FANDOM


עתיד לוחמה ימית (שלב 1) עריכה

עתיד לוחמה ימית

לוחמה ימית

נקודות מחקר
532,800 
ניקוד מדענים
10,656
דרישות
חיבור מרגמה (לוחמה ימית)

אוטופיה (כלכלה)
העקרון הארכימדאי (מדע)
יציקת קנה (צבא)

מאפשר
עתיד לוחמה ימית 2 (לוחמה ימית)


תיאור עריכה

הסודות של האוקיינוסים סוף סוף שלנו! הספינות שלנו נהפכות כל הזמן לחזקות וטובות יותר! כמעט ואין ספינות בים הזה שמסוגלות להתחרות בשלך.

השפעה עריכה

מקטין את תחזוקת הספינות ב-2% בכל שלב.

עתיד הלוחמה הימית מוריד 2% מתחזוקת הספינה בכל רמה שלו, לדוגמא:

אם העתיד רמה 2, וחקרתי אותו, אז התחזוקה מופחתת כבר ב 4%.

רמת עתיד הלוחמה הימית הגדולה ביותר היא רמה 25.

שלב נקודות מחקר ניקוד מדענים דרישות
עתיד לוחמה ימית 1 532,800 10,656 חיבור מרגמה, אוטופיה,

העקרון הארכימדאי, יציקת קנה

עתיד לוחמה ימית 2 1,065,600 21,312 עתיד לוחמה ימית 1
עתיד לוחמה ימית 3 1,598,400 31,968 עתיד לוחמה ימית 2
עתיד לוחמה ימית 4 2,131,200 42,624 עתיד לוחמה ימית 3
עתיד לוחמה ימית 5 2,664,000 53,280 עתיד לוחמה ימית 4
עתיד לוחמה ימית 6 3,196,800 63,936 עתיד לוחמה ימית 5
עתיד לוחמה ימית 7 3,729,600 74,592 עתיד לוחמה ימית 6
עתיד לוחמה ימית 8 4,262,400 85,248 עתיד לוחמה ימית 7
עתיד לוחמה ימית 9 4,795,200 95,904 עתיד לוחמה ימית 8
עתיד לוחמה ימית 10 5,328,000 106,560 עתיד לוחמה ימית 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.