Ikariam Wiki
Advertisement

כתיבה: moshe_227 ,SAMORAI. עריכה: קרני, SAMORAI.


במדריך הזה נסביר איך לבנות שחקן שלא תוקף הרבה, ומתעסק בעיקר בהתפתחות הערים שלו - שחקן כלכלי.

מבנים

בפרק זה של המדריך יוצג מידע על המבנים ועל שימושיהם השונים. אפשר לחלק את המבנים לכמה קבוצות.

קבוצה ראשונה: בניין העירייה

בניין העירייה הוא המבנה הכי חשוב בעיר שלך, ולכן לא ניתן להרוס אותו. בבניין העירייה אתה בעצם רואה מה הולך בעיר שלך, ויודע באילו בעיות לטפל. בחלק העליון של בניין העירייה מופיע מידע כללי על העיר - כמות התושבים, ייצור משאבים וכדומה. בחלק התחתון מוצגת טבלת שביעות הרצון בעיר. בכל שדרוג של בניין העירייה יש מקום לתושבים נוספים אך עם כל תושב שנכנס יורדת שביעות הרצון ועולה ייצור הזהב. לכן, כדאי לדאוג שהאזרחים יהיו שביעות רצון של +150 לפחות לפני שדרוג בניין העירייה. כמו כן, ניתן לשנות את שם העיר בבניין העירייה. בכל שדרוג של בניין העירייה משתנה מראה העיר מבפנים (מפת העיר) ובכל כמה שדרוגים גם מבחוץ (מפת האי).

קבוצה שניה: מבני אחסון משאבים

 • מחסן: המחסן שומר את כל המשאבים בעיר שלך. בכל הרחבה של המבנה, ניתן יהיה לאחסן בעיר 8,000 משאבים נוספים מכל סוג (שלא יהיו מוגנים מבזיזות) ו-480 משאבים נוספים מכל סוג יהפכו למוגנים מבזיזות. כדי לבנות מחסן יש לחקור "שימור".
 • מאגר: המאגר מאחסן משאבים בכמויות גדולות הרבה יותר מהמחסן, אך לא מגן עליהם מבזיזה. מומלץ לבנות מבנה זה לאחר שבנית כבר ארבע ערים. בכל הרחבה של המבנה, ניתן יהיה לאחסן בעיר 32,000 משאבים נוספים מכל סוג.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "מאגר".

קבוצה שלישית: מבנים המגבירים את שביעות הרצון

 • בית מרזח: בית המרזח הןא המקום שאליו באים האזרחים בסיומו של יום עבודה קשה. ככל ששלב בית המרזח גבוה יותר, עולה שביעות הרצון. כמו כן, אם מגישים יין בבית המרזח, שביעות הרצון עולה עוד יותר. בכל הרחבה של המבנה, ניתן להגיש יותר יין לתושבי העיר. כשעולה שביעות הרצון, יותר אזרחים נכנסים לעיר.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "גידול יין".

 • מוזיאון: במוזיאון האזרחים מסתכלים על תצוגות אומנות מעניינות. בכל הרחבה של המבנה, שביעות הרצון באותה העיר עולה ב-20 ונוסף מקום לחוזה תרבות נוסף. ברגע שנחתם חוזה תרבות, שביעות הרצון בעיר בה הוא נמצא עולה ב-50. כדי לחתום יש לשלוח הודעה, והנושא ההודעה לבחור: "שלח הצעה לחוזה נכסי תרבות". את חוזי התרבות ניתן להפיץ בערים בצורה שונה ע"י הכפתור "הפץ מחדש סחורות תרבות", שנמצא בתוך המוזיאון.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "החלפת תרבות".

קבוצה רביעית: מבנים צבאיים

 • חומת העיר: החומה היא ההגנה הראשונה והבסיסית ביותר של העיר. בכל הרחבה של החומה, היא תתחזק ויהיה קשה יותר לפרוץ אותה. בנוסף, בכל רמה תעלה גם מגבלת המצודה של העיר. מגבלת מצודה היא מספר מסוים, הקובע את מספר החיילים היכולים להגן על העיר. ברגע שמספר החיילים עובר את מגבלת המצודה, הם לא יכולים להגן על העיר. את מגבלת המצודה ניתן לראות בבניין העירייה.

