Ikariam Wiki
Advertisement

כפר ברברים הוא כפר שמוצב אך ורק באי שבו עיר הבירה של השחקן נמצאת, וך ורק מעיר הבירה ניתן לתקוף אותו. כפר הברברים הוא אחת מהתכונות החדשות בגרסא 0.3.2.

הכפר הברברי נועד בעיקר כדי ללמד את את שיטת הלחימה החדשה. בזיזות על כפר ברברי בדרך כלל מניבות אבדות מועטות ביותר (אם בכלל) ומכיוון שהברברים אינם יכולים לבזוז אותך בחזרה הם מהווים אימון טוב לכל צבא, ללא ספיגת נזקים מיותרים.

בגלל שלברברים יש אך ורק יחידה 1 (ברברי - מניף גרזן), קל לחשב מי ינצח בקרב לפי גודל הנזק וכמות החיים. מכיוון שחיילים ברברים אינם יחידות חזקות במיוחד, ניתן להשתמש בצבא פשוט שכולל קשתים, פלנקסים ואיילי ברזל כדי לנצחם. יחידות מתקדמות יותר כגון רובאים וענקיי קיטור יעשו את העבודה ביתר קלות, אך הם לא הכרחיים לניצחון כלל וכלל. את הכפר הברברי ניתן לבזוז עד 15 פעמים. בכל פעם מספר הברברים ורמת החומה עולים, אך איתם גם מספר המשאבים הנבזזים.

כמה משאבים מקבלים?

על כל ניצחון על כפר הברברים אתם תקבלו משאבים, תוכלו לראות מה כמות המשאבים שתקבלו בדרך הזאת:

בשלב 1 אתם תקבלו 250 עצים, בשלב 2 אתם תקבלו 250 עצים ו-250 גופרית, ככה תקבלו עוד 250 מכל משאב על כל רמת כפר ברברים שתנצחו ברמות 1-5 לפי הסדר הזה:עץ,גופרית,שיש,יין,קריסטל.

בשלב 6 אתם תקבלו 500 עצים (ו-250 מכל משאב אחר), בשלב 7 אתם תקבלו 500 עצים ו-500 גופרית(ו-250 מכל משאב אחר),ככה תקבלו עוד 500 מכל משאב על כל רמת כפר ברברים שתנצחו ברמות 6-10.

בשלב 11 אתם תקבלו 1000 עצים(ו-500 מכל משאב אחר),בשלב 12 אתם תקבלו 1000 עצים ו-1000 גופרית(ו-500 מכל משאב אחר),ככה תקבלו עוד 1000 מכל משאב על כל רמת כפר ברברים שתנצחו בין הרמות 11-15.

כמה ברברים יש בכל שלב ומה רמת החומה

רמת הכפר כמות ברברים רמת החומה עץ קטן.gif גופרית קטן.gif שיש קטן.gif יין קטן.gif קריסטל קטן.gif גודל שדה הקרב
1


1 - 250 - - - - כפר
2


5 - 250 250 - - - כפר
3


14 - 250 250 250 - - כפר
4


28 1 250 250 250 250 - כפר
5


48 1 250 250 250 250 250 כפר
6


74 2 500 250 250 250 250 כפר
7


107 4 500 500 250 250 250 כפר
8


147 5 500 500 500 250 250 עיר
9


195 6 500 500 500 500 250 עיר
10


251 7 500 500 500 500 500 עיר
11


316 8 1,000 500 500 500 500 עיר
12


389 10 1,000 1,000 500 500 500 עיר
13


471 12 1,000 1,000 1,000 500 500 מטרופוליס
14


563 14 1,000 1,000 1,000 1,000 500 מטרופוליס
15


665 16 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 מטרופוליס
רמת הכפר כמות ברברים רמת החומה עץ קטן.gif גופרית קטן.gif שיש קטן.gif יין קטן.gif קריסטל קטן.gif גודל שדה הקרב