Ikariam Wiki
Advertisement

אז כך, נתחיל בזה שאני אסביר על 2 דרכים לשחק. דרך ראשונה היא לבזוז,להיות התקפי,לכבוש ולעשות צרות לאחרים שקרובים אליך. בדרך זו אנשים יכירו אתכם יותר וישמעו את השם שלכם.(בדרך זו מדריך זה יעסוק)

דרך ראשונההיא לבנות,לבנות לבנות לבנות. בדרך זו לא תוקפים הרבה,תורמים למנסרה\משאב האי ופשוט מתפתחים בבניה.


אני אסביר לכם במדריך מהדבר הכי קטן ועד לדברים היותר מורכבים. אז בוא נתחיל

אני רוצה לדבר בחלק הראשון של המדריך על דברים בסיסיים ביותר,זה נוגע במיוחד למתחילים.

1.אימון חיילים: כדי לבנות צבא צריך שיהיה קודם כל את המבנה "מגורי חיילים", אני ממליץ לבנות אותו בבירה ובעיר גופרית למה בעיר הגופרית? כיוון שאימון חיילים דורש לרוב גופרית ועצים, אז יותר נוח לבנות בגופרית. לכול סוג חייל יש את דרישות רמת מבנה "מגורי החיילים" הספציפיות שלו; נושא חנית-מגורי חיילים רמה 1 קלע-מגורי חיילים רמה 2 אייל ברזל-מגורי חיילים רמה 3 פלנקס-מגורי חיילים רמה 4 טבח-מגורי חיילים רמה 5 נושא חרב-מגורי חיילים רמה 6 קשת-מגורי חיילים רמה 7 קטפולטה-מגורי חיילים רמה 8 רופא-מגורי חיילים רמה 9 גירוקופטר-מגורי חיילים רמה 10 מפציץ-מגורי חיילים רמה 11 ענק קיטור-מגורי חיילים רמה 12 רובאי-מגורי חיילים רמה 13 מרגמה-מגורי חיילים רמה 14


2.ייצור ספינות כדי לבנות ספינות, צריך קודם את המבנה "מספנה" לכל ספינה יש את דרישות רמת מבנה "מספנה" הספציפיות שלה

אייל ברזל-מספנה רמה 1 בליסטרה-מספנה רמה 2 קטפולטה-מספנה רמה 3 להביור-מספנה רמה 4 אייל מושט-מספנה רמה 5 מרגמה-מספנה רמה6 צוללות-מספנה רמה7

3.גנרלים מה זה גנרלים? גנרלים זה כמו חוזק של שחקן,לכל סוג חייל יש כמות גנרלים משלו, כל עוד יש לך יותר גנרלים אתה יותר חזק צבאית. בנוסף כמות הגנרלים מעלה גם את הניקוד הכללי. כמות הגנרלים של כל חייל נחשבת על פי הרשימה הבאה;

רגלי: נושא חנית=0.6 גנרלים קלע=0.4 גנרלים אייל ברזל=4.4 גנרלים פלנקס=1.4 גנרלים טבח=4 גנרלים נושא חרב=1.2 גנרלים קשת=1.1 גנרלים קטפולטה=11.2 גנרלים רופא=10 גנרלים גירוקופטר=2.5 גנרלים מפציץ=5.8 גנרלים ענק קיטור=6.2 גנרלים רובאי=4 גנרלים מרגמה=31 גנרלים ימי: איל ברזל=5.4 גנרלים בליסטרה=6.8 גנרלים קטפולטה=6.4 גנרלים להביור=6.2 גנרלים אייל מושט=36 גנרלים מרגמה=22.4 גנרלים צוללות=18.3 גנרלים


4.שדה הקרב (פה מתחיל הקטע היותר מורכב)

יש כמה קבוצות בשדה הקרב, הקבוצה הראשונה-שנקרא לה השורה הקדמית. הקבוצה השניה-שנקרא לה טווח רחוק. הקבוצה השלישית-שנקרא לה ארטילריה. הקבוצה הרביעית-שנקרא לה אגפים. הקבוצה החמישית-שנקרא לה אווירי

ערכתי תמונה כדי להראות לכם; [align=center][img]http://oi53.tinypic.com/2q05548.jpg[/img][/align] כאשר תתקפו ,לא תמיד השדה קרב יראה כך. שדה הקרב תלוי ברמת העירייה של הצד המגן (איפה שמתרחש הקרב). מרמה 1 של בניין העיריה עד רמה 4,נקראת העיר "כפר",ושדה הקרב שלה הוא קטן. מרמה 5 עד רמה 9,נקראת העיר "עיר",שדה הקרב שלה הוא בינוני. מרמה 10 ומעלה של בניין העירייה,נקראת העיר "מטרופולין" ושדה הקרב שלה הור גדול.

