FANDOM


כללי המוסר
צבא
צבא
נקודות מחקר
2,236 מחקר קטן
ניקוד מדענים
44.72
דרישות
מצור (צבא)
מאפשר
בליסטיקה (צבא)


תיאור

החיילים שלנו גאים לשרת את יחידתם ואת האימפריה! עכשיו הם אפילו דואגים יותר למדים שלהם אז אנחנו לא צריכים להחליף אותם בתכיפות.

השפעה

מפחית את תחזוקת החיילים ב-4%.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.