כדי לפרוץ חומה ברמה 0-9 ניתן להשתמש באיילי ברזל. כדי לפרוץ חומה ברמה 10-19 ניתן להשתמש בקטפולטות. כדי לפרוץ חומה מעל לרמה 20 ניתן להשתמש רק במרגמות.

 • מגורי חיילים: במגורי החיילים אתה מאמן חיילים שישמשו גם להגנה וגם להתקפה. בכל הרחבה של המבנה, ניתן לייצר חיילים נוספים. בנוסף, כל רמה של המבנה מקצרת את זמן הבנייה של החיילים.
 • מספנה: במספנה מייצרים ספינות קרב, שישמשו להגנה ולהתקפה. בכל הרחבה של המבנה, ניתן לייצר ספינות נוספות. בנוסף, בכל שדרוג של המספנה זמן הבנייה של הספינות מתקצר.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "מבדוק".

 • בית-מלאכה: בבית המלאכה משדרגים את היכולות של החיילים וספינות הקרב. השדרוגים מועילים לחיילים שנמצאים בכל הערים. בכל הרחבה של המבנה, ניתן לשדרג יחידות וספינות נוספות. ניתן לשדרג כל יחידה או ספינה 6 פעמים (שלושה שדרוגים בהתקפה ושלושה שדרוגים בהגנה). כל שדרוג יוסיף +1 להגנה או התקפה, או +2 בספינות. (שריון או נזק).

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "המצאה".

 • מקום מחבוא: במקום המחבוא ניתן לאמן מרגלים, שיחדרו לערי אויב ויגלו פרטים עליהן, כהכנה להתקפה. כמו כן, כל מרגל שנמצא בעיר עובד בהגנה עליה. בכל הרחבה של המבנה, ניתן לאמן מרגל נוסף.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "ריגול".

קבוצה חמישית: מבני "שלטון"

 • ארמון: הארמון מאפשר להקים מושבות נוספות. בכל הרחבה של המבנה ניתן לייסד מושבה חדשה. יש להיזהר משחיתות, הנוצרת כשבונים מושבה חדשה. כדי להימנע משחיטות - בנו מגורי מושל במושבה החדשה והתאימו את רמת מגורי המושל לרמת הארמון. מומלץ לשדרג את מגורי המושל בכל הערים למספר המושבות כולל המושבה החדשה, לפני בנייתה. כמו כן, ניתן לבטל כיבוש עיר דרך הארמון.

כדי לבנות מבנה זה יש לחקור את המחקר "הרחבה".

 • מגורי מושל: מגורי המושל עוזרים לך לשלוט על המושבות שלך. בכל הרחבה של המבנה, השחיתות באותה מושבה יורדת. את מגורי המושל יש לבנות בכל עיר למעט עיר הבירה, בה קיים הארמון. כדי להימנע משחיתות, יש לשדרג את מגורי המושל לרמת הארמון. כדאי להימנע משחיתות מכיוון שהיא מורידה את שביעות הרצון, גורמת לגניבת משאבים ע"י האזרחים, ירידה בייצור נקודות המחקר, האמונה והזהב.

קבוצה שישית: מבנים חוסכי משאבים

 • נגרייה: בכל שדרוג של המבנה, צריכת העץ בעיר יורדת ב-1%.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "נגרות".

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "פירוטכניקה".

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "אדריכלות".

 • מרתף יין: בכל שדרוג של המבנה, צריכת היין בעיר יורדת ב-1%.

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "מכבש יינות".

כדי לבנות מבנה זה, יש לחקור את המחקר "אופטיקה".

הערה: כל מבנה חוסך משאבים רק בעיר שבה הוא נבנה.

קבוצה שביעית: מבנים המגבירים את ייצור המשאבים

 • בית היערן: בכל שדרוג של המבנה, עולה ייצור העץ בעיר ב-2%.
 • חרש אבן: בכל שדרוג של המבנה, עולה ייצור השיש בעיר ב-2%.
 • יקב: בכל שדרוג של המבנה, עולה ייצור היין בעיר ב-2%.
 • נפח זכוכית: בכל שדרוג של המבנה, עולה ייצור הקריסטל ביער ב-2%.