מה שרשום בתכלת פה למטה הוא לא מעודכן לגרסא הכי חדשה. כדי להיות מעודכנים יש ללחוץ באיקרים על: עזרה>אומנות הלחימה>שדה קרב. שם יש הסבר כמו פה למטה רק ששם הוא מתעדכן כל הזמן לפי הגרסאות.

רמות העיירה ומשבצות הקרב בכל רמת עיירה: כפר(0-4) -השורה הקדמית בגודל 3 משבצות. -טווח רחוק בגודל 3 משבצות. -ארטילריה בגודל 1 משבצת. -אוויר בגודל 1 משבצת. -יחידות אגפים לא משתתפות.

עיירה(5-9) - השורה הראשונה 5 משבצות. -טווח רחוק 5 משבצות. -ארטילריה 2 משבצות. -אוויר 1 משבצת. -ואגפים 2 משבצות(משבצת אחת בכל צד).

-מטרופולין(10+) -השורה הקדמית 7 משבצות. -טווח רחוק 7 משבצות. -ארטילריה 3 משבצות. -אוויר 2 משבצת (משבצת לג'ירו ומשבצת למפציצים). -אגפים 4 משבצות(2 משבצות מכל צד).


בכל קבוצה(שורה ראשונה,טווח רחוק,אגפים...)נכנסים חיילים מסוגים שונים וכמות מסויימת של אותו חייל במשבצת אחת.


פלנקסים,ענקים נכנסים בשורה הראשונה של השדה קרב. פלנקסים 30 למשבצת. ענקים 10 למשבצת. אם אין לכם מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא את השורה הראשונה, יחידות חיל רגלים קל או ארוכי טווח ימלאו את השורה הראשונה,אך הם פחות טובים בקרב פנים מול פנים.

נושאי חנית,נושאי חרב נכנסים באגפים של שדה הקרב. נושאי חנית 30 למשבצת. נושאי חרב 30 למשבצת. על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת טווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

קלעים,קשתים,רובאים נכנסים בשורה השנייה של שדה הקרב. קלעים 30 למשבצת. קשתים 30 למשבצת. רובאים 7 למשבצת.

איילי ברזל,קטפולטות,מרגמות נכנסים בשורה השלישית של שדה הקרב. איילי ברזל 6 למשבצת. קטפולטות 6 למשבצת. מרגמות 6 למשבצת.

טבחים,רופאים נכנסים בצד ימין בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). טבחים אין סוף במשבצת. רופאים אין סוף במשבצת.

גירופרקטים,מפציצים נכנסים בצד שמאל בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). גירופרקטים 30 למשבצת. מפציצים 15 למשבצת.

הנה תמונה של שדה קרב בזמן מלחמה: כאשר תתקפו ,לא תמיד השדה קרב יראה כך. שדה הקרב תלוי ברמת העירייה של הצד המגן (איפה שמתרחש הקרב). מרמה 1 של בניין העיריה עד רמה 4,נקראת העיר "כפר",ושדה הקרב שלה הוא קטן. מרמה 5 עד רמה 9,נקראת העיר "עיר",שדה הקרב שלה הוא בינוני. מרמה 10 ומעלה של בניין העירייה,נקראת העיר "מטרופולין" ושדה הקרב שלה הור גדול.

מה שרשום בתכלת פה למטה הוא לא מעודכן לגרסא הכי חדשה. כדי להיות מעודכנים יש ללחוץ באיקרים על: עזרה>אומנות הלחימה>שדה קרב. שם יש הסבר כמו פה למטה רק ששם הוא מתעדכן כל הזמן לפי הגרסאות.

רמות העיירה ומשבצות הקרב בכל רמת עיירה: כפר(0-4) -השורה הקדמית בגודל 3 משבצות. -טווח רחוק בגודל 3 משבצות. -ארטילריה בגודל 1 משבצת. -אוויר בגודל 1 משבצת. -יחידות אגפים לא משתתפות.

עיירה(5-9) - השורה הראשונה 5 משבצות. -טווח רחוק 5 משבצות. -ארטילריה 2 משבצות. -אוויר 1 משבצת. -ואגפים 2 משבצות(משבצת אחת בכל צד).

-מטרופולין(10+) -השורה הקדמית 7 משבצות. -טווח רחוק 7 משבצות. -ארטילריה 3 משבצות. -אוויר 2 משבצת (משבצת לג'ירו ומשבצת למפציצים). -אגפים 4 משבצות(2 משבצות מכל צד).


