FANDOM


תפקיד מזכיר הברית בברית הוא אחד משלושת התפקידים החשובים בברית (חוץ ממנהיג הברית)הכוללים את הגנרל, מזכיר הברית והדיפלומט. תפקיד מזכיר הברית יכול להינתן לאחד מחברי הברית אך ורק על ידי מנהיג הברית.


סמכויות מזכיר הברית

  • אחראי על קבלת חברים חדשים והוצאת חברים ישנים מהברית.
  • יכול לראות את המשאבים של חברי הברית.
  • יכול להחליט ולהעניק דרגות לחברי הברית.
  • יכול לערוך את עמוד הברית הפנימי. רק חברי הברית יכולים לראות את העמוד הזה בשגרירות.

קבלת חברים לברית והוצאת חברים מהברית

קבלת חברים חדשים לברית

מזכיר הברית מקבל את בקשות ההצטרפות שנשלחות לברית בהודעת דיפלומטיה. בפני מזכיר הברית עומדות שני אפשרויות: לאשר את הבקשה או לדחות אותה.

במידה והמזכיר אישר את הבקשה השחקן נכנס אוטומטית לברית. כדי לאשר בקשת הצטרפות לברית יש צורך בנקודות דיפלומטיה פנויות.הכוונה אינה לנקודות דיפלומטיה פנויות של מזכיר הברית אלא לנקודות הדיפלומטיה הפנויות של הברית אשר מועברות לברית ע"י מנהיג הברית בלבד. אישור בקשת ההצטרפות של שחקן אחד דורשת נקודת דיפלומטיה פנויה אחת.

הוצאת חברים מהברית

מזכיר הברית יכול להוציא חבר בברית על ידי לחיצה על הכפתור שעליו מצויירת רגל בשגרירות וזאת בתנאי שלא מדובר בחבר ברית בעל תפקיד חשוב מנהיג, מזכיר הברית, דיפלומט, גנרל.

מבט כללי על המשאבים של חברי הברית

מזכיר הברית יכול לראות את סך המשאבים של כל החברים בברית דרך לחיצה על הקישור "הראה משאבים" בתפריט "פעולה" בצד ימין בשגרירות. מזכיר המדינה יכול לראות כמה זהב, עץ, יין, שיש, קריסטל וגופרית יש לכל אחד מחברי הברית.

דרגות

לכל חבר ברית שאין לו תפקיד חשוב (מנהיג, גנרל, מזכיר הברית ודיפלומט) יש דרגה שנקבעת ע"י מזכיר הברית.

מזכיר הברית יוצר ועורך דרגות דרך לחיצה על הקישור "ערוך דרגות" בתפריט "פעולה" בצד ימין בשגרירות.

יצירת דרגה חדשה

בעמוד "ערוך דרגות" ישנו טופס יצירת דרגה חדשה. הנה הסברים על כל אחד מהשדות בטופס:

(1) שם: שם הדרגה

(2) קדם אוטומטית: דרגה זו תינתן באופן אוטומטי לחבר ברית שיש לו מעל ניקוד כללי מסוים (אפשרות)

(3) דרגה מיוחדת: ניתן להגדיר דרגה זו כ"מיוחדת" (דרגה מיוחדת היא כאשר המזכיר מחליט האם לתת לשחקן X את הדרגה המיוחדת)

(4)זכויות: הסמכויות שיהיו בידי בעל הדרגה,הנה הסברים לגבי כל אחד מהזכויות שתוכלו להעניק לבעל הדרגה:

1.קדם חבר/הורד חבר בדרגה: המחזיק בדרגה זו יוכל לשנות את דרגת חברי הברית שיש להם דרגה רגילה(לא מיוחדת ולא חשובה) מבין הדרגות הקיימות.

2.הוצא חברים מהברית: הוצאת חברים בעלי דרגה רגילה מהברית.

3.שלח הודעה לברית: שליחת הודעת שרשרת שכל חברי הברית שלך יראו.

4.הראה סטטוס מקוון: מאפשר לראות איזה מחברי הברית מחובר כעת ומתי התחבר בפעם האחרונה.

5.רשימת ערים: מאפשר לראות את רשימת הערים ומיקומן של כל אחד מחברי הברית.

6.חוזי אגודות: מאפשר לראות בשגרירות את רשימת החוזים שיש לברית ולחברי הברית.

הענקת דרגה לחבר בברית

מזכיר הברית יכול להעניק דרגות לחברי הברית שאין להם תפקיד חשוב דרך השגרירות. כדי להעניק דרגה יש ללחוץ על שם דרגתו הנוכחית של חבר הברית המסומנת בקו תחתון ואח"כ לבחור בדרגה הרצויה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.