Ikariam Wiki
Advertisement
מחקר:ניסויים
מדע.jpg
מדע
נקודות מחקר
21,360 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
427.2
דרישות
אופטיקה (מדע)
מאפשר
עט מכני (מדע)


החוקרים שלנו רוצים את האפשרות לבדוק את התיאוריות שלהם הלכה למעשה. נסיונות אלו ככל הנראה יאיצו את זמן המחקר, אבל לשם כך תידרש כמות נוספת של ציוד מעבדה.

השפעה

רכישת נקודות מחקר תמורת גבישי קריסטל.

הסבר

ההסבר מאת: WIN DOS

אחרי שחקרתם את המחקר ניסויים באקדמיה תופיע לכם הודעה כזו:

המדענים שלנו ערכו ניסויים רבים עד שגילו דרך לייצר 77892. דרוש לנו 155784 קריסטלים על מנת לבצע את הניסוי. אבל היזהר! התגובות הכימיות המתחוללות בזמן הניסוי קולניות ומרשימות. לכן יידרשו למדענים 4ש שעות לניקוי המעבדה לפני שיוכלו לבצע ניסויים עם קריסטל.

המספר שהדגשתי הוא כמות נקודות המחקר שניתן לקנות תמורת קריסטלים. הכמות הזאת מחושבת ע"פ סך נקודות המחקר שחקרתם עד היום לחלק ל-30. זה אומר שכל 30 נקודות מחקר נוספות, מעלות את סכום נקודות המחקר לקניה בעוד 1. מספר הנקודות שניתן לקנות כל הזמן גדל, ולא קטן כמו בגירסה הקודמת. יש 4 שעות הפסקה בין קנייה לקנייה. אתם פשוט קונים והנקודות מתווספות לסה"כ נקודות המחקר שלכם . זה יכול להיות יותר או פחות ממה שאתה צריכים להשלמת מחקר.

תמורת כל 2 קריסטל (לפני הנחה של משרד אופטיקאי) אתם מקבלים נקודת מחקר אחת.

החל מגרסא 0.3.3 הניסויים הוגבלו והמקסימום קריסטלים שתוכלו להשתמש בהם יהיה 300,000,כלומר שהניסוי הגדול ביותר שתוכלו לעשות יביא לכם 150,000 נקודות מחקר.


Advertisement