FANDOMתיאור עריכה

מבצר חזק עם צוות חזק משתוקק לפקודות שלך. הם מחפשים לבזוז ולהשיג נקודות וזהב. תהילה וכמויות עצומות של משאבים יקבל הפירט המוצלח ביותר. מפה אתה יכול להתחיל את הבזיזה על מבצרי פירטים אחרים.

השפעה עריכה

מאפשר בנייה של מבצר פירטים, פעולות לכידה, פשיטות, השתתפות בטבלת נקודות הפשיטה.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.