Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

למדנו איך לעוף כמו הציפורים! עכשיו אנחנו יכולים לבנות מכונה שמרימה אדם לשמיים ומרחפת מעל לראשי אוייבנו במהירות עוצרת נשימה ויורה חצים הרבה מעבר לחזית.

השפעה

מאפשר אימון גירוקופטרים במגורי החיילים.Advertisement