הערות:

 • כל מבנה מעלה את ייצור המשאבים רק בעיר שבה הוא נבנה.
 • כדי לבנות מבנים מגבירי ייצור, יש לחקור את המחקר "איסוף משאבים משופר".

קבוצה שמינית: שונות

 • אקדמיה: באקדמיה המדענים חוקרים בשבילך מחקרים, שיעזרו להתפתחות העיר. בכל רמה של המבנה, ניתן להוסיף עוד מדענים. כל מדען מייצר נקודת מחקר אחת לשעה וצורך 9 זהב בכל שעה. לאחר חקירת המחקר "צינור מכתב" המדענים לוקחים רק 6 זהב לשעה. בעזרת נקודות המחקר, ניתן לחקור מחקרים.
 • מקדש: במקדש הכוהנים עובדים את האלים, ומעלים את אחוז האמונה בעיר ובאי. בכל הרחבה של המבנה, יותר אזרחים יכולים לעבוד ככוהנים. כשאחוז האמונה באי גבוה מספיק ניתן להפעיל את הפלא שעל האי שלכם, ולקבל את ההטבות שהפלא נותן. כדי לדעת פרטים לגבי הפלא, לחצו על "מפת האי" ואח"כ לחצו על המקדש/ הפסל שבמרכז האי.

בדרך כלל לא כדאי לבנות את המבנה מכיוון ששחקנים אחרים לא עוזרים להפעיל את הפלא, ולא משתלם להפעיל אותו לבד. כמו כן זה מבזבז מקום בניה. כדי לבנות מקדש, יש לחקור את המחקר "פוליתאיזם".

 • נמל- בכל הרחבה של המבנה, מהירות ההעמסה לדקה קטנה. ניתן לבנות עד 2 נמלים בעיר, כמובן שזה תופס את המקום של המספנה.

דרך הנמל אפשר לראות כמה סחורות אתם מעמיסים לדקה וכמה עולה ספינת מסחר (דרך הנמל ניתן לרכוש ספינות מסחר).

במידה ואתם מנהיגים ברית, כדי להוסיף שחקנים נוספים לברית יש להקצות יותר נקודות דיפלומטיה לברית שלכם. כדי לייסד ברית צריך 3 נקודות דיפלומטיה. אם יש לכם כמה שגרירויות בכמה ערים, נקודות הדיפלומטיה מתאחדות ונוספות זו לזו. כדי לבנות שגרירות יש לחקור "תרבויות זרות".

 • תחנת סחר- בכל שדרוג של המבנה, הקיבולת של תחנת הסחר עולה. בכל הרחבה שנייה של תחנת הסחר, טווח החיפוש שלה גדל וניתן לסחור עם אנשים רחוקים יותר. בתחנת סחר אפשר לפרסם כמות משאבים למכירה בתמורה לזהב או לקנות משאבים בזהב.

כדי לבנות תחנת סחר, יש לחקור "שפע".

בניינים מוזילי משאבים וחשיבותם

בניית בנייני מוזילי המשאבים חשובה מאוד, בעיקר לשחקנים מתקדמים.

בניינים מוזילי-משאבים שכדאי לבנות הם:

1. מרתף יין - חשוב מאוד כדי לחסוך ביין, מומלץ לבנות בכל הערים ולשדרג לרמה 32.

2. משרד אדריכל - חשוב מאוד כדי לחסוך בשיש, מומלץ לבנות בכל הערים ולשדרג לרמה 32.

3. נגריה - חשוב מאוד כדי לחסוך בעצים, מומלץ לבנות בכל הערים ולשדרג לרמה 32.

אזור ניסויים בחומרי נפץ מומלץ לבנות רק בערים בהן מגייסים חיילים. משרד האופטיקאי לא מומלץ לבנייה.

