FANDOMתיאור

המוצרים הזרים מהאיים הרחוקים הגיעו לשוק שלנו. כאן אנחנו יכולים לבצע עסקאות עם סוחרים, כך שאנחנו בטוח נקבל את כל חומרי הגלם הדרושים.

השפעה

חתימת חוזה סחר.