Ikariam Wiki
Advertisement
הערך נמצא בעריכה הערך נמצא בעריכה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: Yuval132x.
מספנה
מספנה.png
מחקר דרוש
מבדוק
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

במספנה מכינים את ספינות הקרב לקראת מסעות ארוכים מעבר לאוקינוסים.

ככל שהמספנה יותר גדולה כך היא יכולה לבנות יותר מהר את ספינות הקרב.

לכל סוג של ספינת קרב יש דרגת מינימום למספנה.

כלומר ספינות מסוג מסוים יכולות להבנות במספנה רק אחרי שרמת המספנה תהייה שווה או גדולה לרמת המספנה המינימאלית של אותו סוג סירות.

תוכן עניינים

==פרטי הרחבה==

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
|- class="odd"

| 1 | 43ד 12ש

|

105
גל 102 • גי 98
פל 90 • המ 56

| -

| 1.05

| 0

|| אייל ברזל ||1 |- class="even" 

| 2 | 51ד 18ש

|

202
גל 197 • גי 189
פל 173 • המ 109

| -

| 2.02

| 0

|| 
||2 |- class="odd" 

| 3 | 59ד 48ש

|

324
גל 317 • גי 304
פל 278 • המ 174

| -

| 3.24

| 0


|| 

קטפולטה בליסטרה||3 |- class="even" | 4 | 1ש 8ד

|

477
גל 467 • גי 448
פל 410 • המ 257

| -

| 4.77

| 0

|| 

להביור ||4 |- class="odd" | 5 | 1ש 18ד

|

671
גל 657 • גי 630
פל 577 • המ 362

| -

| 6.71

| 0

|| 
||5 |- class="even" 

| 6 | 1ש 27ד

|

914
גל 895 • גי 859
פל 786 • המ 493

|

778
גל 762 • גי 731
פל 669 • המ 420

| 16.92

| 0


|| 
||6

נושא מפציצים.gif
||7 |- class="odd" | 7 | 1ש 38ד

|

1,222
גל 1,197 • גי 1,148
פל 1,050 • המ 659

|

1,052
גל 1,030 • גי 988
פל 904 • המ 568

| 22.74

| 0


|| 

||7 |- class="even" | 8 | 1ש 49ד

|

1,609
גל 1,576 • גי 1,512
פל 1,383 • המ 868

|

1,397
גל 1,369 • גי 1,313
פל 1,201 • המ 754

| 30.06

| 1
גל  1 • גי  1
פל  0 • המ  0

|| - File:Ship_tender_r_120x100.gif|thumb|60x60px]]||8]] |- class="odd" 

| 9 | 2ש 33ש

|

2,096
גל 2,054 • גי 1,970
פל 1,802 • המ 1,131

|

1,832
גל 1,795 • גי 1,722
פל 1,575 • המ 989

| 39.28

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

|| - ||9 |- class="even" 

| 10 | 2ש 12ד

|

2,711
גל 2,656 • גי 2,548
פל 2,331 • המ 1,463

|

2,381
גל 2,333 • גי 2,238
פל 2,047 • המ 1,285

| 50.92

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

|| - ||10 |- class="odd" 

| 11 | 2ש 25ד

|

3,485
גל 3,415 • גי 3,275
פל 2,997 • המ 1,881

|

3,071
גל 3,009 • גי 2,886
פל 2,641 • המ 1,658

| 65.56

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

|| - ||11 |- class="even" 

| 12 | 2ש 38ד

|

4,460
גל 4,370 • גי 4,192
פל 3,835 • המ 2,408

|

3,942
גל 3,863 • גי 3,705
פל 3,390 • המ 2,128

| 84.02

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

|| - ||12 |- class="odd" 

| 13 | 2ש 52ד

|

5,689
גל 5,575 • גי 5,347
פל 4,892 • המ 3,072

|

5,038
גל 4,937 • גי 4,735
פל 4,332 • המ 2,720

| 107.27

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

|| - ||13 |- class="even" 

| 14 | 3ש 6ד

|

7,238
גל 7,093 • גי 6,803
פל 6,224 • המ 3,908

|

6,420
גל 6,291 • גי 6,034
פל 5,521 • המ 3,466

| 136.58

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

|| - ||14 |- class="odd" 

| 15 | 3ש 21ד

|

9,190
גל 9,006 • גי 8,638
פל 7,903 • המ 4,962

|

8,161
גל 7,997 • גי 7,671
פל 7,018 • המ 4,406

| 173.51

| 1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

|| - ||15 |- class="even" 