ניתן דוגמה להשתלמות בבניית הנגרייה ומשרד האדריכל: העלויות של שדרוג ארמון מרמה 5 לרמה 6 הן: 66,557 עץ; 19,015 יין; 19,967 שיש; 18,222 קריסטל ו-21,264 גפרית (בהנחה שחקרנו גלגלת, גאומטריה ופלס בנאים)

כשמופעלת הפחתה מקסימלית של הנגרייה ומשרד האדריכל, עלויות העץ והשיש הן: 41,792 עץ; 12,538 שיש

כלומר, החיסכון בעץ כאשר משרד האדריכל והנגרייה משודרגים לשלב 32 הוא 24,765 עץ. החיסכון בשיש הוא 7,429 שיש. בשדרוג מרמה 6 לרמה 7 החיסכון בעץ הוא 103,285 עצים והחיסכון בשיש הוא 31,330.

כשמחשבים את החיסכון בעץ בבניית הארמון מרמה 5 ועד רמה 8 (עם נגריה ברמה 32), מוצאים שעלויות העץ שהושקעו בבניית הנגרייה נחסכו בעת שדרוגי הארמון. בנוסף, החיסכון בעלויות העץ והשיש כאשר הנגרייה ומשרד האדריכל משודרגים עד רמה 32 מוביל לחיסכון משמעותי גם בזהב (שכן כבר אין צורך באותה כמות פועלים כדי לספק לעיר את המשאבים הדורשים לה). יתרון נוסף של בניית מבנים מוזילי עלות הוא הפחתת הצורך בשטחי אחסון נוספים. לדוגמה, עבור שדרוג ארמון מרמה 9 לרמה 10, נזדקק ל-2,247,132 עצים (בהנחה שחקרנו כבר גלגלת, גאומטריה ופלס בנאים וללא ההפחתה של הנגרייה). את כמות העצים ניתן לאגור בעיר בעזרת ארבעה מחסנים (שלושה מהם ברמה 40) ובמאגר ברמה 40 (עלויות גבוהות מאוד של משאבים רק כדי לאפשר את הקיבולת הדרושה, בנוסף לזמן הרב שלוקח לאגור את המשאבים ולשדרג את המבנים וחמשת מקומות הבנייה שנלקחים מהעיר על מנת לבנות את המחסנים והמאגר). לעומת זאת, כאשר משתמשים בנגרייה ברמה 32, כמות העץ הדרושה היא 1,410,990 עצים. במצב זה, יש צורך במחסן אחד ברמה 17 ובמאגר ברמה 40 כדי לאחסן את המשאבים. בצורה זו חסכנו משאבים, מקומות בנייה יקרים וזמן רב, בזכות שדרוג הנגרייה.

לסיכום, ע"י שדרוג הנגרייה ומשרד האדריכל, ניתן לחסוך מאות אלפי משאבים, זמן, זהב ומקומות בנייה שישמשו אותנו למבנים אחרים ויקלו על הייצור ועל ההתקדמות במשחק.

כיצד לבנות את העיר

כידוע, יש 15 מקומות בנייה בכל עיר. אחד מהם משמש לבניין העירייה, אחד לחומה ושניים נוספים לנמל והמספנה - במקומות אלה (מסומנים בדגלים צהובים או כחולים) ניתן לבנות רק סוג מסוים של מבנים.

נשארו 11 מקומות בנייה (לאחר חקירת "בירוקרטיה") שעליהם ניתן לבנות מבנים רגילים. כשבונים את העיר, החכמה היא לתכנן אותה כך שתכיל את המבנים הדרושים בכל עיר בנוסף למבנים המיועדים להגדלת כמויות המשאבים.

