FANDOM


הערך דורש תיקון סימןקריאה
יתכן שהערך מחקרים אינו מעודכן או מכיל מידע שגוי.

מחקר הנו מרכיב חיוני בקידום התרבות באימפריה שלך, על ידי המחקרים תוכל לבנות מבנים נוספים ולאמן יחידות וספינות חדשות. על מנת להתחיל לחקור, כל שעליך לעשות הוא לבנות אקדמיה ולהקצות אזרחים שיחקרו בה. ישנם ארבעה תחומי מחקר : לוחמה ימית, כלכלה, מדע וצבא. כל מחקר דורש כמות מסוימת של נקודות מחקר. ניתן לקרוא תיאור מפורט של כל אחת מהמחקרים שניתן לחקור בספרייה שבתוך המשחק, אשר נמצא במבט בחוקר שנמצא בשורה העליונה במסך המשחק.

כל אזרח המוקצה לעבודה כמדען באקדמיה מפיק נקודת מחקר אחת לשעה. בנוסף, מספר מחקרים בתחום המדע עוזרים להגדלת כמות נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה. באפשרותך לראות אצל יועץ המחקר במצב פרומיום כמה נקודות מחקר צברת, כמה נקודות מחקר אתה מרוויח בשעה ומהו סך המדענים באקדמיות שלך.

בגרסה החדשה אתם לא בוחרים תחום מחקר. אתם מקצה מדענים באקדמיה, בכל שעה אתם מקבלים X נק' מחקר. יותר מדענים=יותר נק' מחקר בשעה. כל מדען מביא 1 נקודות מחקר בשעה, כלומר מס' מדענים = מס' נקודות בשעה.  נקודות המחקר המיוצרות ע"י המדענים נאגרות. כל מחקר דורש מספר מסוים של נקודות מחקר, ברגע שיש ברשותכם את מספר נקודות המחקר הדרושות אתם יכולים להשלים אותו דרך יועץ המחקר.

יועץ המחקר מציג לכם את המחקר האחרון בכל תחום מחקר. אם יש לכם מספיק נקודות מחקר כדי להשלים מחקר מסוים יופיע לכם הכפתור "בצע מחקר". לחיצה עליו תשלים את אותו מחקר.

שימו לב: מחקרים רבים דורשים חקירת מחקרים הקודמים להם בתחומים שונים על מנת שתוכל לחקור אותם. כלומר, גם אם יש ברשותכם מספיק נקודות מחקר כדי לקנות מחקר מסוים אבל לא השלמתם מחקר אחר לא יופיע לכם הכפתור "בצע מחקר" ובמקומו יהיה כתוב: הדרישות למחקר לא מולאו (המחקר הבא הינו: X) .

היתרון בשיטה החדשה הוא שלא צריכים להתחייב מראש מה חוקרים.

ביועץ המחקר מופיע הזמן הדרוש להשלמת כל מחקר ע"פ כמות המדענים שנמצאים באותו הזמן.

ניתן לקנות נקודות מחקר תמורת גבישי קריסטל אחרי שחוקרים את המחקר ניסויים.

כמה נקודות מחקר מדען מפיק בשעה? עריכה

  • עד המחקר נייר, כל מדען מפיק 1 נקודות מחקר בשעה.
  • המחקר נייר מגדיל את נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה ב 2%, כלומר כל מדען מפיק 1.02 נק' מחקר בשעה.
  • המחקר דיו מגדיל את נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה ב 4%,השפעה זו מתווספת להשפעה של המחקר נייר, כלומר כל מדען מפיק 1.06 נק' מחקר בשעה.
  • המחקר עט מכני מגדיל את נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה ב 8%,השפעה זו מתווספת להשפעה של המחקרים נייר ודיו, כלומר כל מדען מפיק 1.14 נק' מחקר בשעה.
  • המחקר עתיד מדעי מגדיל את נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה ב 2%,השפעה זו מתווספת להשפעה של המחקרים נייר, דיו ועט מכני, כלומר כל מדען מפיק 1.16 נק' מחקר בשעה.
  • כל שלב של עתיד מדעי מגדיל את נקודות המחקר שמפיק כל מדען בשעה ב 2% נוספים. אחרי חקירת עתיד מדעי שלב 2 כל מדען מפיק 1.18 נק' מחקר בשעה, אחרי חקירת עתיד מדעי שלב 3 כל מדען מפיק 1.20 נק' מחקר בשעה וכו'.


