FANDOMתיאור

אם נכיר את שאר האנשים, זה יעזור לנו להתקדם בעצמנו. שיחות חולין ומילים יפות יכולות לעשות פלאים ולהוביל לבריתות חדשות ולחברות. כמובן שנזדקק לבניין יפה וחמים בשביל כל השגרירים וכל הארוחות שנערוך כאן לכבודם!

השפעה

מאפשר בניית שגרירויות.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.