בכל קבוצה(שורה ראשונה,טווח רחוק,אגפים...)נכנסים חיילים מסוגים שונים וכמות מסויימת של אותו חייל במשבצת אחת.


פלנקסים,ענקים נכנסים בשורה הראשונה של השדה קרב. פלנקסים 30 למשבצת. ענקים 10 למשבצת. אם אין לכם מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא את השורה הראשונה, יחידות חיל רגלים קל או ארוכי טווח ימלאו את השורה הראשונה,אך הם פחות טובים בקרב פנים מול פנים.

נושאי חנית,נושאי חרב נכנסים באגפים של שדה הקרב. נושאי חנית 30 למשבצת. נושאי חרב 30 למשבצת. על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת טווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

קלעים,קשתים,רובאים נכנסים בשורה השנייה של שדה הקרב. קלעים 30 למשבצת. קשתים 30 למשבצת. רובאים 7 למשבצת.

איילי ברזל,קטפולטות,מרגמות נכנסים בשורה השלישית של שדה הקרב. איילי ברזל 6 למשבצת. קטפולטות 6 למשבצת. מרגמות 6 למשבצת.

טבחים,רופאים נכנסים בצד ימין בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). טבחים אין סוף במשבצת. רופאים אין סוף במשבצת.

גירופרקטים,מפציצים נכנסים בצד שמאל בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). גירופרקטים 30 למשבצת. מפציצים 15 למשבצת.

הנה תמונה של שדה קרב בזמן מלחמה:


כאשר תתקפו ,לא תמיד השדה קרב יראה כך. שדה הקרב תלוי ברמת העירייה של הצד המגן (איפה שמתרחש הקרב). מרמה 1 של בניין העיריה עד רמה 4,נקראת העיר "כפר",ושדה הקרב שלה הוא קטן. מרמה 5 עד רמה 9,נקראת העיר "עיר",שדה הקרב שלה הוא בינוני. מרמה 10 ומעלה של בניין העירייה,נקראת העיר "מטרופולין" ושדה הקרב שלה הור גדול.

מה שרשום בתכלת פה למטה הוא לא מעודכן לגרסא הכי חדשה. כדי להיות מעודכנים יש ללחוץ באיקרים על: עזרה>אומנות הלחימה>שדה קרב. שם יש הסבר כמו פה למטה רק ששם הוא מתעדכן כל הזמן לפי הגרסאות.

רמות העיירה ומשבצות הקרב בכל רמת עיירה: כפר(0-4) -השורה הקדמית בגודל 3 משבצות. -טווח רחוק בגודל 3 משבצות. -ארטילריה בגודל 1 משבצת. -אוויר בגודל 1 משבצת. -יחידות אגפים לא משתתפות.

עיירה(5-9) - השורה הראשונה 5 משבצות. -טווח רחוק 5 משבצות. -ארטילריה 2 משבצות. -אוויר 1 משבצת. -ואגפים 2 משבצות(משבצת אחת בכל צד).

-מטרופולין(10+) -השורה הקדמית 7 משבצות. -טווח רחוק 7 משבצות. -ארטילריה 3 משבצות. -אוויר 2 משבצת (משבצת לג'ירו ומשבצת למפציצים). -אגפים 4 משבצות(2 משבצות מכל צד).


בכל קבוצה(שורה ראשונה,טווח רחוק,אגפים...)נכנסים חיילים מסוגים שונים וכמות מסויימת של אותו חייל במשבצת אחת.


פלנקסים,ענקים נכנסים בשורה הראשונה של השדה קרב. פלנקסים 30 למשבצת. ענקים 10 למשבצת. אם אין לכם מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא את השורה הראשונה, יחידות חיל רגלים קל או ארוכי טווח ימלאו את השורה הראשונה,אך הם פחות טובים בקרב פנים מול פנים.

נושאי חנית,נושאי חרב נכנסים באגפים של שדה הקרב. נושאי חנית 30 למשבצת. נושאי חרב 30 למשבצת. על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת טווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

קלעים,קשתים,רובאים נכנסים בשורה השנייה של שדה הקרב. קלעים 30 למשבצת. קשתים 30 למשבצת. רובאים 7 למשבצת.

איילי ברזל,קטפולטות,מרגמות נכנסים בשורה השלישית של שדה הקרב. איילי ברזל 6 למשבצת. קטפולטות 6 למשבצת. מרגמות 6 למשבצת.

טבחים,רופאים נכנסים בצד ימין בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). טבחים אין סוף במשבצת. רופאים אין סוף במשבצת.

