FANDOM


מנהיג הברית הוא התפקיד בעל החשיבות וההשפעה הגדולה ביותר.

סמכויות המנהיג

  • מקבל כמות משאבים קטנה כל יום כבונוס,תלוי בכמות חברי הברית (על כל חבר אחד בברית המנהיג מקבל 48 עצים,ו12 מכל משאב יוקרה אחר)
  • יכול לשנות את השם והסמל של הברית.
  • יכול להקצות תפקידים חשובים (דיפלומט, גנרל ומזכיר הברית)
  • יכול לפרק את הברית.
  • יכול למנות מנהיג חדש, בתנאי שיש לו מספיק נקודות דיפלומטיה כדי לקבל עליו את התפקיד.(העברת מנהיגות הברית).
  • יכול להעביר נק' דיפלומטיה לברית המאפשרות לצירוף חברי ברית חדשים (נדרשת נקודת דיפלומטייה אחת על מנת לצרף חבר ברית)

בונוס משאבים

מדי יום,מנהיג הברית מקבל כמות משאבים מסוימת בעיר הבירה שלו.

כמות המשאבים שהמנהיג מקבל בכל יום תלויה במספר חברי הברית. על כל חבר בברית המנהיג מקבל 48 עץ ו-12 מכל משאב יוקרה.

העברת נקודות דיפלומטיה לברית

המנהיג יכול להעביר את נקודות הדיפלומטיה הפנויות שלו לברית. כל חבר בבברית "תופס" נקודת דיפלומטיה אחת.

צרוף חבר לברית דורש נק' דיפלומטיה אחת פנויה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.