FANDOM


דבר ראשון יש את בניין העירייה ( הוא המבנה החשוב ביותר ) אותו שדרגו כמה שיותר ככה העיר שלכם תהיה יפה מביפנים וגם מבחוץ . דבר שני : מרגלים שיש לך את המחקר (ריגול ) אז הוא נותן לך לקנות מרגלים אם בניין העיירה שלך רמה 24 (למשל ) אז מקום מחבוא היה 27 (צריך 3 רמות מעל בניין העריה) כי ככה היה לך מלא מרגלים וגם מלא חוקרים וגם בגלל שקשה לרגל ככה. *מומלץ להגיע לרמה 32 במקום המחבוא. דבר שלישי : שפר את המבנים שלך כמה שיותר. שאתה בוחר את העיר החדשה שלך תיראה את המכרה שיש שם. דבר רביעי : שאני ישיג עוד טיפים אז אני יעדן קישור לאיקרים :

il.ikariam.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.