Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור[]

היות שהמחסנים שלנו לא יכולים להתמודד עם כמות הסחורה ההולכת וגדלה, נזדקק בטווח הארוך לפתרונות חדשים. שיטות מתקדמות של ברזנטים חתומים וכיסויים אמורים לעזור לנו לשמור כמויות גדולות של סחורות באויר הפתוח. השפעה: מאפשר לבנות מאגרים.

השפעה[]

מאפשר בניית מאגר.Advertisement