FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך מבצר פיראטים נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Pixelart-sahar, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
מבצר פיראטים
מבצר פיראטים
מחקר דרוש
פיראטיות (לוחמה ימית)
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

תיאור

דגל פירטים מאיים מתנוסס מעל מבצר הפירטים בעיר שלך. הפירט שיצבור את השלל הגדול ביותר במהלך פעולת לכידה יכול להבטיח לעצמו תגמולים נדיבים. על מנת שנקודת הלכידה שלך לא יבזזו ממך עד יום השיפוט , אתה צריך לחזק את צוות שלך. עלות המחקר : 18 נקודות מחקר. יום שיפוט : כל 21 יום , היום שבו הנקודות לכידה והפירטים מתאפסים ויום חלוקת הפרסים.

נקודות לכידה

  1. ניתן להשיג נקודות לכידה ע"י יציאה למשימות של לכידה או לבזוז נקודות לכידה לשחקנים אחרים.
  2. בכל סיבוב של תחרות בפירטיות, 50 השחקנים שיש להם את המספר הגבוה ביותר של נקודות לכידה יקבלו פרס על לכידת משאבים. לאחר קבלת הפרס נקודות הלכידה יתאפסו לאפס וסיבוב חדש יתחיל.
  3. נקודות הלכידה מוצגות במשחק ע"י הסמל של שתי חרבות מוצלבות (CapturePoints small)

משימות לכידה

ע"י ביצוע משימות לכידה, תוכל לקבל זהב(  Gold small) ונקודות לכידה (CapturePoints small).

רמת המבצר תמונת המטרה המטרה  Time small  Gold small CapturePoints small רמת המבצר
1
Smugglers
מבריחים 2ד 30שנ 40 115 1
3
Fishing boat
ספינת דייג 7ד 30שנ 96 276 3
5
Wine transportation
מוביל יין 15ד 173 442 5
7
Merchant ship
ספינת מסחר 30ד 311 707 7
9
Ram ship
ספינת איל-ברזל 1שע 560 1,131 9
11
Diving boat
צוללת 2שע 1,008 1,810 11
13
ספינת הדיפלומט
ספינת דיפלומט 4שע 1,814 2,896 13
15
ניצולים
ניצולים 8שע 3,265 4,634 15
17
הפיניקים
הפיניקים 16שע 5,877 7,414 17
רמת המבצר תמונת המטרה המטרה  Time small  Gold small CapturePoints small רמת המבצר

המרה לכוח צוות

  1. כאשר יש לך 10 נקודות לכידה או יותר, אתה תוכל להמירן לכוח הצוות.
  2. כל שלב של מבצר הפיראטים שלך מוסיף בין היתר גם +2 כוח הצוות.
  3. כל "איש צוות" עולה 10 נקודות לכידה ו7 שניות יצירה.
  4. ברגע שהשגת 7000 נקודות לכידה אתה מקבל בונוס של 1400 פיראטים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.