FANDOM


This page uses content from ikariam. The original article was at Occupation. The list of authors can be seen in the page history. the article is available under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.
מאמר זה משתמש בתוכן מתוך ikariam. המאמר המקורי הוא Occupation. ניתן לראות את רשימת המחברים ב היסטוריית הדף. המאמר זמין תחת הרשיון Creative Commons Attribution-Share Alike License.


כיבוש

כיבוש של חבר ברית מצד שמאל ושל שחקן זר מצד ימין

אפשרות הכיבוש נוספה בגרסה 0.3.1. שחקנים יכולים לכבוש ערים אחרות, אין מגבלה לזמן שעיר יכולה להיות כבושה.

מספר הערים שניתן לכבוש בו זמנית זהה לשלב הארמון שלך.

ביטול כיבוש נעשה דרך הארמון.

השפעות על הכובש

 • כל עוד יחידות הכובש נמצאות בעיר הכבושה, תחזוקתן תוכפל.
 • השחקן הכובש וחברי בריתו להשתמש בעיר כבושה כגשר למשימות צבאיות אחרות.
 • הכובש וחברי בריתו יכולים להעביר כוחות לעיר הכבושה.
 • השחקן הכובש יכול לראות כמה יחידות וספינות יש בעיר הכבושה .
 • הכובש לא יכול לבזוז את העיר שכבש.

השפעות על העיר הכבושה

 • אם השחקן הכובש משתמש בעיר הכבושה כראש גשר למשימות צבאיות, העיר הכבושה מקבלת 10% מהמשאבים שנבזזו.
 • עלות המשאבים לייצור יחידות וספינות מוכפלת, אולם התחזוקה נשארת זהה.
 • כיבוש מונע מהנכבש שליחת פעולות צבאיות (בזיזה, כיבוש, פריסת כוחות) מהעיר הכבושה(למעט תקיפות על כפר הברברים).
 • אם לנכבש יש מספיק כוחות, הוא יכול לנסות לשחרר את העיר הכבושה שלך על ידי בחירה בלחצן "שחרר את העיר" בתפריט האי.

תוצאות של פעולות הקשורות בכיבוש

לפניך טבלה המראה תוצאות אפשריות שיכולות לקרות מפעולות הקשורות לכיבוש. האפשרויות הולכות מהפעולה הסבירה יותר לפחות סבירה.

פעולה מצב תוצאה
כבוש עיר רגיל קרב
כבוש עיר העיר כבושה על ידי שחקן אחר קרב
כבוש עיר העיר נכבשה על ידי שחקן מהברית שלך. אין קרב, פרוס כוחות.
שחרר את העיר עיר היעד כבושה קרב
פרוס כוחות אצל חבר ברית עיר היעד כבושה. הכוחות מתפזרים
בזיזה עיר היעד כבושה קרב
בזיזה העיר כבושה על ידי שחקן מהברית שלך. לא ניתן לבזוז

מרד

לאורך ההיסטוריה, כמעט כל מושבה רצתה לזכות בעצמאות, ולכן ייתכן מרד נגד הכובש. כל זה נכון גם באיקרים. אם יש לך מספיק כוחות, אתה יכול למרוד נגד הכובש, ובכך ליצור קרב נגד הכוחות הכובשים. בניגוד להיגיון, הכובש נחשב לתוקף ולכן עליו לשבור את החומה. לכן, ישנה שיטה: השג שני יחידות או יותר (מטילי חנית בגלל שזול לייצר אותם). עכשיו, אתה מסוגל לגרום מרד, ולהילחם נגד הצבא הכובש, חומת העיר שלך גורמת לו נזק. ברגע שצבא האויב נהרס כמעט לחלוטין, אתה יכול בקלות לשחרר את העיר הכבושה דרך אחת הערים האחרות שלך, עם התנגדות קטנה.


צדדי הלחימה

ניסתם לשחרר עיר כבושה והייתם גם בצד המגן וגם בצד התוקף? לא מדובר בבאג.

ההסבר מאת: WIN DOS

יש "שחרר את העיר" ויש "הגן על העיר".

"שחרר את העיר" אפשרי רק בעיר כבושה כמובן. במקרה זה אתה נלחם בצד המגן, כתף אל כתף עם בעל העיר (הנכבש) נגד הכובש, שנחשב הצד התוקף.

"הגן על העיר" אפשרי גם בעיר כבושה וגם בעיר לא כבושה ואז אתה מצטרף למי שכרגע מחזיק בעיר: כשהעיר לא כבושה, אתה מצטרף לבעל העיר ואתה בצד המגן. אם מישהו תוקף את העיר, הוא בצד התוקף ואתה ובעל העיר בצד המגן. אם העיר כבושה, אתה מצטרף לכובש. גם במקרה כזה המצב נחלק לשני חלקים: אם העיר תותקף (מישהו ישלח אליה בזיזה או כיבוש), אתה תהיה בצד המגן - עם הכובש והנכבש גם יחד. אם העיר תשוחרר (הנכבש ימרוד או מישהו ישלח "שחרר את העיר") - אתה תהיה בצד התוקף יחד עם הכובש נגד הנכבש והמשחרר.

אם תשלח גם הגן וגם שחרר אתה תהיה בשני הצדדים.

עובדות נוספות על כיבוש

 • מס' נקודות הפעולה נקבע לפי שלב בניין העירייה של העיר הכבושה. כך שאם נוצר מצב שאתם לא יכולים לשלוח יותר כוחות, סימן שבשתם עיר עם נקודות פעולה נמוכות-ז"א עיר עם בניין עירייה בשלב נמוך.

לכן תמיד מומלץ לשלוח כיבוש על עיר חלשה, ואז מאותו האי לשלוח כיבוש על עיר חזקה יותר-עייריה גבוהה יותר.

 • כיבוש עיר מונע מעבר משאבים לעיר.
 • לא ניתן לכבוש שחקנים לא פעילים, שחקנים במצב חופשה ושחקנים שחלה עליהם הגנת מתחיל. במידה וכבשת שחקן ולאחר מכן הוא הפך לאפור, לא תוכל לפרוס בו כוחות.
 • אם כוחות כיבוש שלך נמצאים בעיר של שחקן והוא הופך לשחקן במצב גוסט או מוחק את העיר, החיילים שלך יחזרו אוטומטית.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.