FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך מחסן נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132x, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.


מחסן
מחסן
מחקר דרוש
שימור
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

חלק מהמשאבים שלך מוגן במחסן. המחסן שומר מפני בוזזים רשעים, גשם, ציפורים ושאר מיני מזיקים. אחראי המחסן מעודכן תמידית לגבי מצב המלאי שלך. הרחבת המחסן תאפשר לך להגן על יותר משאבים ולהגדיל את כמות איחסון המשאבים בעיר.

שימוש

השימוש המרכזי של המחסן הוא כמובן איחסון המשאבים בעיר. אם המחסן מלא לחלוטין, משאבים נוספים שיישלחו לעיר או שייוצרו במנסרה או במכרה, יאבדו לעד. לכן יש לשים לב לקיבולת המחסן ולכמות המשאבים שבעיר.
שימוש נוסף ולא פחות חשוב של המחסן, הוא הגנה על חלק קטן מהמשאבים מפני בזיזה. כמובן שקיבולת האחסון הבטוחה מפני בזיזה קטנה באופן משמעותי מקיבולת האחסון הכללית.
במחסן ישנו פירוט של מצב האחסון. לכל משאב ניתן לראות את הכמות הכוללת המאוחסנת בעיר, הכמות הבטוחה מפני בזיזה, הכמות הניתנת לבזיזה וכן הקיבולת המקסימלית של העיר.

השפעה

כל רמה של מחסן מגדילה את קיבולת האחסון של כל משאב ב-8,000 כאשר 480 יחידות מכל משאב בטוחות מפני בזיזה.
המחסן הוא המבנה היחיד אותו ניתן לבנות ביותר ממקום אחד בעיר. כך ששני מחסנים ברמה 6 מאפשרים אותה קיבולת אחסון כמו מחסן אחד ברמה 12, או כמו 3 מחסנים ברמה 4. עם זאת, ניתן לבנות עד ארבעה מחסנים בלבד.
זה המקום לציין כי גם לבניין העירייה קיבולת אחסון של 2,500 יחידות מכל משאב כאשר 100 יחידות מכל משאב בטוחות מפני בזיזה. לכן, כדי לחשב את קיבולת האחסון הכוללת של העיר, יש להכפיל את סך רמות כל המחסנים ב-8,000 ולהוסיף למכפלה המתקבלת 2,500 בגין בניין העירייה וכדי לחשב את את קיבולת האחסון הבטוחה מפני בזיזה, יש להכפיל את סך רמות רמות כל המחסנים ב-480 ולהוסיף למכפלה המתקבלת 100, בגין בניין העירייה.
יש להדגיש כי הקיבולת מחושבת לכל משאב בנפרד ולא ניתן להחזיק למשל 16,000 עצים ו-0 שיש במקום 8,000 מכל אחד.

מידע על קיבולת אחסון

על כל הרחבה של המאגר, מקבלים תוספת של 32,000 קיבולת אחסון עבור כל משאב. ניתן לבנות רק מאגר אחד בכל העיר.

  • מחסן מוסיף 8.000 קיבולת אחסון לכל רמה , המוגדר בנפרד בתרשים זה. בנוסף, גם המבנה מאגר מעניק קיבולת נוספת למשאבים בעיר אך הוא אינו מגן על המשאבים. ניתן לבנות מאגר 1 בלבד בעיר.
  • העירייה מוסיפה תוספת של 2,500 קיבולת אחסון של העץ ו-2,500 קיבולת אחסון לכל המשאבים (היוקרתיים) , והוא מחושב בנפרד בתרשים זה.
  • כאשר משאב המאוחסן מגיע ל75% קיבולת אחסון המרבי המותר, הסכום נראה אדום. כאשר הסכום מגיע ל 100%, הסכום מופיע ב אדום מודגש. כל סכום שקיבל מעבר לכל היותר הוא הפסד. כדי להגדיל את קיבולת האחסון, צריך לשדרג את המחסן שלך (או לבנות עוד אחד).
  • אתה יכול להכפיל את כמות המשאבים המאוחסנים על ידי המחסן, ועל ידי המאגר לביניין העירייה במשך 7 ימים על ידי ההוצאה 24 אמברוסיה.