טבלת מחקרים עריכה

בטבלה הבאה נמצאים כל המחקרים, מסודרים על פי תחום המחקר ועל פי מספר נקודות המחקר הדרושות:

מחקר קטןלוחמה ימיתכלכלהמדעצבא
8 נגרות כלכלה מדע מבדוק
12 נשקי סיפון שימור מדע צבא
18 פיראטיות כלכלה מדע צבא
1st 24 תחזוקת ספינה גלגלת חפירת באר מפות
24 2nd שוקע אוניה כלכלה מדע צבא
30 לוחמה ימית כלכלה נייר צבא
112 לוחמה ימית שפע מדע צבא
336 הרחבה גידול יין מדע צבא מקצועי
420 לוחמה ימית כלכלה ריגול צבא
1032 תרבויות זרות כלכלה מדע מצור
1204 לוחמה ימית איסוף משאבים משופר מדע צבא
1428 לוחמה ימית כלכלה פוליתאיזם צבא
2236 זפת גיאומטריה מדע כללי המוסר
2652 לוחמה ימית כלכלה דיו צבא
2836 לוחמה ימית כלכלה הקמת ממשלה צבא
3264 שוק כלכלה מדע בליסטיקה
3672 לוחמה ימית אדריכלות מדע צבא
4320 לוחמה ימית כלכלה המצאה צבא
7020 אש יוונית כלכלה מדע חוק המנוף
7200 לוחמה ימית יום חופש מדע צבא
8242 לוחמה ימית חקיקה מדע צבא
8694 לוחמה ימית כלכלה החלפת תרבות צבא
9936 משקל נגד כלכלה מדע צבא
10764 לוחמה ימית מומחיות קולינרית מדע צבא
11592 לוחמה ימית כלכלה מדע מושל
14952 לוחמה ימית כלכלה אנטומיה צבא
17064 דיפלומטיה כלכלה מדע צבא
19908 לוחמה ימית ידיים עוזרות מדע פירוטכניקה
1st 21360 לוחמה ימית כלכלה אופטיקה צבא
2nd 21360 לוחמה ימית כלכלה ניסויים צבא
25632 מפות ים פלס בנאים מדע לוגיסטיקה
31968 לוחמה ימית כלכלה עט מכני צבא
38400 מנוע גלגל משוטים כלכלה מדע אבקת שריפה
46848 לוחמה ימית כלכלה מעוף הציפור צבא
1st 48000 לוחמה ימית מכבש יינות מדע צבא
2nd 48000 לוחמה ימית מאגר מדע צבא
53000 איטום כלכלה מדע צבא
56000 שוק שחור כלכלה מדע צבא
93240 חיבור מרגמה כלכלה מדע צבא
106560 לוחמה ימית ביורוקרטיה מדע רובוטיקה
120000 אילי ברזל עצומים כלכלה מדע צבא
144720 לוחמה ימית כלכלה צינור מכתב צבא
202074 לוחמה ימית כלכלה מדינת דת צבא
209040 לוחמה ימית כלכלה מדע יציקת קנה
209880 לוחמה ימית כלכלה תא לחץ צבא
241200 לוחמה ימית אוטופיה מדע צבא
444000 לוחמה ימית כלכלה העקרון הארכדמאי צבא
475000 בסיס ימי מרוחק כלכלה מדע צבא
532800 עתיד לוחמה ימית עתיד כלכלי מדע עתיד צבאי
610560 לוחמה ימית כלכלה עתיד מדעי צבא

כל חבר שלך מקבל 1% מעלות המחקר שלך(זה לא גורם למחקר להיות יקר יותר)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.