Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

אם האזרחים שלנו יעזרו לנו קצת יותר, במקום להשתזף כל היום בחוף, נקבל יותר משאבים והם יקבלו פחות כוויות שמש. תמיד יש צורך בעזרה במכרות, במנסרות ובכרמים.

השפעה

מאפשר העמסת יתר של משאבים: באפשרותך להגדיל את מכסת הפועלים עד 50% נוספים, אך כל פועל (מהיותו לא מיומן) מפיק רק 25%.
בסך הכל, ניתן להגדיל את התפוקה ב-12.5%.Advertisement