Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך מחסן נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132x, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.


מחסן
מחסן.png
מחקר דרוש
שימור
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

חלק מהמשאבים שלך מוגן במחסן. המחסן שומר מפני בוזזים רשעים, גשם, ציפורים ושאר מיני מזיקים. אחראי המחסן מעודכן תמידית לגבי מצב המלאי שלך. הרחבת המחסן תאפשר לך להגן על יותר משאבים ולהגדיל את כמות איחסון המשאבים בעיר.

שימוש

השימוש המרכזי של המחסן הוא כמובן איחסון המשאבים בעיר. אם המחסן מלא לחלוטין, משאבים נוספים שיישלחו לעיר או שייוצרו במנסרה או במכרה, יאבדו לעד. לכן יש לשים לב לקיבולת המחסן ולכמות המשאבים שבעיר.
שימוש נוסף ולא פחות חשוב של המחסן, הוא הגנה על חלק קטן מהמשאבים מפני בזיזה. כמובן שקיבולת האחסון הבטוחה מפני בזיזה קטנה באופן משמעותי מקיבולת האחסון הכללית.
במחסן ישנו פירוט של מצב האחסון. לכל משאב ניתן לראות את הכמות הכוללת המאוחסנת בעיר, הכמות הבטוחה מפני בזיזה, הכמות הניתנת לבזיזה וכן הקיבולת המקסימלית של העיר.

השפעה

כל רמה של מחסן מגדילה את קיבולת האחסון של כל משאב ב-8,000 כאשר 480 יחידות מכל משאב בטוחות מפני בזיזה.
המחסן הוא המבנה היחיד אותו ניתן לבנות ביותר ממקום אחד בעיר. כך ששני מחסנים ברמה 6 מאפשרים אותה קיבולת אחסון כמו מחסן אחד ברמה 12, או כמו 3 מחסנים ברמה 4. עם זאת, ניתן לבנות עד ארבעה מחסנים בלבד.
זה המקום לציין כי גם לבניין העירייה קיבולת אחסון של 2,500 יחידות מכל משאב כאשר 100 יחידות מכל משאב בטוחות מפני בזיזה. לכן, כדי לחשב את קיבולת האחסון הכוללת של העיר, יש להכפיל את סך רמות כל המחסנים ב-8,000 ולהוסיף למכפלה המתקבלת 2,500 בגין בניין העירייה וכדי לחשב את את קיבולת האחסון הבטוחה מפני בזיזה, יש להכפיל את סך רמות רמות כל המחסנים ב-480 ולהוסיף למכפלה המתקבלת 100, בגין בניין העירייה.
יש להדגיש כי הקיבולת מחושבת לכל משאב בנפרד ולא ניתן להחזיק למשל 16,000 עצים ו-0 שיש במקום 8,000 מכל אחד.

מידע על קיבולת אחסון

על כל הרחבה של המאגר, מקבלים תוספת של 32,000 קיבולת אחסון עבור כל משאב. ניתן לבנות רק מאגר אחד בכל העיר.

  • מחסן מוסיף 8.000 קיבולת אחסון לכל רמה , המוגדר בנפרד בתרשים זה. בנוסף, גם המבנה מאגר מעניק קיבולת נוספת למשאבים בעיר אך הוא אינו מגן על המשאבים. ניתן לבנות מאגר 1 בלבד בעיר.
  • העירייה מוסיפה תוספת של 2,500 קיבולת אחסון של העץ ו-2,500 קיבולת אחסון לכל המשאבים (היוקרתיים) , והוא מחושב בנפרד בתרשים זה.
  • כאשר משאב המאוחסן מגיע ל75% קיבולת אחסון המרבי המותר, הסכום נראה אדום. כאשר הסכום מגיע ל 100%, הסכום מופיע ב אדום מודגש. כל סכום שקיבל מעבר לכל היותר הוא הפסד. כדי להגדיל את קיבולת האחסון, צריך לשדרג את המחסן שלך (או לבנות עוד אחד).
  • אתה יכול להכפיל את כמות המשאבים המאוחסנים על ידי המחסן, ועל ידי המאגר לביניין העירייה במשך 7 ימים על ידי ההוצאה 24 אמברוסיה.

הרחבה

המבנה מחסן מוגבל לרמה 40 ולא ניתן לשדרג אותו מעבר לכך.
עד רמה 35, המחסן יכול להכיל בעצמו את כמות המשאבים הדרושה לשדרוגו. רק החל מרמה זו ואילך (ובתלות במחקרים מוזילים ובמבנים חוסכי עלויות) נדרש מחסן נוסף כדי להכיל את כמות המשאבים לשדרוג המחסן.
קיבולת האיחסון והקיבולת הבטוחה מפני בזיזה שבטבלה לכל רמה מתייחסות למחסן אחד ברמה זו. הן אינן מביאות בחשבון את קיבולת בניין העירייה וקיבולת של מחסנים נוספים, אם ישנם בעיר. בנוסף יש לזכור כי הקיבולת המצויינת מתייחסת לכל משאב בנפרד.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.

רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! קיבולת לכל משאב קיבולת בטוחה מפני בזיזה לכל משאב רמה
1 1דק

160
גל 156 • גי 150
פל 137 • המ 86

-

1.6

0

8000 480 1
2 7דק

288
גל 282 • גי 270
פל 247 • המ 155

-

2.88

0

16000 960 2
3 35ד 7ש

442
גל 433 • גי 415
פל 380 • המ 238

-

4.42

0

24000 1440 3
4 45ד 4ש

626
גל 613 • גי 588
פל 538 • המ 338

96
גל 94 • גי 90
פל 82 • המ 51

7.22

0

32000 1920 4
5 56ד 25ש

847
גל 830 • גי 796
פל 728 • המ 457

211
גל 206 • גי 198
פל 181 • המ 113

10.58

0

40000 2400 5
6 1ש 9ד

1,113
גל 1,090 • גי 1,046
פל 957 • המ 601

349
גל 342 • גי 328
פל 300 • המ 188

14.62

0

48000 2880 6
7 1ש 24ד

1,431
גל 1,402 • גי 1,345
פל 1,230 • המ 772

515
גל 504 • גי 484
פל 442 • המ 278

19.46

0

56000 3360 7
8 1ש 40ד

1,813
גל 1,776 • גי 1,704
פל 1,559 • המ 979

714
גל 699 • גי 671
פל 614 • המ 385

25.27

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

64000 3840 8
9 2ש 6ד

2,272
גל 2,226 • גי 2,135
פל 1,953 • המ 1,226

953
גל 933 • גי 895
פל 819 • המ 514

32.25

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

72000 4320 9
10 2ש 21ד

2,822
גל 2,765 • גי 2,652
פל 2,426 • המ 1,523

1,240
גל 1,215 • גי 1,165
פל 1,066 • המ 669

40.62

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

80000 4800 10
11 2ש 46ד

3,483
גל 3,413 • גי 3,274
פל 2,995 • המ 1,880

1,584
גל 1,552 • גי 1,488
פל 1,362 • המ 855

50.67

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

88000 5280 11
12 3ש 15ד

4,275
גל 4,189 • גי 4,018
פל 3,676 • המ 2,308

1,997
גל 1,957 • גי 1,877
פל 1,717 • המ 1,078

62.72

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

96000 5760 12
13 3ש 47ד

5,226
גל 5,121 • גי 4,912
פל 4,494 • המ 2,822

2,492
גל 2,442 • גי 2,342
פל 2,143 • המ 1,345

77.18

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

104000 6240 13
14 4ש 24ד

6,368
גל 6,240 • גי 5,985
פל 5,476 • המ 3,438

3,086
גל 3,024 • גי 2,900
פל 2,653 • המ 1,666

94.54

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

112000 6720 14
15 5ש 6ד

7,737
גל 7,582 • גי 7,272
פל 6,653 • המ 4,177

3,800
גל 3,724 • גי 3,572
פל 3,268 • המ 2,052

115.37

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

120000 7200 15
16 5ש 54ד

9,380
גל 9,192 • גי 8,817
פל 8,066 • המ 5,065

4,656
גל 4,562 • גי 4,376
פל 4,004 • המ 2,514

140.36

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

128000 7680 16
17 6ש 49ד

11,353
גל 11,125 • גי 10,671
פל 9,763 • המ 6,130

5,683
גל 5,569 • גי 5,342
פל 4,887 • המ 3,068

170.36

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

136000 8160 17
18 7ש 51ד

13,719
גל 13,444 • גי 12,895
פל 11,798 • המ 7,408

6,915
גל 6,776 • גי 6,500
פל 5,946 • המ 3,734

206.34

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

144000 8640 18
19 9ש 2ד

16,559
גל 16,227 • גי 15,565
פל 14,240 • המ 8,941

8,394
גל 8,226 • גי 7,890
פל 7,218 • המ 4,532

249.53

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

152000 9120 19
20 10ש 23ד

19,967
גל 19,567 • גי 18,768
פל 17,171 • המ 10,782

10,169
גל 9,965 • גי 9,558
פל 8,745 • המ 5,491

301.36

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

160000 9600 20
21 11ש 56ד

24,056
גל 23,574 • גי 22,612
פל 20,688 • המ 12,990

12,299
גל 12,053 • גי 11,561
פל 10,577 • המ 6,641

363.55

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

168000 10080 21
22 13ש 41ד

28,963
גל 28,383 • גי 27,225
פל 24,908 • המ 15,640

14,855
גל 14,557 • גי 13,963
פל 12,775 • המ 8,021

438.18

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