יש תשעה מבנים שמומלץ מאוד לבנות בכל עיר:

 • נגריה
 • משרד אדריכל
 • מרתף יין
 • מקום מחבוא
 • מחסן
 • בית מרזח
 • מוזיאון
 • אקדמיה
 • מגורי מושל או ארמון (תלוי אם מדובר בעיר הבירה או במושבה)

ניצלנו תשעה מקומות בנייה ונשארו שני מקומות למבנים נוספים. בכל עיר יש מבנים אחרים שמומלץ לבנות:

בעיר יין:

 • יקב
 • תחנת סחר

בעיר שיש:

 • חרש אבן
 • שגרירות

בעיר גפרית:

 • אזור ניסויים בחומרי נפץ
 • מגורי חיילים

בעיר קריסטל:

 • בית מלאכה
 • נפח זכוכית

הערה: אם אתם בונים ערים נוספות (עיר יין שנייה או עיר שיש שנייה) ניתן לבנות תחנת סחר במקום מבנה אחר זוהי הדרך הטובה ביותר לנצל את מקומות הבנייה בערים שלכם.

4.חשיבות התרומות.

אם אתם רוצים להתפתח בצורה מהירה ביותר עדיף כמה שיותר לתרום ולפתח את המנסרה ומשאב האי. קודם כל בראש ובראשונה התרומה עוזרת לתורם, הוא יוכל לשים יותר עובדים וכך להתפתח יותר מהר. בחישוב מהיר. במנסרה רמה 1 אפשר לשים 20 פועלים זאת אומרת > 480 עצים ליום. נגיד ואתם העלתם לבד לבד את המנסרה לרמה 3. זאת אומרת תרמתם: 1,386 עצים. עכשיו תוכלו לשים 50 פועלים. זאת אומרת > 1,200 עצים ליום. ההפרש שהרווחתם ליום הוא 720 עצים. ליומיים הוא 1440 עצים נטו!! זאת אומרת רק בגלל שהוספתם לעצמיכם 30 פועלים שיעבדו וייצרו 720 עצים ביום. אז כבר הרווחתם את ההוצאות שתרמתם כנל לגבי הרמות הגבוהות שמעלים את המנסרה מ-20 ל- 21, אולי הרווח יבוא יותר מיומיים XD אבל זה עדיין שווה בהחלט!!! גם אם הרווח יבוא אחרי חודש!!! זה ממש עוזר אבל זה עוזר בלי לשים לב ולכן אנשים לא תורמים. אני מקווה מאוד שהבנתם אותי אם לא אני מבקש, תקראו את הקטע שוב הוא ממש ממש חשוב. הוא אולי קצר אבל היתי חייב לרשום על זה קטע, אנשים חייבים להבין שהתרימה עוזרת רק להם!


איתור ברית

בדרך כלל ישנם שני סוגי בריתות האחת ברית לוחמת והשנייה בנאית. ברית בנאית:ברית עם שחקנים שלא מאמצים לעצמם את שיטת הלוחמה והקרבות בין ברית לברית אלא יותר בונה מבנים בקצב וכך מתקדמת הרבה בניקוד. בדרך כלל בריתות אלה אוהבות לתרום הרבה בכמות מטורפת וכה משדרגות את האיים שלך ושל חברי בריתך. ברית לוחמת היא ברית שבדרך כלל כל הזמן במלחומות למעט תקופות מסויימות בברית זאת שמים דגש על הצבא הגנרלים והיכולת והפעילו הצבאית שלך- בברית זאת ישנם הרבה יתרונו אך גם חסרונות אותם אפרט עכשיו: יתרונות: המשחק אינו משעמם תמיד יש אקשן אנדרנלין ומוטיבציה להמשיך לשחק , אם שחקן מסויים מברית אחרת תוקף אותך בריתך יכולה לבוא לעזור לך במקרה הצורך... חסרונות:ההתפתחות שלך כשחקן היא איטית יותר למרות שאתה בוזז פה ושם עדיין מתבזבזים לך כמויות ענקיות שלך גופרית במהלך הקרבות בין בריתות האוייב. תבחר את דרך המשחק שלך וככה תבחר לך ברית שמתאימה לנתונים שלך ואתה לשלהם.... (הקטע מנוסח בשלשון זכר אך מתכוון גם לנשים כאחד)

רמות מבנים

אז כך, פה אני אסביר איזה רמה כדאי לבנות כל מיני בניינים, כמה ערים צריך להיות לכל אחד ועוד...

הכל מתחיל מבניין העירייה מחבוא צריך להיות 4 רמות מעל בניין העירייה.

