FANDOM


מציאת משתמש חסום
 
 
 
 
הדף הראשון
הדף הראשון
הדף הקודם
הדף הקודם
הדף האחרון
הדף האחרון
זמן יעד פקיעה מפעיל חוסם הגדרות חסימה סיבה
10:29, באפריל 8, 201777.138.83.81 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)משתמשים אנונימיים בלבד, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (יצירת ערכים שאינם מתאימים לאיקיפדיה)
10:29, באפריל 8, 201779.180.51.30 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)משתמשים אנונימיים בלבד, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (יצירת ערכים שאינם מתאימים לאיקיפדיה)
03:27, באוקטובר 29, 201685.64.244.126 (wall)בלתי מוגבל בזמןKorelkashri (wall | תרומות)משתמשים אנונימיים בלבד (שימוש בשפה לא נאותה)
22:18, בפברואר 15, 2016מקי סכינאי (wall | תרומות)בלתי מוגבל בזמןKorelkashri (wall | תרומות)  (יצירת ערכים שאינם מתאימים לאיקיפדיה: הערך "פורום הייד פארק")
11:56, במאי 16, 2015Linux2000 (wall | תרומות)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הרס של ערכים, ספאם)
11:54, במאי 16, 20155.29.14.172 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
06:28, במאי 26, 201495.86.110.32 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
06:44, במאי 12, 201441.228.40.31 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
06:43, במאי 12, 201446.116.198.131 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
14:59, באפריל 9, 2014109.64.169.62 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
15:53, במרץ 26, 201485.250.3.150 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (לא חייבים לך כלום, יש צורה להתבטא)
17:59, במרץ 20, 2014213.151.38.165 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
17:57, במרץ 20, 201446.116.235.190 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
17:56, במרץ 20, 2014149.78.82.46 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
09:51, במרץ 17, 2014Yakovso (wall | תרומות)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (אדמין לא מורשה)
16:21, במרץ 14, 201485.130.192.108 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
15:09, בפברואר 25, 201479.177.180.197 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
21:31, בינואר 26, 2014109.65.161.31 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
21:31, בינואר 26, 201485.64.217.65 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
17:00, בדצמבר 29, 201399.46.189.233 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
16:41, בנובמבר 11, 201387.68.47.171 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
11:01, באוקטובר 26, 201385.64.215.234 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
12:10, באוקטובר 15, 201385.64.210.125 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
18:41, באוקטובר 5, 201385.65.80.98 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הוספת מידע שגוי לערכים)
10:11, באוקטובר 4, 201385.65.117.189 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
13:59, באוקטובר 1, 201384.94.186.243 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
13:59, באוקטובר 1, 201377.125.3.173 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
11:50, באוגוסט 19, 2013Ikarimt (wall | תרומות)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (המשתמש נפרץ)
10:12, ביולי 26, 201386.136.211.15 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
10:46, ביוני 20, 201346.117.169.68 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
10:46, ביוני 20, 2013213.57.181.185 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
15:54, ביוני 18, 201384.109.109.152 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
14:40, ביוני 18, 201385.64.221.2 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
16:25, ביוני 12, 2013109.160.193.110 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
16:42, ביוני 4, 2013109.186.248.73 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
13:20, במאי 29, 201346.116.211.246 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה: ספאם)
09:14, במאי 23, 201389.139.187.9 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
13:12, באפריל 25, 2013213.57.136.191 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הסרת תוכן מדפים)
14:05, באפריל 5, 201387.69.104.71 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
09:28, באפריל 1, 201385.250.57.233 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (הוספת מידע שגוי לערכים: למה להשחיט ערכים?)
09:19, באפריל 1, 201385.65.187.167 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
18:09, במרץ 31, 201384.108.246.214 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
14:27, במרץ 24, 201346.116.68.196 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה: בתגובות על ערכים)
14:14, במרץ 24, 201393.172.35.72 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה: ספאם)
15:18, בפברואר 24, 2013213.57.216.199 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
13:17, בינואר 11, 2013109.64.210.249 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה)
18:57, בינואר 5, 201379.176.203.114 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה)
19:00, בדצמבר 10, 2012109.67.167.227 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה: קללות בתגובות על ערכים)
18:59, בדצמבר 10, 201279.183.251.72 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (ספאם ברחבי האיקיפדיה: קללות בתגובות על ערכים)
13:55, באוקטובר 16, 201246.121.239.64 (wall)בלתי מוגבל בזמןBdexE (wall | תרומות)שליחת דוא"ל נחסמה, עריכת דף השיחה האישי נחסמה (שימוש בשפה לא נאותה: יצירת ספאם בערכים)
הדף הראשון
הדף הראשון
הדף הקודם
הדף הקודם
הדף האחרון
הדף האחרון
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.