FANDOMתיאור

המדענים שלנו מצאו נוזל כבד שיש לו ריח רע! אבל מאז שהתחלנו להדביק איתו את הספינות שלנו כמעט כבר אין חורים לסתום!

השפעה

מקטין את תחזוקת הספינות ב-4%.