Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך מאגר נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.

ערך זה עוסק במבנה, אם התכוונתם למחקר ראו מאגר(מחקר)

מאגר
מאגר.png
מחקר דרוש
מאגר(כלכלה)
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif גופרית קטן.gif   קריסטל קטן.gif


תיאור

מאגר מאפשר לך לאחסן כמויות גדולות של סחורות. כל רמה הרחבה של מאגר יכול להחזיק 32,000 יחידות מכל סוג של משאבים. עם זאת, מאגר אינו מוגן מפני בזיזות . המאגר נוסף בגרסא 0.04.

  • מחקר חובה: מאגר(כלכלה).

מידע על קיבולת אחסון

על כל הרחבה של המאגר, מקבלים תוספת של 32,000 קיבולת אחסון עבור כל משאב. ניתן לבנות רק מאגר אחד בכל העיר.

  • מחסן מוסיף 8.000 קיבולת אחסון לכל רמה , המוגדר בנפרד בתרשים זה.
  • העירייה מוסיפה תוספת של 1,500 קיבולת אחסון של העץ ו1.500 קיבולת אחסון לכל המשאבים (היוקרתיים) , והוא מחושב בנפרד בתרשים זה.
  • כאשר משאב המאוחסן מגיע ל75% קיבולת אחסון המרבי המותר, הסכום נראה אדום. כאשר הסכום מגיע ל 100%, הסכום מופיע ב אדום מודגש. כל סכום שקיבל מעבר לכל היותר הוא הפסד. כדי להגדיל את קיבולת האחסון, צריך לשדרג את המחסן שלך (או לבנות עוד אחד).
  • אתה יכול להכפיל את כמות המשאבים המאוחסנים על ידי המחסן, ועל ידי המאגר לביניין העירייה במשך 7 ימים על ידי ההוצאה 24 אמברוסיה.

הערה: בניגוד למחסן, מאגר אינו מספק הגנה מפני בוזזים. הגנה על המשאב של העיר מבוססת על רמות של המחסן(ים) בלבד .

אינטראקציה עם פירסום המסחר

כאשר אתה שם סחורה למכירה בתחנת הסחר,הוא מפחית את זה מהסה"כ בצג המשאבים של העיר שלך. זה יבוא לידי ביטוי במס' המוצג כאשר אתה מעביר את העכבר על הסיכומים של המשאבים שלך(הסכומים שלהם ליד מס' הזהב). כל המשאבים ששמת בתחנת הסחר לא יופיעו במחסן או במבט המאגר אך נחשבים כאילו הם שם , אז היזהרו. המשאבים ש"מוסתרים" במסחר יכולים להיבזז.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה עץ דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים
1


