Ikariam Wiki
Advertisement

רוב השחקנים מעדיפים לבנות מושבה שנייה, שלישית ואפילו יותר. כדי לעשות זאת, צריך להשתמש באופציית ההתישבות. כששחקן מעוניין לבנות עוד מושבה, הוא צריך ארמון בשלב גבוה מספיק. בדרך כלל, מושבה חדשה מאפשרת נגישות למרבץ משאבי יוקרה מסוג חדש. לכן, אם יש לך עיר גופרית, תוכל לבנות מושבה בעיר שיש, כך תוכל לכרות גם שיש וגם גופרית. בנוסף, מושבה חדשה תאפשר לך להחזיק עוד אזרחים, שיביאו עוד זהב.

כשאתה מתישב במקום חדש, המחקרים שחקרת יהיו בעיר החדשה, אך המשאבים, הבניינים, והחיילים לא. הזהב וספינות הסחר אכן נשארים בכל הערים.

עיר בירה

עיר הבירה היא העיר הראשונה בה אתה מתחיל את המשחק. עיר הבירה היא בדרך כלל העיר הכי מפותחת.

לאחר שאתה בונה עוד עיר(שנקראת מושבה) ושם בונה מגורי מושל תוכל להכריז על המושבה כעל עיר הבירה שלך.

המשאב באי של העיר הראשונה שלך במשחק נקבע ע"י המחשב.

דרישות להתישבות

כדי להתיישב במקום חדש, דרוש:

  • צריך ארמון ברמה הגדולה ממספר המושבות שלך (לא כולל בירה).
  • צריך 1250 עץ ו9000 זהב.
  • 3 ספינות מטען פנויות.
  • 40 אזרחים, להעביר לעיר החדשה. האזרחים יעלמו מהראשונה, ויופיעו בחדשה כשהיא תפתח.

שחיתות

ערך מורחב: שחיתות

כאשר מגורי המושל במושבה אחת נמוכים ממספר המושבות הקיימות (לא כולל בירה) נוצרת שחיתות. כשיש שחיתות, שביעות הרצון יורדת, העובדים במנסרה ובמרבצי המשאבים עובדים לאט יותר.

כדי למנוע שחיתות, הגדל את מגורי המושל.

כמות השחיתות תופיע בתצוגת בניין העירייה תחת הסימן: קובץ:שחיתות.gif.

שחיתות לא יכולה להיות בבירה

חישובים

כמות השחיתות: G מסמל מגורי מושל N הוא מספר המושבות הקיימות

1+(G+1/N+1)- אם רמת מגורי המושל היא 2 ויש 3 מושבות:

1+(2+1/3+1)-

1-3/4

25%

או השתמשו בטבלה הבאה לחלופין:

שחיתות פוטנציאלית רמת מגורי מושל
אין 1 2 3 4 5 6 7 8
בירה +
מושבה 1 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 מושבות 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 מושבות 75% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 מושבות 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
5 מושבות 83% 67% 50% 33% 17% 0% 0% 0% 0%
6 מושבות 86% 72% 58% 42% 29% 15% 0% 0% 0%
7 מושבות 88% 75% 63% 50% 38% 25% 13% 0% 0%
8 מושבות 89% 78% 67% 56% 44% 33% 22% 11% 0%