Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

יש שם יותר מאשר אוקיינוס! יותר איים מחכים להתגלות. אנחנו לא לבד! אנחנו יכולים להשיג אדמה על אחד האיים שהתגלו, לקבל משאבים חדשים ולהכיר אנשים חדשים! והפקידים שלנו משתוקקים לנהל יותר!

השפעה

מאפשר בניית ארמונות, מגורי מושל וייסוד מושבות.

כמו כן, לא ניתן לשלוח משאבים והתקפות לערים שאינן בקבוצת האיים הצמודה לעיר שלך בטרם חקרת הרחבהAdvertisement