640
גל 627 • גי 601
פל 550 • המ 345

497
גל 487 • גי 467
פל 427 • המ 268

701
גל 686 • גי 658
פל 602 • המ 378

384
גל 376 • גי 360
פל 330 • המ 207

12ד 22
2


1,152
גל 1,128 • גי 1,082
פל 990 • המ 622

932
גל 913 • גי 876
פל 801 • המ 503

1,146
גל 1,123 • גי 1,077
פל 985 • המ 618

845
גל 828 • גי 794
פל 726 • המ 456

20ד 10שנ 40
3


1,766
גל 1,730 • גי 1,660
פל 1,518 • המ 953

1,445
גל 1,416 • גי 1,358
פל 1,242 • המ 780

1,668
גל 1,634 • גי 1,567
פל 1,434 • המ 900

1,398
גל 1,370 • גי 1,314
פל 1,202 • המ 754

29ד 42שנ 62
4


2,504
גל 2,453 • גי 2,353
פל 2,153 • המ 1,352

2,051
גל 2,009 • גי 1,927
פל 1,763 • המ 1,107

2,278
גל 2,232 • גי 2,141
פל 1,959 • המ 1,230

2,061
גל 2,019 • גי 1,937
פל 1,772 • המ 1,112

40ד 53שנ 88
5


3,388
גל 3,320 • גי 3,184
פל 2,913 • המ 1,829

2,792
גל 2,736 • גי 2,624
פל 2,401 • המ 1,507

2,991
גל 2,931 • גי 2,811
פל 2,572 • המ 1,615

2,858
גל 2,800 • גי 2,686
פל 2,457 • המ 1,543

53ד 57שנ 119
6


4,450
גל 4,361 • גי 4,183
פל 3,827 • המ 2,403

3,609
גל 3,536 • גי 3,392
פל 3,103 • המ 1,948

3,526
גל 3,455 • גי 3,314
פל 3,032 • המ 1,904

3,813
גל 3,736 • גי 3,584
פל 3,279 • המ 2,059

1ש 9ד 14שנ 153
7


5,724
גל 5,609 • גי 5,380
פל 4,922 • המ 3,090

4,604
גל 4,511 • גי 4,327
פל 3,959 • המ 2,486

4,803
גל 4,706 • גי 4,514
פל 4,130 • המ 2,593

4,960
גל 4,860 • גי 4,662
פל 4,265 • המ 2,678

1ש 27ד 8שנ 200
8


7,253
גל 7,107 • גי 6,817
פל 6,237 • המ 3,916

5,778
גל 5,662 • גי 5,431
פל 4,969 • המ 3,120

5,946
גל 5,827 • גי 5,589
פל 5,113 • המ 3,210

6,336
גל 6,209 • גי 5,955
פל 5,448 • המ 3,421

1ש 48ד 4שנ 253
9


9,088
גל 8,906 • גי 8,542
פל 7,815 • המ 4,907

7,164
גל 7,020 • גי 6,734
פל 6,161 • המ 3,868

7,283
גל 7,137 • גי 6,846
פל 6,263 • המ 3,932

7,987
גל 7,827 • גי 7,507
פל 6,868 • המ 4,312

2ש 12ד 33שנ 315
10


11,289
גל 11,063 • גי 10,611
פל 9,708 • המ 6,096

8,799
גל 8,623 • גי 8,271
פל 7,567 • המ 4,751

8,847
גל 8,670 • גי 8,316
פל 7,608 • המ 4,777

9,968
גל 9,768 • גי 9,369
פל 8,572 • המ 5,382

2ש 41ד 12שנ 389
רמה עץ דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים
11