גירופרקטים,מפציצים נכנסים בצד שמאל בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). גירופרקטים 30 למשבצת. מפציצים 15 למשבצת.

הנה תמונה של שדה קרב בזמן מלחמה: כאשר תתקפו ,לא תמיד השדה קרב יראה כך. שדה הקרב תלוי ברמת העירייה של הצד המגן (איפה שמתרחש הקרב). מרמה 1 של בניין העיריה עד רמה 4,נקראת העיר "כפר",ושדה הקרב שלה הוא קטן. מרמה 5 עד רמה 9,נקראת העיר "עיר",שדה הקרב שלה הוא בינוני. מרמה 10 ומעלה של בניין העירייה,נקראת העיר "מטרופולין" ושדה הקרב שלה הור גדול.

מה שרשום בתכלת פה למטה הוא לא מעודכן לגרסא הכי חדשה. כדי להיות מעודכנים יש ללחוץ באיקרים על: עזרה>אומנות הלחימה>שדה קרב. שם יש הסבר כמו פה למטה רק ששם הוא מתעדכן כל הזמן לפי הגרסאות.

רמות העיירה ומשבצות הקרב בכל רמת עיירה: כפר(0-4) -השורה הקדמית בגודל 3 משבצות. -טווח רחוק בגודל 3 משבצות. -ארטילריה בגודל 1 משבצת. -אוויר בגודל 1 משבצת. -יחידות אגפים לא משתתפות.

עיירה(5-9) - השורה הראשונה 5 משבצות. -טווח רחוק 5 משבצות. -ארטילריה 2 משבצות. -אוויר 1 משבצת. -ואגפים 2 משבצות(משבצת אחת בכל צד).

-מטרופולין(10+) -השורה הקדמית 7 משבצות. -טווח רחוק 7 משבצות. -ארטילריה 3 משבצות. -אוויר 2 משבצת (משבצת לג'ירו ומשבצת למפציצים). -אגפים 4 משבצות(2 משבצות מכל צד).


בכל קבוצה(שורה ראשונה,טווח רחוק,אגפים...)נכנסים חיילים מסוגים שונים וכמות מסויימת של אותו חייל במשבצת אחת.


פלנקסים,ענקים נכנסים בשורה הראשונה של השדה קרב. פלנקסים 30 למשבצת. ענקים 10 למשבצת. אם אין לכם מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא את השורה הראשונה, יחידות חיל רגלים קל או ארוכי טווח ימלאו את השורה הראשונה,אך הם פחות טובים בקרב פנים מול פנים.

נושאי חנית,נושאי חרב נכנסים באגפים של שדה הקרב. נושאי חנית 30 למשבצת. נושאי חרב 30 למשבצת. על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת טווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

קלעים,קשתים,רובאים נכנסים בשורה השנייה של שדה הקרב. קלעים 30 למשבצת. קשתים 30 למשבצת. רובאים 7 למשבצת.

איילי ברזל,קטפולטות,מרגמות נכנסים בשורה השלישית של שדה הקרב. איילי ברזל 6 למשבצת. קטפולטות 6 למשבצת. מרגמות 6 למשבצת.

טבחים,רופאים נכנסים בצד ימין בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). טבחים אין סוף במשבצת. רופאים אין סוף במשבצת.

גירופרקטים,מפציצים נכנסים בצד שמאל בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). גירופרקטים 30 למשבצת. מפציצים 15 למשבצת.

הנה תמונה של שדה קרב בזמן מלחמה:

כאשר תתקפו ,לא תמיד השדה קרב יראה כך. שדה הקרב תלוי ברמת העירייה של הצד המגן (איפה שמתרחש הקרב). מרמה 1 של בניין העיריה עד רמה 4,נקראת העיר "כפר",ושדה הקרב שלה הוא קטן. מרמה 5 עד רמה 9,נקראת העיר "עיר",שדה הקרב שלה הוא בינוני. מרמה 10 ומעלה של בניין העירייה,נקראת העיר "מטרופולין" ושדה הקרב שלה הור גדול.

מה שרשום בתכלת פה למטה הוא לא מעודכן לגרסא הכי חדשה. כדי להיות מעודכנים יש ללחוץ באיקרים על: עזרה>אומנות הלחימה>שדה קרב. שם יש הסבר כמו פה למטה רק ששם הוא מתעדכן כל הזמן לפי הגרסאות.

רמות העיירה ומשבצות הקרב בכל רמת עיירה: כפר(0-4) -השורה הקדמית בגודל 3 משבצות. -טווח רחוק בגודל 3 משבצות. -ארטילריה בגודל 1 משבצת. -אוויר בגודל 1 משבצת. -יחידות אגפים לא משתתפות.

