FANDOM


מומחיות קולינרית
כלכלה
כלכלה
נקודות מחקר
10,764 מחקר קטן
ניקוד מדענים
שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, ","
דרישות
יום חופש (כלכלה)
שוק (לוחמה ימית)
מאפשר
ידיים עוזרות (כלכלה)
זכוכית (מדע)


תיאור

התרבות שלנו באמת עשירה במטעמים! אם טבחים יצטרפו לחיילים בשדה הקרב, לא נזדקק ליותר מאשר הריח, שיזכיר להם את המטבח הביתי כדי לחזק אותם בקרב. צריך לזכור גם, שארוחה טובה תמיד מעמידה בן אדם על הרגליים. כמובן שלטבח יש סכין חדה שאיתה הוא יכול לקפוץ לקרב.

השפעה

מאפשר אימון טבחים במגורי החיילים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.