13,931
גל 13,652 • גי 13,095
פל 11,980 • המ 7,522

10,728
גל 10,513 • גי 10,084
פל 9,226 • המ 5,793

10,678
גל 10,464 • גי 10,037
פל 9,183 • המ 5,766

12,346
גל 12,099 • גי 11,605
פל 10,617 • המ 6,666

3ש 14ד 44שנ 476
12


17,101
גל 16,758 • גי 16,074
פל 14,706 • המ 9,234

13,005
גל 12,744 • גי 12,224
פל 11,184 • המ 7,022

12,819
גל 12,562 • גי 12,049
פל 11,024 • המ 6,922

15,199
גל 14,895 • גי 14,287
פל 13,071 • המ 8,207

3ש 53ד 57שנ 581
13


20,905
גל 20,486 • גי 19,650
פל 17,978 • המ 11,288

15,691
גל 15,377 • גי 14,749
פל 13,494 • המ 8,473

15,325
גל 15,018 • גי 14,405
פל 13,179 • המ 8,275

18,623
גל 18,250 • גי 17,505
פל 16,015 • המ 10,056

4ש 39ד 51שנ 705
14


25,470
גל 24,960 • גי 23,941
פל 21,904 • המ 13,753

18,862
גל 18,484 • גי 17,730
פל 16,221 • המ 10,185

18,257
גל 17,891 • גי 17,161
פל 15,701 • המ 9,858

22,731
גל 22,276 • גי 21,367
פל 19,548 • המ 12,274

5ש 33ד 32שנ 853
15


30,948
גל 30,329 • גי 29,091
פל 26,615 • המ 16,711

22,602
גל 22,149 • גי 21,245
פל 19,437 • המ 12,205

21,687
גל 21,253 • גי 20,385
פל 18,650 • המ 11,710

27,661
גל 27,107 • גי 26,001
פל 23,788 • המ 14,936

6ש 36ד 21שנ 1,028
16


37,522
גל 36,771 • גי 35,270
פל 32,268 • המ 20,261

27,016
גל 26,475 • גי 25,395
פל 23,233 • המ 14,588

25,700
גל 25,186 • גי 24,158
פל 22,102 • המ 13,878

33,578
גל 32,906 • גי 31,563
פל 28,877 • המ 18,132

7ש 49ד 52שנ 1,238
17


45,410
גל 44,501 • גי 42,685
פל 39,052 • המ 24,521

32,225
גל 31,580 • גי 30,291
פל 27,713 • המ 17,401

30,395
גל 29,787 • גי 28,571
פל 26,139 • המ 16,413

40,677
גל 39,863 • גי 38,236
פל 34,982 • המ 21,965

9ש 15ד 51שנ 1,487
18


54,876
גל 53,778 • גי 51,583
פל 47,193 • המ 29,633

38,371
גל 37,603 • גי 36,068
פל 32,999 • המ 20,720

35,889
גל 35,171 • גי 33,735
פל 30,864 • המ 19,380

49,197
גל 48,213 • גי 46,245
פל 42,309 • המ 26,566

10ש 56ד 28שנ 1,783
19


66,236
גל 64,911 • גי 62,261
פל 56,962 • המ 35,767

45,623
גל 44,710 • גי 42,885
פל 39,235 • המ 24,636

42,316
גל 41,469 • גי 39,777
פל 36,391 • המ 22,850

59,420
גל 58,231 • גי 55,854
פל 51,101 • המ 32,086

12ש 54ד 11שנ 2,135
20


79,867
גל 78,269 • גי 75,074
פל 68,685 • המ 43,128

54,181
גל 53,097 • גי 50,930
פל 46,595 • המ 29,257

49,837
גל 48,840 • גי 46,846
פל 42,859 • המ 26,911

71,688
גל 70,254 • גי 67,386
פל 61,651 • המ 38,711

15ש 11ד 55שנ 2,555
רמה עץ דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים
21


96,224
גל 94,299 • גי 90,450
פל 82,752 • המ 51,960

64,279
גל 62,993 • גי 60,422
פל 55,279 • המ 34,710

58,635
גל 57,462 • גי 55,116
פל 50,426 • המ 31,662

86,410
גל 84,681 • גי 81,225
פל 74,312 • המ 46,661

17ש 52ד 4שנ 3,055
22


115,853
גל 113,535 • גי 108,901
פל 99,633 • המ 62,560

76,195
גל 74,671 • גי 71,623
פל 65,527 • המ 41,145

68,930
גל 67,551 • גי 64,794
פל 59,279 • המ 37,222

104,076
גל 101,994 • גי 97,831
פל 89,505 • המ 56,201

21ש 1ד 37שנ 3,650
23


139,408
גל 136,619 • גי 131,043
פל 119,890 • המ 75,280

90,256
גל 88,450 • גי 84,840
פל 77,620 • המ 48,738

80,974
גל 79,354 • גי 76,115
פל 69,637 • המ 43,725

125,275
גל 122,769 • גי 117,758
פל 107,736 • המ 67,648

1י 42ד 12שנ 4,359
24


167,673
גל 164,319 • גי 157,612
פל 144,198 • המ 90,543

106,847
גל 104,710 • גי 100,436
פל 91,888 • המ 57,697

95,066
גל 93,164 • גי 89,362
פל 81,756 • המ 51,335

105,714
גל 103,599 • גי 99,371
פל 90,914 • המ 57,085

1י 5ש 18שנ 5,203
25


201,592
גל 197,560 • גי 189,496
פל 173,369 • המ 108,859

126,425
גל 123,896 • גי 118,839
פל 108,725 • המ 68,269

111,554
גל 109,322 • גי 104,860
פל 95,936 • המ 60,239

181,241
גל 177,616 • גי 170,366
פל 155,867 • המ 97,870

1י 10ש 2ד 16שנ 6,208
26


242,294
גל 237,448 • גי 227,756
פל 208,372 • המ 130,838

149,528
גל 146,537 • גי 140,556
פל 128,594 • המ 80,745

130,844
גל 128,227 • גי 122,993
פל 112,525 • המ 70,655

217,873
גל 213,515 • גי 204,800
פל 187,370 • המ 117,651

1י 15ש 55ד 35שנ 7,405
27


291,137
גל 285,314 • גי 273,668
פל 250,377 • המ 157,213

176,788
גל 173,252 • גי 166,180
פל 152,037 • המ 95,465

153,414
גל 150,345 • גי 144,209
פל 131,936 • המ 82,843

261,831
גל 256,594 • גי 246,121
פל 225,174 • המ 141,388

1י 22ש 48ד 57שנ 8,831
28


349,749
גל 342,754 • גי 328,764
פל 300,784 • המ 188,864

208,956
גל 204,776 • גי 196,418
פל 179,702 • המ 112,836

179,821
גל 176,224 • גי 169,031
פל 154,646 • המ 97,103

314,582
גל 308,290 • גי 295,707
פל 270,540 • המ 169,874

2י 6ש 52ד 35שנ 10,531
29


420,082
גל 411,680 • גי 394,877
פל 361,270 • המ 226,844

246,913
גל 241,974 • גי 232,098
פל 212,345 • המ 133,333

201,717
גל 197,682 • גי 189,613
פל 173,476 • המ 108,927

377,882
גל 370,324 • גי 355,209
פל 324,978 • המ 204,056

2י 16ש 18ד 27שנ 12,459
30


504,483
גל 494,393 • גי 474,214
פל 433,855 • המ 272,420

291,703
גל 285,868 • גי 274,200
פל 250,864 • המ 157,519

246,865
גל 241,927 • גי 232,053
פל 212,303 • המ 133,307

453,843
גל 444,766 • גי 426,612
פל 390,304 • המ 245,075

3ע 3ש 20ד 30שנ 14,968
רמה עץ דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים
31