עיירה(5-9) - השורה הראשונה 5 משבצות. -טווח רחוק 5 משבצות. -ארטילריה 2 משבצות. -אוויר 1 משבצת. -ואגפים 2 משבצות(משבצת אחת בכל צד).

-מטרופולין(10+) -השורה הקדמית 7 משבצות. -טווח רחוק 7 משבצות. -ארטילריה 3 משבצות. -אוויר 2 משבצת (משבצת לג'ירו ומשבצת למפציצים). -אגפים 4 משבצות(2 משבצות מכל צד).


בכל קבוצה(שורה ראשונה,טווח רחוק,אגפים...)נכנסים חיילים מסוגים שונים וכמות מסויימת של אותו חייל במשבצת אחת.


פלנקסים,ענקים נכנסים בשורה הראשונה של השדה קרב. פלנקסים 30 למשבצת. ענקים 10 למשבצת. אם אין לכם מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא את השורה הראשונה, יחידות חיל רגלים קל או ארוכי טווח ימלאו את השורה הראשונה,אך הם פחות טובים בקרב פנים מול פנים.

נושאי חנית,נושאי חרב נכנסים באגפים של שדה הקרב. נושאי חנית 30 למשבצת. נושאי חרב 30 למשבצת. על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת טווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

קלעים,קשתים,רובאים נכנסים בשורה השנייה של שדה הקרב. קלעים 30 למשבצת. קשתים 30 למשבצת. רובאים 7 למשבצת.

איילי ברזל,קטפולטות,מרגמות נכנסים בשורה השלישית של שדה הקרב. איילי ברזל 6 למשבצת. קטפולטות 6 למשבצת. מרגמות 6 למשבצת.

טבחים,רופאים נכנסים בצד ימין בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). טבחים אין סוף במשבצת. רופאים אין סוף במשבצת.

גירופרקטים,מפציצים נכנסים בצד שמאל בצדדים(למעלה או למטה תלוי עם זה בצד התוקף או המגן). גירופרקטים 30 למשבצת. מפציצים 15 למשבצת.

הנה תמונה של שדה קרב בזמן מלחמה: [img]http://oi53.tinypic.com/2q05548.jpg[/img] הסבר של מה שקורא פה, אדום: ענקי קיטור-שורה ראשונה שלי תוקפת את השורה הראשונה של היריב.

כחול: רובאים-טווח רחוק,תוקף את השורה הראשונה של היריב.

כתום: מרגמות-ארטילריה, דבר ראשון תוקף את החומה(הוא כמו פורצי חומה)אחרי זה הוא תוקף את השורה הראשונה של היריב.

ירוק: נושאי החרב-שהם באגפים,קודם תוקפות את האגפים של האויב(במקרה ספציפי זה, אין לו נושאי חרב)אחרי שהם מחסלים את האגפים של האוייב, נושאי החרב עוברים לתקוף את הטווח הארוך,אחרי שהם מחסלים את הטווח הארוך הם עוברים לתקוף את הארטילריה,אחרי זה, זהו חחחחח בקיצור תצתיידו בנושאי חרב אם אתם לא רוצים להפסיד, כי אי אפשר להרוג אותם(רק אם יש נושאי חרב). אלה אם כן מההתחלה יש לכם נושאי חרב שלא יתנו לנושאי החרב של האוייב לעבור.

צהוב: גירוקופטר-יכול לתקוף רק יחידות אוויריות, תוקף קודם את המפציצים של היריב, לאחר שהוא מחסל אותם הוא מתקיף את הגירוקופטרים שלו, הגירוקופטר לא יכול לתקוף יחידות קרקע(שורה ראשונה,טווח ארוך, אגפים,ארטילריה).

סגול:מפציצים-תוקפים רק יחידות קרקע,תוקפים קודם את הארטילריה לאחר שמחסלים אותם הם תוקפים את הטווח הארוך, לאחר שמחסלים את הטווח הארוך המפציצים תוקפים את השורה הראשונה של האוייב.

חומה כמובן כדי להגן על החיילים בסיבובים הראשונים,יש לעלות את רמת החומה כדי שלא יפרצו אותה מהר. מרמה 1 של החומה עד רמה ,9 אפשר לפרוץ את החומה עם איילי ברזל. מרמה 10 של החומה עד רמה 19,אפשר לפרוץ אותה עם קטפולטה. מרמה 20+ אפשר לפרוץ את החומה רק עם מרגמות.

