Ikariam Wiki
Advertisement

הסבר

המבנים הם חלק בסיסי במשחק. הם משפיעים על הניקוד הכללי של השחקנים, מאפשרים לשלוח משאבים, לרגל, לגייס צבא, לגייס מדענים, להגן על משאבים, לאחסן אותם, להוזיל את עלותם של מבנים אחרים, להגביר את ייצור המשאבים של העיר, ופעולות רבות נוספות!
כל בניה או שדרוג של מבנה עולה כמות מסויימת של עצים (עץ קטן.gif), ובדרך כלל גם משאבים נוספים כמו קריסטל(קריסטל קטן.gif), גופרית(גופרית קטן.gif), יין(יין קטן.gif) או שיש(שיש קטן.gif). המבנים שיוצאים דופן מהבחינה הזו הם מבנים הנכללים בקטגוריה "מבנים אחרים" ובניין העירייה- שנבנה אוטומתית לשלב 1 בכל עיר.

ניתן לחלק את המבנים למספר סוגים:

מבנים רגילים

בניין עירייה

אקדמיה

מחסן

בית מרזח

ארמון

מגורי המושל

מוזיאון

נמל

מספנה

מגורי חיילים

חומת העיר

שגרירות

תחנת סחר

בית מלאכה

מקום מחבוא

מקדש

מאגר

מבצר הפיראטים

שוק שחור

ארכיון תרשים ימי

מבנים מוזילי עלויות

נגריה

משרד אופטיקאי

אזור ניסויים בחומרי נפץ

מרתף יין

משרד האדריכל

מבנים מגדילי ייצור

בית היערן

נפח זכוכית

מגדל האלכימאי

יקב

חרש אבן

מבנים אחרים

האגורה

מגדל הליוס

Advertisement