Ikariam Wiki


תיאור

העצים מהיערות הירוקים באי שלנו יכולים להיות חזקים מספיק אפילו למגני הפלנקסים שלנו. ועבודות עץ חזקות יכולות לשאת את משקל הגגות על הבניינים שלנו. אבל כדי להיות כך, הכורתים חייבים להיות נבחרים ולטפל בזה כמו שצריך! נגר בעיירה שלנו יכול לטפל בזה ואנחנו אפילו נשתמש בפחות חומרי בנייה!

השפעה

מאפשר בניית נגריה.