Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

איזה אירוע הוא מסיבת היין! כל העיר שם כאשר הענבים הטובים ביותר נמחצים ליין וכשהזהב הנוזלי מתיז מסביב, הילדים נהנים יותר מכולם! לעומת זאת, אם נשתמש במכבש יין נאבד הרבה פחות. היינן יכול גם לדאוג לאחסון טוב שיאפשר ליין להזדקן ולהבשיל כראוי!

השפעה

מאפשר בניית מרתפי יינות.Advertisement