FANDOM


מדריך זה נועד למתחילים במשחק שלא ממש מבינים איך אנשים תוקפים אותם כל כך מהר

איך עושים זאת?

תקיפת שחקן בחשאיות יוכלה להתבצע רק באמצעות פריסת כוחות, פריסת כוחות היא אפשרות לשים את הצבא אצל חבר ברית או אצל עיר כבושה, עיר של חבר ברית תהיה צבועה בירוק ואילו עיר כבושה תהיה אדומה ולידה יהיה פלנקס עם דגל כחול אם אתה כבשת או עם דגל ירוק אם חבר ברית כבש את העיר, גם אצל עיר שנכבשה על ידי חבר ברית אפשר לפרוס כוחות, הדבר השלישי הוא חוזה צבאי שאתה שולח את החוזה הצבאי לאדם שהגעת איתו להסכמה שתוכל לפרוס אליו כוחות וזה מאפשר לך להציב כוחות באותה העיר שחתמת איתה את החוזה.

למה כדאי לעשות זאת?

אם השחקן תוקף מאי אחר ובלי כיבוש יכולים להיות המצבים הבאים:

  • אם במקרה לשחקן יש ספינות קרב בעיר היחידות שלך יתפזרו.
  • השחקן המותקף יכול להזעיק אם חבריו להגנה על העיר.

החסרונות הם שהתחזוקה של הצבא שמוצב באותו עיר תוכפל ו10% מהמשאבים שבזזת יגיעו לעיר אך זה יותר שווה את זה מלא להשיג כאן כלום.

כיצד אפשר למנוע זאת?

  • בעת התקיפה שימו הסגר ימי על העיר של התוקף בתקווה שאין לו מספיק ספינות כדי להחזיק אותך עד שהצבא יגיע.
  • ארגנו מספיק יחידות כדי להחזיק את התוקף ובאותו זמן לשלוח משאבים לחברך ואז להחזירם.
  • ארגנו מספיק יחידות כדי להחזיק את התוקף ולקרוא לעזרת חברים שיעזרו מולו.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.