הרחבה

המבנה מחסן מוגבל לרמה 40 ולא ניתן לשדרג אותו מעבר לכך.
עד רמה 35, המחסן יכול להכיל בעצמו את כמות המשאבים הדרושה לשדרוגו. רק החל מרמה זו ואילך (ובתלות במחקרים מוזילים ובמבנים חוסכי עלויות) נדרש מחסן נוסף כדי להכיל את כמות המשאבים לשדרוג המחסן.
קיבולת האיחסון והקיבולת הבטוחה מפני בזיזה שבטבלה לכל רמה מתייחסות למחסן אחד ברמה זו. הן אינן מביאות בחשבון את קיבולת בניין העירייה וקיבולת של מחסנים נוספים, אם ישנם בעיר. בנוסף יש לזכור כי הקיבולת המצויינת מתייחסת לכל משאב בנפרד.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן ! קיבולת קיבולת בטוחה רמה
1 1דק

160
גל 156 • גי 150
פל 137 • המ 86

-

1.6

0

80004801
2 7דק

288
גל 282 • גי 270
פל 247 • המ 155

-

2.88

0

160009602
3 35ד 7ש

442
גל 433 • גי 415
פל 380 • המ 238

-

4.42

0

2400014403
4 45ד 4ש

626
גל 613 • גי 588
פל 538 • המ 338

96
גל 94 • גי 90
פל 82 • המ 51

7.22

0

3200019204
5 56ד 25ש

847
גל 830 • גי 796
פל 728 • המ 457

211
גל 206 • גי 198
פל 181 • המ 113

10.58

0

4000024005
6 1ש 9ד

1,113
גל 1,090 • גי 1,046
פל 957 • המ 601

349
גל 342 • גי 328
פל 300 • המ 188

14.62

0

4800028806
7 1ש 24ד

1,431
גל 1,402 • גי 1,345
פל 1,230 • המ 772

515
גל 504 • גי 484
פל 442 • המ 278

19.46

0

5600033607
8 1ש 40ד

1,813
גל 1,776 • גי 1,704
פל 1,559 • המ 979

714
גל 699 • גי 671
פל 614 • המ 385

25.27

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

6400038408
9 2ש 6ד

2,272
גל 2,226 • גי 2,135
פל 1,953 • המ 1,226

953
גל 933 • גי 895
פל 819 • המ 514

32.25

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

7200043209
10 2ש 21ד

2,822
גל 2,765 • גי 2,652
פל 2,426 • המ 1,523

1,240
גל 1,215 • גי 1,165
פל 1,066 • המ 669

40.62

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

80000480010
11 2ש 46ד

3,483
גל 3,413 • גי 3,274
פל 2,995 • המ 1,880

1,584
גל 1,552 • גי 1,488
פל 1,362 • המ 855

50.67

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

88000528011
12 3ש 15ד

4,275
גל 4,189 • גי 4,018
פל 3,676 • המ 2,308

1,997
גל 1,957 • גי 1,877
פל 1,717 • המ 1,078

62.72

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

96000576012
13 3ש 47ד

5,226
גל 5,121 • גי 4,912
פל 4,494 • המ 2,822

2,492
גל 2,442 • גי 2,342
פל 2,143 • המ 1,345

77.18

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

104000624013
14 4ש 24ד

6,368
גל 6,240 • גי 5,985
פל 5,476 • המ 3,438

3,086
גל 3,024 • גי 2,900
פל 2,653 • המ 1,666

94.54

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

112000672014
15 5ש 6ד

7,737
גל 7,582 • גי 7,272
פל 6,653 • המ 4,177

3,800
גל 3,724 • גי 3,572
פל 3,268 • המ 2,052

115.37

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

120000720015
16 5ש 54ד

9,380
גל 9,192 • גי 8,817
פל 8,066 • המ 5,065

4,656
גל 4,562 • גי 4,376
פל 4,004 • המ 2,514

140.36

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

128000768016
17 6ש 49ד

11,353
גל 11,125 • גי 10,671
פל 9,763 • המ 6,130

5,683
גל 5,569 • גי 5,342
פל 4,887 • המ 3,068

170.36

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

136000816017
18 7ש 51ד

13,719
גל 13,444 • גי 12,895
פל 11,798 • המ 7,408

6,915
גל 6,776 • גי 6,500
פל 5,946 • המ 3,734

206.34

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

144000864018
19 9ש 2ד

16,559
גל 16,227 • גי 15,565
פל 14,240 • המ 8,941

8,394
גל 8,226 • גי 7,890
פל 7,218 • המ 4,532

249.53

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

152000912019
20 10ש 23ד

19,967
גל 19,567 • גי 18,768
פל 17,171 • המ 10,782

10,169
גל 9,965 • גי 9,558
פל 8,745 • המ 5,491

301.36

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

160000960020
21 11ש 56ד

24,056
גל 23,574 • גי 22,612
פל 20,688 • המ 12,990

12,299
גל 12,053 • גי 11,561
פל 10,577 • המ 6,641

363.55

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