5.שדה קרב ימי יש 3 קבוצות בקרב ימי, השורה הראשונה, השורה השניה, קבוצה בודדת(משבצת אחת בצד שמאל למטה)

בכל קבוצה נכנסים ספינות שונות; ספינת בליסטרה,ספינת איל ברזל,ספינת להביור ואייל ברזל מושט נכנסים בשורה הראשונה של שדה הקרב. בליסטרה 10 במשבצת. איל ברזל 10 במשבצת. להביור 10 במשבצת. אייל ברזל מושט 10 במשבצת.

ספינת בליסטרה,ספינת קטפולטה וספינת מרגמה נכנסים בשורה השניה של שדה הקרב. בליסטרה 10 במשבצת. קטפולטה 10 במשבצת. מרגמה 10 במשבצת.

צוללת,נכנסת במשבצת משלה בצד שמאל למטה. צוללות 30 במישבצת [img]http://oi55.tinypic.com/10qlxly.jpg[/img] סגול:שורה ראשונה-תוקפת את השורה הראשונה של היריב

ירוק:שורה שניה-תוקפת את השורה הראשונה של היריב

אדום:צוללות-תוקפות את הצוללות של היריב,לאחר שמחסלות אותן,הצוללות מתקיפות את השורה השניה של היריב, לאחר מכן הן מתקיפות את השורה הראשונה של היריב 6.איך תוקפים מישהו בצורה נכונה וחכמה אז כך,אתם רוצים לתקוף מישהו,מכל סיבה שהיא. קודם כל דבר ראשון עליכם לרגל אחריו שלחו עליו מרגל (רצוי כמה מרגלים שאם יתפסו), בדקו אם שווה לתקוף אותו,בדקו כמה משאבים יש לו,לאחר מכן אם יש לו 0 גנרלים (אתם יכולים לבדוק בטבלת ניקוד כמה גנרלים יש לו) אז דלגו על שלב זה, אבל אם יש לו גנרלים בדקו כמה יחידות מכל סוג בעזרת המרגל. לאחר מכן בדקו עם המרגל, אם הוא מחובר(סטטות מקוון), אם הוא לא מחובר תדאגו שתשלחו יותר יחידות ממנו ובהצלחה בבזיזה.

עכשיו, איך בוזזים מישהו שהוא רחוק ויש לו ספינות(אי אפשר לעבור אותם עם חיל רגלים בלבד). אפשר לשלוח עליו ספינות (הסגר ימי) שיהיה קרב ימי אבל זה נותן לו זמן להבריח את המשאבים, הספינות זזות ממש ממש ממש לאט, אז הוא ידע שאתם הולכים לבזוז אותו מראש. פשוט מאוד,כבשו מישהו חלש באי שלו ומשם תצאו לבזזיה על העיר הרצויה כמובן שהעיר הכבושה תקבל 10% מהמשאבים שנגנבו אז תתקפו את העיר הכבושה אחרי שאתם יוצאים מהאי. ברגע שבזזתם החיילים יחזרו לעיר הכבושה והספינות מסחר יחזרו אליכם. כדי לבטל כבישה החזירו את החיילים לעירם,לכו לארמון ושם למטה אתם תוכלו לבטל.


7.איך מגנים בצורה הכי יעילה איך שאתם רואים שמישהו תוקף אתכם ישר תבנו את המבנה הכי יקר שאתם יכולים לבנות, לאחר מכן תבריחו את כל משאבי היוקרה שלכם מהאי, ואז אם לא הספקתם בנגלה השניה להעביר את העצים אז פשוט תתרמו אתם :\

