FANDOM


הניסים עשויים להיעשות שימושיים מאוד במשחק, כל אחד ושיטת המשחק שלו... חלק מהם יכולים לעזור לכם בקרבות או לזרז את צי האוניות שלכם ואפי' לפזר כוח אוייב שנלחם בערים שלכם... תוכלו להפעיל את הנס בתוך המבנה מקדש בתנאי שיש מפסיק אמונה באי, לכל פסל יש כמה רמות של השפעה, ובין נס לנס יש תקופת צינון.

סוגי הפלאיםעריכה

 • הנפחייה של הפסטוס - מעלה את השיריון ואת הנזק של היחידות שלך, יעיל מאוד בקרבות.
 • המטע המקודש של הדס - במקרה שנלחמים על הערים שלך תוכל לקבל שיש לפי מספר היחידות שמתות בערים שלך.
 • הגנים של דמטר - מעלה את האזרחים בערים שלך בצורה מהירה יותר - יעיל לאחר גיוס מלא צבא.
 • המקדש של אתנה - מגבירה את כמות המשאבים המוגנים אצלך בערים.
 • המקדש של הרמס - מקצר את זמן הטעינה של הסחורות.
 • המעוז של ארס - מעלה את המורל של היחידות בקרב (גם של האוייבים), תקף רק בערים שלך.
 • המקדש של פוסידון - מקצר את זמן הנסיעה של ספינות סחר וספינות קרב.
 • פסל ענק -מפזר את כוחות האוייב שנלחמים בערים שלך.


המלצה - הפסלים השימושיים ביותר לדעתי (כותב המדריך) הם, פוסידון, פסטוס ופיזור. המעוז של ארס והמקדש של הרמס כמעט ומיותרים.


איך בעצם מפעילים את הנסעריכה

בשביל להפעיל את הנס צריך מקדש כמובן ומינימום 20% אמונה באי ככל שרמת האמונה באי גדולה יותר ככה עוצמת הנס גדולה יותר כמו שיבוהר בהמשך. את הנס מפעילים דרך המקדש באותה עיר, שימו לב שלכל נס יש זמן השפעה משלו וזמן צינון משלו, (ההשפעה עצמה של הנס כלולה בזמן צינון, למשל הנפחייה של הפסטוס זמן השפעה יום אחד, וזמן צינון 7 ימים, אז מכיון שזמן ההשפעה כולל בתוכו את זמן הצינון, תצטרכו לחכות לנס הבא לפחות 6 ימים...)

רמות הניסיםעריכה

לכל פסל יש 5 רמות של השפעה, וזה בעצם תלוי באחוזי האמונה באי. 20% ומעלה רמה אחד. 40% ומעלה רמה 2. 60% ומעלה רמה 3. 80% ומעלה רמה 4. 100% (ליתר דיוק 98%) רמה 5. כמובן שהנס בעוצמה החזקה ביותר זה ברמה 5.

שימו לב

 • במקרה שאחוז האמונה באי הוא למשל 17% לא תוכלו להפעיל נס, ובמידה וזה יהיה 48% תוכלו להפעיל ברמה 2 וכן הלאה....
 • בשביל שתוכלו להפעיל את הפסל כל העוצמה תצטרכו להרחיב אותו ע"י תרומת משאבי יוקרה שלא מאותו אי (למשל פסל שנמצא באי שיש תוכלו לתרום מכל משאבי היוקרה למעט שיש...)
 • כל הרחבה תיתן עוד שלב ברמה של הנס, הרמה המקס' של כל פסל ושל הנס בעצם היא 5.

איך מחשבים את אחוז האמונהעריכה

שימו לב מה שקובע את רמת האמונה בפסל זה רק עפ"י חישוב הערים שיש בהם מקדש והם פעילים (להוציא שחקנים בחופשה או אפורים), זאת אומרת למשל יש 4 ערים באי ורק 2 מהם עם מקדש... רק ה-2 עם מקדש יחושבו באמונה. בשביל להגיע ל 100% המרה (של אמונה) צריך ש 1/5 מהאזרחים בעיר יהיו כוהנים, למשל יש לך 1500 אזרחים בעיר אתה צריך 300 כוהנים... כמו שכתבתי למעלה מה שקובע זה רמת האמונה באי ולא בעיר של כל שחקן לבד, לכן אם נמשיך בדוגמה למעלה שיש רק 2 עם מקדש לאחד יש 1500 אזרחים ולשני 100 אזרחים, יוצא שיש 1600 אזרחים באי, וצריך 320 כוהנים בכל האי כדי להגיע ל 100%. הראשון יצטרך להפעיל 300 כוהנים והשני יצטרך 20 כוהנים, במידה והשחקן השני למשל לא משקיע, השני יצטרך לשים יותר כוהנים כדי לפצות גם על העיר השניה...

שימו לב:

 • לא כמות האזרחים בפועל קובעת אלא כמות האזרחים המקס' שיכולה להיות בעיר.
 • גם שחקן שיש לו מקדש ולא שם כוהנים ובעצם הוא הורס את האמונה באי יוכל להפעיל נס (במידה ויש אמונה כמובן).
 • במקרה שתשקיעו כמה מקדשים באותו פסל (כמובן בכמה ערים נפרדות) זמן הצינון יתקצר, דוגמה: זמן צינון של פסטוס הוא 7 ימים, במקרה שיהיו לך 2 מקדשים כאלה (ברמה 5 כל אחד) זמן הצינון יתקצר בחצי ויהיה 3 ימים ו 12 שעות, לאחר הפחתה של זמן ההשפעה עצמה שזה יום, זמן הצינון בפועל יהיה יומיים וחצי... במידה ותשקיעו ב3- מקדשים באותו פסל (שוב במידה ובכל פסל יש 100% אם זה יהיה פחות זה מקצר בפחות את זמן הצינון, יש למטה מחשבון זמן צינון)
 • שיטת ממשל תאוקרטיה מקצרת את זמן הצינון ב 20%. כמו כן תיתן עוד כמה השפעות על הערים שלכם, במידה וסיימתם לחקור ואתם משתמשים בכמה מקדשים זו שיטת ממשל מצויינת עבורכם (העלות של כהן יורדת, ובערים עם מקדש עולה השביעות רצון).
 • גם אם תפרקו את המקדש זמן הצינון ימשיך.
 • אם יש לכם עיר ניידת תוכלו להתשתמש בה בשביל להפעיל פסלים (או לקצר זמן צינון) ומייד לפרק.
 • זמן הצינון נקבע לפי שעת הפעלת הנס, זאת אומרת אם בשעת הפעלת הנס זמן הצינון נקבע ל -7 ימים, למרות שאח"כ תבנו עוד מקדש זה לא יקצר את זמן הצינון.
 • אם יש לכם מספיק אמונה באי ואתם לא רוצים להשקיע בכוהנים ומצד שני לא רוצים להרוס את האמונה, תוכלו לשמור מקום בנייה ריק ותבנו את המקדש מתי שאתם אמורים להפעיל את הפסל ומייד תפרקו, ההשפעה של הנס כמובן תמשיך כרגיל...


קישורים שימושיים:עריכה • תודה ליוסי חיים על כתיבת המדריך המושקע!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.