176000 10560 22
23 15ש 41ד

34,852
גל 34,154 • גי 32,760
פל 29,972 • המ 18,820

17,922
גל 17,563 • גי 16,846
פל 15,412 • המ 9,677

527.74

5
גל  5 • גי  4
פל  4 • המ  3

184000 11040 23
24 17ש 58ד

41,918
גל 41,079 • גי 39,402
פל 36,049 • המ 22,635

21,602
גל 21,169 • גי 20,305
פל 18,577 • המ 11,665

635.2

6
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

192000 11520 24
25 20ש 34ד

50,398
גל 49,390 • גי 47,374
פל 43,342 • המ 27,214

26,019
גל 25,498 • גי 24,457
פל 22,376 • המ 14,050

764.17

7
גל  6 • גי  6
פל  6 • המ  4

200000 12000 25
26 23ש 32ד

60,574
גל 59,362 • גי 56,939
פל 52,093 • המ 32,709

31,319
גל 30,692 • גי 29,439
פל 26,934 • המ 16,912

918.93

8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4

208000 12480 26
27 1י 2ש

72,784
גל 71,328 • גי 68,416
פל 62,594 • המ 39,303

37,678
גל 36,924 • גי 35,417
פל 32,403 • המ 20,346

1,104.62

9
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5

216000 12960 27
28 1י 6ש

87,437
גל 85,688 • גי 82,190
פל 75,195 • המ 47,215

45,310
גל 44,403 • גי 42,591
פל 38,966 • המ 24,467

1,327.47

11
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6

224000 13440 28
29 1י 11ש

105,021
גל 102,920 • גי 98,719
פל 90,318 • המ 56,711

54,468
גל 53,378 • גי 51,199
פל 46,842 • המ 29,412

1,594.89

13
גל  13 • גי  13
פל  12 • המ  7

232000 13920 29
30 1י 16ש

126,121
גל 123,598 • גי 118,553
פל 108,464 • המ 68,105

65,458
גל 64,148 • גי 61,530
פל 56,293 • המ 35,347

1,915.79

16
גל  16 • גי  15
פל  14 • המ  9

240000 14400 30
31 1י 21ש

151,441
גל 148,412 • גי 142,354
פל 130,239 • המ 81,778

78,645
גל 77,072 • גי 73,926
פל 67,634 • המ 42,468

2,300.86

19
גל  19 • גי  18
פל  17 • המ  11

248000 14880 31
32 2י 4ש

181,825
גל 178,188 • גי 170,915
פל 156,369 • המ 98,185

94,471
גל 92,581 • גי 88,802
פל 81,245 • המ 51,014

2,762.96

23
גל  23 • גי  22
פל  20 • המ  13

256000 15360 32
33 2י 11ש

218,286
גל 213,920 • גי 205,188
פל 187,725 • המ 117,874

113,461
גל 111,191 • גי 106,653
פל 97,576 • המ 61,268

3,317.47

28
גל  27 • גי  26
פל  24 • המ  15

264000 15840 33
34 2י 20ש

262,039
גל 256,798 • גי 246,316
פל 225,353 • המ 141,501

136,249
גל 133,524 • גי 128,074
פל 117,174 • המ 73,574

3,982.88

33
גל  32 • גי  31
פל  28 • המ  18

272000 16320 34
35 3י 5ש

314,543
גל 308,252 • גי 295,670
פל 270,506 • המ 169,853

163,595
גל 160,323 • גי 153,779
פל 140,691 • המ 88,341

4,781.38

40
גל  39 • גי  37
פל  34 • המ  22

280000 16800 35
36 3י 16ש

377,548
גל 369,997 • גי 354,895
פל 324,691 • המ 203,875

196,409
גל 192,480 • גי 184,624
פל 168,911 • המ 106,060

5,739.57

48
גל  47 • גי  45
פל  41 • המ  26

288000 17280 36
37 4י 5ש

453,153
גל 444,089 • גי 425,963
פל 389,711 • המ 244,702

235,787
גל 231,071 • גי 221,639
פל 202,776 • המ 127,324

6,889.4

57
גל  56 • גי  54
פל  49 • המ  31

296000 17760 37
38 4י 19ש

543,880
גל 533,002 • גי 511,247
פל 467,736 • המ 293,695

283,041
גל 277,380 • גי 266,058
פל 243,415 • המ 152,842

8,269.21

68
גל  67 • גי  64
פל  59 • המ  37

304000 18240 38
39 5י 11ש

652,752
גל 639,696 • גי 613,586
פל 561,366 • המ 352,486

339,745
גל 332,950 • גי 319,360
פל 292,180 • המ 183,462

9,924.97

82
גל  80 • גי  77
פל  70 • המ  44

312000 18720 39
40 6י 6ש

783,398
גל 767,730 • גי 736,394
פל 673,722 • המ 423,034

407,790
גל 399,634 • גי 383,322
פל 350,699 • המ 220,206

11,911.88

98
גל  96 • גי  92
פל  85 • המ  53

320000 19200 40
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! קיבולת לכל משאב קיבולת בטוחה מפני בזיזה לכל משאב רמה

Advertisement