Ikariam Wiki
Advertisement

כיבוש נמל התחיל בגירסא 0.4.3,והחליף את חסימת הנמל. אחרי הגירסא החדשה,הנמל הוא מבנה נפרד לכיבושים.ניתן לכבוש נמל ולהשתמש בנמל של העיר כגשר למשימות צבאיות ימיות. לעומת זאת, עיר שכבשת בלי לכבוש לה את הנמל לא תוכל לשמש כגשר למשימות ימיות

שימוש

ניתן להשתמש בנמל של העיר שכבשת בדיוק כמו שאפשר להשתמש בעיר כבושה לחיילך היבשתיים. אתה יכול להשתמש בנמל כגשר למשימות צבאיות ימיות נוספות.בין היתר,גם כיבושים נוספים

דרישות

עליך לחקור מושל מן הקטגוריה "צבא" ביועץ המחקר כדי לכבוש מעל נמל אחד. לפני חקירת המחקר,ניתן לכבוש רק נמל אחד בו זמנית. ניתן לכבוש מספר נמלים בו זמנית בהתאם לרמת הארמון שלך.


השפעות על הכובש

על הכובש מספר השפעות: השפעות טובות-הספינות שמוצבות שם יכולות לתקוף נמלים (או להגן עליהם) מהר יותר. השפעות רעות-התחזוקה של הספינות מוכפלת,מה שיכול לגרום למינוסים בזהב. אפשר לתקוף שחקן שאינו מחובר (ואילו בכיבוש רגלי צריך לכבוש רק מישהו מחובר)

השפעות על הנכבש

כאשר נמל נכבש אין לבעל הנמל אפשרות להעביר כלום בדרך הים,ואין אפשרות לספינות מחוץ לעיר להיכנס אל הנמל ולפרוק שם סחורות וכל דבר שספינת מסחר יכולה לשאת.יש אפשרות לכניסה ויציאה של סחורות בדרך היבשה בלבד,כלומר דרך האי בלבד.

כיצד מגנים מכיבוש?

בכדי להגן מכיבוש, אתם זקוקים שיהיו לכם ספינות קרב בעיר . אם אתם רואים, שלאויב, יש יותר ספינות קרב בדרך אליכם, אז תשלחו מערים אחרות. ואם אין לכם מספיק ספינות למנוע את הכיבוש, תבנו במהרה ספינות, ושלחו בכפתור "הגן על הנמל" לעיר שכבשו לכם .

Advertisement