| 16 | 3ש 37ד

|

11,648
גל 11,415 • גי 10,949
פל 10,017 • המ 6,289

|

10,354
גל 10,146 • גי 9,732
פל 8,904 • המ 5,591

| 220.02

| 2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

|| - ||16 |- class="odd" 

| 17 | 3ש 54ד

|

14,745
גל 14,450 • גי 13,860
פל 12,680 • המ 7,962

|

13,117
גל 12,854 • גי 12,329
פל 11,280 • המ 7,083

| 278.62

| 2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

|| - ||17 |- class="even" 

| 18 | 4ש 12ד

|

18,650
גל 18,277 • גי 17,531
פל 16,039 • המ 10,071

|

16,600
גל 16,268 • גי 15,604
פל 14,276 • המ 8,964

| 352.5

| 3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

|| - ||18 |- class="odd" 

| 19 | 4ש 31ד

|

23,568
גל 23,096 • גי 22,153
פל 20,268 • המ 12,726

|

20,989
גל 20,569 • גי 19,729
פל 18,050 • המ 11,334

| 445.57

| 3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

|| - ||19 |- class="even" 

| 20 | 4ש 50ד

|

29,765
גל 29,169 • גי 27,979
פל 25,597 • המ 16,073

|

26,517
גל 25,986 • גי 24,925
פל 22,804 • המ 14,319

| 562.82

| 4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2

|| - ||20 |- class="odd" 

| 21 | 5ש 11ד

|

37,572
גל 36,820 • גי 35,317
פל 32,311 • המ 20,288

|

33,484
גל 32,814 • גי 31,474
פל 28,796 • המ 18,081

| 710.56

| 5
גל  5 • גי  5
פל  4 • המ  3

|| - ||21 |- class="even" 

| 22 | 5ש 32ד

|

47,412
גל 46,463 • גי 44,567
פל 40,774 • המ 25,602

|

42,261
גל 41,415 • גי 39,725
פל 36,344 • המ 22,820

| 896.73

| 6
גל  6 • גי  6
פל  5 • המ  4

|| - ||22 |- class="odd" 

| 23 | 5ש 55ד

|

59,807
גל 58,610 • גי 56,218
פל 51,434 • המ 32,295

|

53,321
גל 52,254 • גי 50,121
פל 45,856 • המ 28,793

| 1,131.28

| 8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4

|| - ||23 |- class="even" 

| 24 | 6ש 18ד

|

75,428
גל 73,919 • גי 70,902
פל 64,868 • המ 40,731

|

67,256
גל 65,910 • גי 63,220
פל 57,840 • המ 36,318

| 1,426.84

| 10
גל  10 • גי  9
פל  8 • המ  5

|| - ||24 |- class="odd" 

| 25 | 6ש 43ד

|

95,108
גל 93,205 • גי 89,401
פל 81,792 • המ 51,358

|

84,814
גל 83,117 • גי 79,725
פל 72,940 • המ 45,799

| 1,799.22

| 12
גל  12 • גי  11
פל  11 • המ  7

|| - ||25 |- class="even" 

| 26 | 7ש 9ד

|

119,906
גל 117,507 • גי 112,711
פל 103,119 • המ 64,749

|

106,938
גל 104,799 • גי 100,521
פל 91,966 • המ 57,746

| 2,268.44

| 15
גל  15 • גי  14
פל  13 • המ  8

|| - ||26 |- class="odd" 

| 27 | 7ש 37ד

|

151,151
גל 148,127 • גי 142,081
פל 129,989 • המ 81,621

|

134,814
גל 132,117 • גי 126,725
פל 115,940 • המ 72,799

| 2,859.65

| 19
גל  19 • גי  18
פל  17 • המ  11

|| - ||27 |- class="even" 

| 28 | 8ש 6ד

|

190,520
גל 186,709 • גי 179,088
פל 163,847 • המ 102,880

|

169,937
גל 166,538 • גי 159,740
פל 146,145 • המ 91,765

| 3,604.57

| 24
גל  24 • גי  23
פל  21 • המ  13

|| - ||28 |- class="odd" 

| 29 | 8ש 36ד

|

240,124
גל 235,321 • גי 225,716
פל 206,506 • המ 129,666

|

214,192
גל 209,908 • גי 201,340
פל 184,205 • המ 115,663

| 4,543.16

| 30
גל  30 • גי  29
פל  26 • המ  17

|| - ||29 |- class="even" 

