Ikariam Wiki
Advertisement
כללי המוסר
צבא.jpg
צבא
נקודות מחקר
2,236 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
44.72
דרישות
מצור (צבא)
מאפשר
בליסטיקה (צבא)


תיאור

החיילים שלנו גאים לשרת את יחידתם ואת האימפריה! עכשיו הם אפילו דואגים יותר למדים שלהם אז אנחנו לא צריכים להחליף אותם בתכיפות.

השפעה

מפחית את תחזוקת החיילים ב-4%.Advertisement