חומה צריכה להיות כרמת בניין העירייה.

אקדמיה צריך להיות 4~6 מתחת לרמת העירייה.

בית מרזח צריך להיות כרמת בניין העירייה\1~2 מעל. יש כאלה שמרחיבים את המבנה לרמה גבוהה כד לחסוך יין (הריי כל רמה של המבנה בלי שום קשר ליין עולה 12 שמחה).

מוזיאון צריך להיות בערך חלקי 3 מרמת בניין העירייה את השארית מעגלים למעלה. ברמות הגבוהות של בניין העירייה (מעל רמה 24) הוא צריך להיות חלקי 2 מבניין העירייה את השארית מעגלים למטה, זה קשה אבל שווה.

מוזילי המשאבים (נגריה,אדריכל,מרתף) צריכים להיות בערך 10 מעל רמת בניין העירייה.

מחסן צריך להיות כרמת בניין העירייה\ 5 רמות מתחת לבניין העירייה, תלוי במה אתם דוגלים.

מאגר אם יש מאגר לא צריך מחסן... צריך להיות לפי איך שאתם צריכים, לפי כמה משאבים אתם צריכים לאחסן בשביל המושל או כמה שאתם צריכים לאחסן בכללי.

מעלי משאבים (חרש אבן, יקב, בית יערן) צריכים להיות בערך 5 רמות מתחת לבניין העירייה.

בית מלאכה צריך להיות לפי איך שאתם משדרגים את החיילים שלכם.

שגרירות צריך להיות רמה 5~7 אפילו קצת יותר אם אתם לא מנהיגי ברית זה כדי שיהיו נקודות דיפלומטיה לחוזה צבאי, חוזה מסחר ועוד. אם אתם כן מנהיגים אז לפי כמה שחקנים בברית אתם רוצים שיהיו.

ארמון צריך להיות לפי כמה מושבות אתם רוצים שיהיו לכם.

מגורי מושל צריך להיות בכל עיר! כמספר המושבות שלכם (כולל אותה עיר, לא כולל עיר בירה).

מגוריי חיילים לפי איזה חיילים אתם בונים, אם סיימתם את כולם אז כרמת בניין העירייה\2~3 מעל.

נמל אם זוהי עיר גופרית אז תבנו נמל אחד כרמת בניין העירייה. אם זוהי לא עיר גופרית תבנו שני נמלים, שניהם 5 רמות מתחת לבניין העירייה.

מספנה תבנו אותה רק בעיר גופרית!! צריכה להיות 5 רמות מתחת לבניין העירייה.

כל מה שרשמתי בקטגוריה הזו עד כה אמור להיות בערך!! הכול באומדנים של בערך, אל תתפסו אותי במילה, כל אחד והטכניקה שלו.

ערים

בעיקרון כל הערים אמורות לשאוף להראות בערך אותו דבר. כאשר אתם מרגישים שהעיר האחרונה בערך אותו מראה כמו שאר הערים אתם מוכנים לפתוח עוד עיר. דבר ראשון תרחיבו את הארמון. דבר שני תרחיבו בכל עיר את מגורי המושל. דבר שלישי תפתחו את העיר ותבנו בה מגורי מושל כרמת מגורי המושל בכל הערים

אז, באיזה סדר פותחים את הערים?

אם נפלתם על עיר שיש אז; 1שיש> 2יין> 3גופרית> 4קריסטל> 5שיש> 6יין> 7שיש> 8שיש> 9יין> 10שיש

אם נפלתם על עיר יין אז; 1יין> 2שיש> 3גופרית> 4קריסטל> 5שיש> 6יין> 7שיש> 8שיש> 9יין> 10שיש

אם נפלתם על עיר גופרית אז; 1גופרית> 2שיש> 3יין> 4קריסטל> 5שיש> 6יין> 7שיש> 8שיש> 9יין> 10שיש

אם נפלתם על עיר קריסטל אז; 1קריסטל> 2שיש> 3יין> 4גופרית> 5שיש> 6יין> 7שיש> 8שיש> 9יין> 10שיש תמיד עדיף להתחיל על שיש!

     סוף!
Advertisement