| 30 | 9ש 8ד

|

302,626
גל 296,573 • גי 284,468
פל 260,258 • המ 163,418

|

269,954
גל 264,554 • גי 253,756
פל 232,160 • המ 145,775

| 5,725.8

| 38
גל  37 • גי  36
פל  33 • המ  21

|| - ||30 |- class="odd" 

| 31 | 9ש 41ד

|

381,378
גל 373,750 • גי 358,495
פל 327,985 • המ 205,944

|

340,214
גל 333,409 • גי 319,801
פל 292,584 • המ 183,715

| 7,215.92

| 48
גל  47 • גי  45
פל  41 • המ  26

|| - ||31 |- class="even" 

| 32 | 10ש 16ד

|

480,605
גל 470,992 • גי 451,768
פל 413,320 • המ 259,526

|

428,741
גל 420,166 • גי 403,016
פל 368,717 • המ 231,520

| 9,093.46

| 60
גל  59 • גי  57
פל  52 • המ  33


|| - ||32
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! ספינות רמה
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! ספינות רמה


זמני בנייה

זמני בניית ספינות כפונקציה של דרגת המספנה
שלב ספינת אייל ברזל.png
ספינת אייל-ברזל
להביור.gif
להביור
איל ברזל מושט.gif
אייל-ברזל מושט
קשת ענק.gif
ספינת בליסטרה
ספינת בליסטרה.gif
ספינת קטפולטה
ספינת מרגמה.gif
ספינת מרגמה
צוללת.gif
צוללת
שלב
1 40:00 - - - - - - 1
2 38:00 - - 50:00 - - - 2
3 36:06 - - 47:30 50:00 - - 3
4 34:18 30:00 - 45:08 47:30 - - 4
5 32:35 28:30 40:00 42:53 45:08 - - 5
6 30:58 27:05 38:00 40:44 42:53 50:00 - 6
7 29:25 25:44 36:06 38:42 40:44 47:30 60:00 7
8 27:57 24:27 34:18 36:46 38:42 45:08 57:00 8
9 26:33 23:13 32:35 34:56 36:46 42:53 54:09 9
10 25:13 22:04 30:58 33:11 34:56 40:44 51:27 10
11 23:57 20:58 29:25 31:31 33:11 38:42 48:53 11
12 22:46 19:55 27:57 29:57 31:31 36:46 46:26 12
13 21:37 18:55 26:33 28:27 29:57 34:56 44:07 13
14 20:33 17:58 25:13 27:02 28:27 33:11 41:55 14
15 19:31 17:04 23:57 25:41 27:02 31:31 39:49 15
16 18:32 16:13 22:46 24:24 25:41 29:57 37:49 16
17 17:37 15:25 21:37 23:10 24:24 28:27 35:56 17
18 16:44 14:38 20:33 22:01 23:10 27:02 34:08 18
19 15:54 13:54 19:31 20:55 22:01 25:41 32:26 19
20 15:06 13:13 18:32 19:52 20:55 24:24 30:49 20
21 14:21 12:33 17:37 18:53 19:52 23:10 29:16 21
22 13:38 11:55 16:44 17:56 18:53 22:01 27:48 22
23 12:57 11:20 15:54 17:02 17:56 20:55 26:25 23
24 12:18 10:46 15:06 16:11 17:02 19:52 25:06 24
25 11:41 10:14 14:21 15:23 16:11 18:53 23:50 25
26 11:06 09:43 13:38 14:36 15:23 17:56 22:39 26
27 10:33 09:14 12:57 13:53 14:36 17:02 21:31 27
28 10:01 8:46 12:18 13:11 13:53 16:11 20:27 28
29 9:31 8:20 11:41 12:32 13:11 15:23 19:25 29
30 9:03 7:55 11:06 11:54 12:32 14:36 18:27 30
31 8:36 7:31 10:33 11:18 11:54 13:53 17:32 31
32 8:10 7:09 10:01 10:44 11:18 13:11 16:39 32
שלב ספינת אייל ברזל.png
ספינת אייל-ברזל
להביור.gif
להביור
איל ברזל מושט.gif
אייל-ברזל מושט
קשת ענק.gif
ספינת בליסטרה
ספינת בליסטרה.gif
ספינת קטפולטה
ספינת מרגמה.gif
ספינת מרגמה
צוללת.gif
צוללת
שלב
Advertisement