Ikariam Wiki
Advertisement
לוגיסטיקה
צבא.jpg
צבא
נקודות מחקר
25,632 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
512.64
דרישות
פירוטכניקה (צבא)
מאפשר
אבקת שריפה (צבא)


תיאור

החיילים שלנו יוכלו להילחם טוב יותר אם הם לא יצטרכו לסחוב ציוד רב. בנוסף, הציוד שלהם יחזיק מעמד לאורך זמן בצעידות ארוכות, ולא נצטרך להחליף אותו כל כך הרבה.

השפעה

מקטין את תחזוקת החיילים ב-8%.