605,763
גל 593,647 • גי 569,417
פל 520,956 • המ 327,112

344,555
גל 337,663 • גי 323,881
פל 296,317 • המ 186,059

289,158
גל 283,374 • גי 271,808
פל 248,675 • המ 156,145

544,995
גל 534,095 • גי 512,295
פל 468,695 • המ 294,297

3י 16ש 15ד 6שנ 17,844
32


727,300
גל 712,754 • גי 683,662
פל 625,478 • המ 392,742

406,921
גל 398,782 • גי 382,505
פל 349,952 • המ 219,737

338,642
גל 331,869 • גי 318,323
פל 291,232 • המ 182,866

654,378
גל 641,290 • גי 615,115
פל 562,765 • המ 353,364

4י 7ש 21ד 23שנ 21,272
33


873,144
גל 855,681 • גי 820,755
פל 750,903 • המ 471,497

480,512
גל 470,901 • גי 451,681
פל 413,240 • המ 259,476

396,537
גל 388,606 • גי 372,744
פל 341,021 • המ 214,129

785,638
גל 769,925 • גי 738,499
פל 675,648 • המ 424,244

5י 1ש 1ד 45שנ 25,358
34


1,048,157
גל 1,027,193 • גי 985,267
פל 901,415 • המ 566,004

567,350
גל 556,003 • גי 533,309
פל 487,921 • המ 306,369

464,275
גל 454,989 • גי 436,418
פל 399,276 • המ 250,708

943,149
גל 924,286 • גי 886,560
פל 811,108 • המ 509,300

5י 21ש 42ד 22שנ 30,229
35


1,258,172
גל 1,233,008 • גי 1,182,681
פל 1,082,027 • המ 679,412

669,818
גל 656,421 • גי 629,628
פל 576,043 • המ 361,701

543,528
גל 532,657 • גי 510,916
פל 467,434 • המ 293,505

1,132,163
גל 1,109,519 • גי 1,064,233
פל 973,660 • המ 611,368

6י 21ש 53ד 53שנ 36,036
36


1,510,191
גל 1,479,987 • גי 1,419,579
פל 1,298,764 • המ 815,503

790,731
גל 774,916 • גי 743,287
פל 680,028 • המ 426,994

636,254
גל 623,528 • גי 598,078
פל 547,178 • המ 343,577

1,358,980
גל 1,331,800 • גי 1,277,441
פל 1,168,722 • המ 733,849

8י 2ש 12ד 10שנ 42,961
37


1,812,613
גל 1,776,360 • גי 1,703,856
פל 1,558,847 • המ 978,811

933,409
גל 914,740 • גי 877,404
פל 802,731 • המ 504,040

744,743
גל 729,848 • גי 700,058
פל 640,478 • המ 402,161

1,631,160
גל 1,598,536 • גי 1,533,290
פל 1,402,797 • המ 880,826

9י 11ש 19ד 9שנ 51,219
38


2,175,519
גל 2,132,008 • גי 2,044,987
פל 1,870,946 • המ 1,174,780

1,101,768
גל 1,079,732 • גי 1,035,661
פל 947,520 • המ 594,954

871,676
גל 854,242 • גי 819,375
פל 749,641 • המ 470,705

1,957,775
גל 1,918,619 • גי 1,840,308
פל 1,683,686 • המ 1,057,198

11י 2ש 3ד 56שנ 61,067
39


2,611,007
גל 2,558,786 • גי 2,454,346
פל 2,245,466 • המ 1,409,943

1,101,768
גל 1,079,732 • גי 1,035,661
פל 947,520 • המ 594,954

871,676
גל 854,242 • גי 819,375
פל 749,641 • המ 470,705

1,957,775
גל 1,918,619 • גי 1,840,308
פל 1,683,686 • המ 1,057,198

11י 2ש 3ד 56שנ 61,067
40


3,133,593
גל 3,070,921 • גי 2,945,577
פל 2,694,889 • המ 1,692,140

1,534,855
גל 1,504,157 • גי 1,442,763
פל 1,319,975 • המ 828,821

1,193,946
גל 1,170,067 • גי 1,122,309
פל 1,026,793 • המ 644,730

2,820,041
גל 2,763,640 • גי 2,650,838
פל 2,425,235 • המ 1,522,822

15י 4ש 26ד 18שנ 86,824
רמה עץ דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים

Advertisement