כשמישהו תקף אותכם בעבר עם שיטת הכבישה,ואתם רואים שהוא כובש שוב מישהו לידכם. דבר ראשון זה להבריח את המשאבים. דבר שני זה לחסום לו את הנמל ולשלוח לעיר הכבושה 3~4 מרגלים וכשהוא שולח בזיזה עליכם תצאו לבזוז את העיר שהוא כבש עם רוב היחידות שלכם.הוא לא יכול לצאת מהאי אם יש על אותו אחד שהוא כבש מצור ימי, אבל הוא תמיד יכול לכבוש מישהו אחר ולצאת, פעם אחת מישהו עשה לי את זה, הוא חסם את הנמל למי שכבשתי, כבשתי אחד לידו והוא חסם לו גם את הנמל, אז פשוט כבשתי אותו ויצאתי. כדי שהוא לא יוכל לכבוש מישהו אחר ולצאת: נתחיל מההתחלה,איך שהוא רק כובש מישהו באי שלכם. אתם חייבים לבקש עזרה,קודם כל תבקשו מהברית\חבר שישלך אלכם דיי הרבה חיילים,ושלחו מצור על העיר שהוא כבש. כשהצד התוקף נכנס לקרב אצלכם בעיר,הוא מבין איזה טעות הוא עשה כשהוא החליט לבזוז אותכם,אך זה לא מספיק!!! ברגע שהוא נשוג אחורה(כדי לא להפסיד חיילים) אתם מחכים בדיוק שעה ורבע,למה? כי רבע שעה שהוא נשוג ושעה עד שהוא מגיע לעיר שהוא כבש, בעיקרון תחכו שעה ועשר דקות,כשעובר שעה ועשר דקות שלחו אליו כמה חיילים בודדים(בלי פורצי חומה)כדי שהוא יכנס לקרב איך שהוא יגיע,לאחר שהוא נכנס לקרב שלחו את כל הצבא שלכם+הצבא של חבר שלכם\ברית ברגע זה הוא לא יכול לברוח(בגלל המצור ימי) ולא יודע מה נפל עליו,איפסתם לו את הגנרלים!! ומעכשיו הוא חווה שלכם! בלי גנרלים!! פעם אחת מישהו עשה לי את זה, הוא חסם את הנמל למי שכבשתי, כבשתי אחד לידו והוא חסם לו גם את הנמל, אז פשוט כבשתי אותו ויצאתי. כמובן שתמיד אתם יכולים לבקש עזרה מהברית שלכם. או פשוט לדבר עם התוקף, אם אתם דיפלומטים טובים

8.המלצות וטיפים כל היחידות שיוזכרו כאן, אני רוצה שתשדרגו אותם עד למקסימום!! כדי ליצור צבא איכותי עליכם לעשות חישובים רבים,בין אם זה לגבי הזהב או לגבי משאבים.

צבא ל10K~50K ניקוד. אתם כרגע בשלב הכי רגיש מבחינת בזיזות,ינסו לבזוז אותכם הכי הרבה. לכן תנסו להעלות את המחבוא כמה שיותר, גם את החומה כמה שיותר גבוהה. פלנקסים-תבנו אותם בכפולות של 30. חשוב!!! אל תבנו יחידות אחרות עד שאתם לא מגיעם ל- 210 פלנקסים,210 פלנקסים יכולים לכסות שורה ראשונה שלמה בשדה קרב של בניין ערייה 10~16 אחרי שיש לכם 210+ פלנקסים תתחילו להשקיע בשורה השניה והאגפים. תאמנו קשתים ונושאי חרב. 120 נושאי חרב ימלאו את 4 המשבצות שלהם. קשתים תבנו 210 כדי שיתפסו את כל המקום של טווח הארוך. איילי ברזל\קטפולטות לפי בחירתכם, הם רק כדי להוריד חומות. וכך תעלו את הפלנקסים בכפולות של 30. את הקשתים גם כן כפולות של 30 . וגם הנושאי חרב, כפולות של 30.

צבא ל50K~300K

צבא טוב: על כל 70 ענקים צריך להיות 120 נושאי חרב. על כל 70 ענקים צריך 49 רובאים. על כל 140 ענקי קיטור צריך 18 מרגמות. על כל 140 ענקי קיטור צריך 15 מפציצים. גירוקופטר צריך כפול 2 ממפציצים. בבוא הזמן תחקרו מרגמות שאותם תבנו בכמות יותר גבוהה ממה שאתם חושבים, הם מורידים ליריב את השורה הראשונה כמו כלום. אם יש לכם 210 ענקים 360 נושאי חרב ו147 רובאים אז תבנו 36 מרגמות (במשבצת נכנסים 6, כפול 3 משבצות 18..) ואז תחקרו ג'ירו ומפציצים. שאותם תבנו כ 60 יחידות מהג'ירו ו30 מפציצים. כך כל פעם תעלו במספרים של היחידות כשאתם רוצים בצורה הבאה:

את הענקים בכפולות של 70. את הנושאי חרב בכפולות של 120. את הרובאים בכפולות של 49. את המרגמות בכפולות של 18. גירו בכפולות של 30. מפציצים בכפולות של 15. טקטיקות למלחמה.

אתם שולחים פורצי חומה ועוד סוגי חיילים (מהשורה הראשונה), ודואגים שבסיבוב השני יגיעו רובאים, אבל בדיוק בסיבוב השני! אתם תקבל בונוס התקפה+סיבולת.

