 399,776
פל 365,752 • המ 229,658

11,929.14

96
גל  94 • גי  91
פל  83 • המ  52

56%

28


29 1י 3ש

998,018
גל 978,057 • גי 938,136
פל 858,295 • המ 538,929

552,985
גל 541,925 • גי 519,805
פל 475,567 • המ 298,611

15,510.03

125
גל  123 • גי  118
פל  108 • המ  68

58%

29


30 1י 6ש

1,297,535
גל 1,271,584 • גי 1,219,682
פל 1,115,880 • המ 700,668

718,987
גל 704,607 • גי 675,847
פל 618,328 • המ 388,252

20,165.22

163
גל  159 • גי  153
פל  140 • המ  88

60%

30


31 1י 9ש

1,686,905
גל 1,653,166 • גי 1,585,690
פל 1,450,738 • המ 910,928

934,788
גל 916,092 • גי 878,700
פל 803,917 • המ 504,785

26,216.93

211
גל  207 • גי  199
פל  182 • המ  114

62%

31


32 1י 12ש

2,193,088
גל 2,149,226 • גי 2,061,502
פל 1,886,055 • המ 1,184,267

1,215,329
גל 1,191,022 • גי 1,142,409
פל 1,045,182 • המ 656,277

34,084.17

274
גל  269 • גי  258
פל  236 • המ  148

64%

32
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן ! בונוס רמה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.