1680001008021
22 13ש 41ד

28,963
גל 28,383 • גי 27,225
פל 24,908 • המ 15,640

14,855
גל 14,557 • גי 13,963
פל 12,775 • המ 8,021

438.18

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

1760001056022
23 15ש 41ד

34,852
גל 34,154 • גי 32,760
פל 29,972 • המ 18,820

17,922
גל 17,563 • גי 16,846
פל 15,412 • המ 9,677

527.74

5
גל  5 • גי  4
פל  4 • המ  3

1840001104023
24 17ש 58ד

41,918
גל 41,079 • גי 39,402
פל 36,049 • המ 22,635

21,602
גל 21,169 • גי 20,305
פל 18,577 • המ 11,665

635.2

6
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

1920001152024
25 20ש 34ד

50,398
גל 49,390 • גי 47,374
פל 43,342 • המ 27,214

26,019
גל 25,498 • גי 24,457
פל 22,376 • המ 14,050

764.17

7
גל  6 • גי  6
פל  6 • המ  4

2000001200025
26 23ש 32ד

60,574
גל 59,362 • גי 56,939
פל 52,093 • המ 32,709

31,319
גל 30,692 • גי 29,439
פל 26,934 • המ 16,912

918.93

8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4

2080001248026
27 1י 2ש

72,784
גל 71,328 • גי 68,416
פל 62,594 • המ 39,303

37,678
גל 36,924 • גי 35,417
פל 32,403 • המ 20,346

1,104.62

9
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5

2160001296027
28 1י 6ש

87,437
גל 85,688 • גי 82,190
פל 75,195 • המ 47,215

45,310
גל 44,403 • גי 42,591
פל 38,966 • המ 24,467

1,327.47

11
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6

2240001344028
29 1י 11ש

105,021
גל 102,920 • גי 98,719
פל 90,318 • המ 56,711

54,468
גל 53,378 • גי 51,199
פל 46,842 • המ 29,412

1,594.89

13
גל  13 • גי  13
פל  12 • המ  7

2320001392029
30 1י 16ש

126,121
גל 123,598 • גי 118,553
פל 108,464 • המ 68,105

65,458
גל 64,148 • גי 61,530
פל 56,293 • המ 35,347

1,915.79

16
גל  16 • גי  15
פל  14 • המ  9

2400001440030
31 1י 21ש

151,441
גל 148,412 • גי 142,354
פל 130,239 • המ 81,778

78,645
גל 77,072 • גי 73,926
פל 67,634 • המ 42,468

2,300.86

19
גל  19 • גי  18
פל  17 • המ  11

2480001488031
32 2י 4ש

181,825
גל 178,188 • גי 170,915
פל 156,369 • המ 98,185

94,471
גל 92,581 • גי 88,802
פל 81,245 • המ 51,014

2,762.96

23
גל  23 • גי  22
פל  20 • המ  13

2560001536032
33 2י 11ש

218,286
גל 213,920 • גי 205,188
פל 187,725 • המ 117,874

113,461
גל 111,191 • גי 106,653
פל 97,576 • המ 61,268

3,317.47

28
גל  27 • גי  26
פל  24 • המ  15

2640001584033
34 2י 20ש

262,039
גל 256,798 • גי 246,316
פל 225,353 • המ 141,501

136,249
גל 133,524 • גי 128,074
פל 117,174 • המ 73,574

3,982.88

33
גל  32 • גי  31
פל  28 • המ  18

2720001632034
35 3י 5ש

314,543
גל 308,252 • גי 295,670
פל 270,506 • המ 169,853

163,595
גל 160,323 • גי 153,779
פל 140,691 • המ 88,341

4,781.38

40
גל  39 • גי  37
פל  34 • המ  22

2800001680035
36 3י 16ש

377,548
גל 369,997 • גי 354,895
פל 324,691 • המ 203,875

196,409
גל 192,480 • גי 184,624
פל 168,911 • המ 106,060

5,739.57

48
גל  47 • גי  45
פל  41 • המ  26

2880001728036
37 4י 5ש

453,153
גל 444,089 • גי 425,963
פל 389,711 • המ 244,702

235,787
גל 231,071 • גי 221,639
פל 202,776 • המ 127,324

6,889.4

57
גל  56 • גי  54
פל  49 • המ  31

2960001776037
38 4י 19ש

543,880
גל 533,002 • גי 511,247
פל 467,736 • המ 293,695

283,041
גל 277,380 • גי 266,058
פל 243,415 • המ 152,842

8,269.21

68
גל  67 • גי  64
פל  59 • המ  37

3040001824038
39 5י 11ש

652,752
גל 639,696 • גי 613,586
פל 561,366 • המ 352,486

339,745
גל 332,950 • גי 319,360
פל 292,180 • המ 183,462

9,924.97

82
גל  80 • גי  77
פל  70 • המ  44

3120001872039
40 6י 6ש

783,398
גל 767,730 • גי 736,394
פל 673,722 • המ 423,034

407,790
גל 399,634 • גי 383,322
פל 350,699 • המ 220,206

11,911.88

98
גל  96 • גי  92
פל  85 • המ  53

3200001920040
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן ! קיבולת קיבולת בטוחה רמה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.