יש עוד שיטות כמו הפלאנקס הבודד: אם ליריב יש כמות ענקית של צבא ויש לו הרבה מפציצים וג'ירו. שולחים כמה שיותר ג'ירו ופלאנקס אחד!!! איך שמתחיל הסיבוב לא יהיו לו שורה ראשונה כי יש את החומה. וכך לפני שמתחיל סיבוב שולחים עוד פלאנקס . איך שמתחיל עוד סיבוב שולחים עוד פלאנקס . בנתיים הג'ירו מנהלים מלחמה בינהם. איך שמתחיל עוד סיבוב שולחים עוד פלאנקס . עד שאתם גומרים לו על הג'ירו ואז גומרים לו על המפציצים. לאחר שניקתם לו את הג'ירו והמפציצים, שלחו ביחד הם הפלאנקס הבודד את כל הצבא(שיכלול מפציצים) כעת קיבלתם יתרון משמעותיייייייי לו אין מפציצים שטוחנים את הארטילריה שלכם ולכם יש מפציצים שיטחנו לו את הארטילריה, לאחר מכן הם יעברו לתקוף את השורה השניה(טווח ארוך) ואז יגיעו לתקוף את השורה הראשונה שלו

מגבלת מצודה כשתוקפים אותכם אם לא עברתם את מגבלת המצודה אז הקרב יתרחש בתוך חומות העיר. אך אם עברתם את מגבלת המצודה אז הקרב יתרחש רגיל מחוץ לחומות העיר, כמובן שעדיין בסיבובים הראשונים יש לכם חומה, עד שהוא יפרוץ אותה. יהיו מלאאא שלא יבינו על מה אני מדבר בכלל -.- אז אני יוכל להסביר רק לאלה שהיה להם נסיון בקרב ארוך שנמשך עד לאיפוס הצבא של היריב. נכון שאתם שולחים הרבה צבא ביחד עם כל הברית על ברית אחרת לדוגמא. אז הקרב מתרחש רגיל כי גם לצד המגן יש מלא יחידות בעיר. יש 7 מקומות בשורה הראשונה 7 מקומות בשורה השניה 4 מקומות לאגפים(נושאי החרב) ו3 לארטילריה

אך כאשר אתם כמעת מאפסים לצד המגן את הצבא אז פתאום הקרב הופך למצומצם יותר 3 מקומות בשורה הראשונה 3 מקומות בשורה השניה מקום 1 לארטילריה

אזזזזזזז זה בגלל שהכוחות שלו לא עברו את מגבלת המצודה (אין לו הרבה כוחות) זה בא רק להגן על הצד המגן שתארך המלחמה למגבלת המצודה יש נוסחא פשוטה:

מגבלת מצודה = (שלב החומה*50)+(שלב בניין העירייה*50)+250 בגדול מגבלת המצודה זה כמות כוחות שאתה יכול להיות איתם מבלי לעבור לקרב גדול(מחוץ לחומות העיר) אם עברת את מגבלת המצודה, הקרב יהפוך להיות גדול.

רופאים בגירסא הזאת רופאים לא שווים,אל תבנו אותם.

ריכוז הצבא תרכזו את הצבא בעיר בירה שלכם(איפה שאתם שומרים הכי הרבה משאבים) בשאר הערים תציבו קלע אחד ונושא חנית אחד כדי לעקב בזיזה

ספינות תייצרו ספינות לפי כפולות של עשר, אל תייצרו לדוגמא 40 ספינות אייל ברזל ו 10 ספינת בליסטרה שיכנסו לשורה השניה כי הם לא,הם יכנסו לשורה הראשונה. כדי ליעל את ההתקפה\הגנה של הצבא הימי(וזה נוגע לרמות גבוהות) שורה ראשונה: תבנו 50+ להביור (אם אתם רוצים ויש לכם משאבים תבנו אייל ברזל מושט) לאחר מכן תבנו שורה שניה: בנו כמה שאתם רוצים משורה שניה (היא כמו תוספת כוח לשורה הראשונה) אבל רק אם השורה הראשונה מאויישת כמו שצריך שספינות מהשורה השניה לא יכנסו לראשונה. כאשר יש לכם 60+ ספינות מהשורה הראשונה,בנו נגיד 20 ספינות בליסטרה\ספינות קטפולטה(אם יש לכם משאבים בנו מרגמות) ותבנו 30 צוללות,כל פעם בכפולות של 30 אם אתם רוצים עוד צוללות. את הספינות תרכזו בעיר אחת. כשתהיו יותר חזקים תייצרו 100 להביור ו50 ספינות של שורה שניה, ספינות בליסטרה\ספינות קטפולטה(אם יש לכם משאבים בנו מרגמות)

תציבו בכל עיר ספינה אחת לפחות, כדי שלא יוכלו לבזוז אותכם בקלות.


אז זהו, שיהיה בהצלחה לתוקפים שיוצאים מפה עם כמות ידע בלתי נתפסת

קרדיט לי ולmoshe_227 על כתיבת המדריך

Advertisement