Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

חדשות נפלאות עבור המלחים שלנו: גלגל משוטים מונע קיטור מאפשר לספינות שלנו לנוע במהירות גדולה יותר. עכשיו אנחנו יכולים ללמד את האויב מה זה פחד בעזרת איילי הברזל האימתנים שלנו!

השפעה

מאפשר בניית אייל-ברזל מושט במספנה.Advertisement